kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 12 Nisan 2007, Perşembe
Son Dakika
arama
atv
Kanal 1
ABC
Mortgage’da vergi istisnası geliyor
Yeni Haber
İpotekli konut sistemi mortgage kapsamında yapılacak işlemlerde banka ve sigorta muamele vergisi istisnası geliyor.

Sigorta şirketlerince, konut finansmanı kapsamında yapılacak sigorta sözleşme ve poliçeleri nedeniyle alınan paralar 6 Mart 2007 tarihinden itibaren banka ve sigorta muamele vergisinden istisna olacak. Ancak, mortgage kapsamında kredi ile sahip olduğu konutu ticari amaçla kullananlar ise istisnadan yararlanamayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, ipotekli konut sistemi mortgage kapsamında yapılacak işlemlerde banka ve sigorta muamele vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin tebliğ taslağını görüş ve önerilere açtı.

Sigorta şirketleri tarafından, konut finansmanı kapsamında yapılacak sigorta sözleşme ve poliçeleri nedeniyle alınan paralar 6 Mart 2007 tarihinden itibaren banka ve sigorta muamele vergisinden istisna olacak. İpotek finansmanı kuruluşlarının, sermaye artırımı sırasında çıkardıkları hisse senetlerinin değerleri üzerinden elden çıkarılması sonucu lehlerine kalan paralar da istisna kapsamında tutulacak.

TİCARİ KONUTA İSTİSNA YOK

Ticari veya mesleki amaçlarla edinilen bir konuta verilen krediler nedeniyle lehe kalan paralar ve teminatlı olarak alınan kredinin mesleki ya da ticari amaçla kullanılması durumunda istisna söz konusu olmayacak. Gerçek kişilerin sahip olduğu konutu teminat göstererek aldığı ve mesleki veya ticari amaçla kullandığı kredilerden lehe kalan paralar da bu kapsamda değerlendirilecek.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLAR

Konut finansmanı kuruluşları tarafından, tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan kredilere ilişkin lehe alınan paralar istisna kapsamında yer alınacak. Örneğin, bir bankadan, konut edinimi amacıyla kişiye 120 bin YTL 120 ay vadeli ipotek kredisi kullandırıldıysa, bunun taksit tutarı 1500 YTL olarak belirlenmiştir.

Bankanın, taksit ödemelerinde faiz, komisyon ve benzeri adlarla lehe aldığı paranın 500 YTL olması durumunda, bu tutarın tamamı banka ve sigorta muamele vergisinden muaf olacak. Ancak bu kişi, bu konut finasmanı kapsamında kullandığı kredi ile sahip olduğu konutu, mesleki ya da ticari bir amaçla kullanırsa, bankanın aldığı 500 YTL'yi ödemek durumunda kalacak.

SAHİP OLUNAN KONUT TEMİNATI

Konut finansmanı kuruluşları tarafından tüketicilere, sahip oldukları konutların teminatı altında kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar da bu vergiden istisna tutulacak. İstisnaya ilişkin tutarın hesaplanmasında, kullandırılan toplam kredinin, teminat olarak gösterilen konut değerine isabet eden kısmının dikkate alınması gerekiyor. Diğer yandan limited şirketi sahip olduğu bir konutu teminat göstermesi durumunda istisnadan yararlanamayacak.

KREDİ SÖZLEŞMELERİ

Bu arada, 6 mart 2007 tarihinden önce düzenlenen ve konut finansmanı tanımına uyan kredi sözleşmeleri nedeniyle lehe alınan paralar da bu vergiden muaf tutulacak. Ancak, tüketicilerin bu tarihi takip eden üç aylık sürenin sonu itibariyle söz konusu kredi sözleşmelerinin konut finansmanı tanımı kapsamı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunmuş olmaları halinde istisna uygulanmayacak.

CEZA UYARISI

Tüketicilerin kredi sözleşmeleri nedeniyle bankalar tarafından lehe alınan paralara uygulanan istisnalar nedeniyle beyan olunmayan banka ve sigorta muamele vergisi ceza ve gecikme faizi ile birlikte krediyi veren mükelleflerden alınacak.

(ANKA)