kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 12 Nisan 2007, Perşembe
Son Dakika
arama
atv
Kanal 1
ABC
Tüketim vergilerinde yük artıyor, fakiri tehdit ediyor
(ANKA)
Maliye denetmenleri, vergi yükünün yüzde 72.3'lere tırmandığını belirterek, 'Tüketimdeki yüksek vergiler geniş halk kitlesini tehdit ediyor' yorumunda bulundu..
Verg yükü son 12 yılda yüzde 67 artan Türkiye'de dolaylı vergilerin payı da yüzde 72.3'e çıktı. Maliye denetmenlerine göre, vergi yükü düşük gelir grupları aleyhine artarken, kayıt dışı ekonomi milli gelirin yüzde 70'ine ulaştı, vergi denetimleri ise yüzde 2'de kaldı. Tüketim üzerinden alınan yüksek vergiler nedeniyle fakirleşmenin halk kitlelerini tehdit ettiği bildirildi. Vergi Denetmenleri Derneği'nce hazırlanan "Kamu Giderlerinin Finansmanı, Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi" raporuna göre, son 4 yıldır ekonomide yaşanan büyüme, enflasyondaki düşüşe karşın dolaylı vergilerin gelirler içindeki payı hızla artıyor.

ADALETSİZLİK YÜKSEK
Son 12 yılda kişisel ve kurumsal servetin artmasına karşın servet üzerinde kapsamlı bir vergileme yapılmadığı bildirildi. Beyan üzerinden alınan vergilerin yüzde 10 civarında seyrettiği belirtilerek, gelir dağılımı adaletsizliğinin "had safhada" olduğu ifade edildi. Raporda, "Tüketim üzerinden yüksek oranlı vergileme yapıldığından fakirleşme geniş halk yığınlarını tehdit ediyor" denildi. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirine oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 30 olarak saptanırken Türkiye'de yüzde 72.3'ü geçiyor. Raporda, kayıt dışı ekonominin milli gelir içindeki payının Fransa, Almanya, İngiltere, Norveç ve Japonya'da yüzde 0-10 arasında değişirken, Türkiye de ise bu oranın yüzde 70'i aştığına dikkat çekildi. Kayıt dışı ekonomi ile dolaylı vergiler arasında aynı yönlü bir ilişki olduğu belirtilen raporda "Kayıt dışı ekonomi oranı artan bir ülkede oluşan gelir açığı, dolaylı vergiler artırılmak suretiyle dengelenmeye çalışılıyor. Bu da vergide adalet ve eşitlik prensiplerini zedeliyor. Bu konuda tedbir alınmaması durumunda, sosyal barışı tehdit eden bir durum oluşur."