kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 28 Mart 2008, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

E-fatura'nın altyapısı oluşturuluyor

Yeni Haber
Gelir İdaresi Başkanlığı, ''Elektronik Fatura Kayıt Sistemi'' için gerekli adımları tamamladı.

''Elektronik Fatura'' altyapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, başlangıç aşaması olarak tasarlanan ''Elektronik Fatura Kayıt Sistemi'' ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlandı.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan tebliğ taslağına göre, sistem, mükellefler tarafından bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında saklanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

SİSTEME KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Tebliğ taslağında, sistemden yararlanmak için başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin öncelikle sağlaması gereken şartlar şöyle sıralandı:
''- Bilanço esasına göre defter tutulmalı.
- Tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenebildiği, arşivlenebildiği, aktarılabildiği yazılım ve donanımı içeren bir bilgi işlem sistemine
sahip olunmalı.
- Bilgi işlem sisteminin etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve işletilebilmesi için gerekli sayı ve nitelikte personel bulundurulmalı.
- Bilgi işlem sistemine ait süreçlere ilişkin gerekli iç denetim mekanizmaları oluşturulmuş, teknik ve fiziki güvenlik sağlanmış olmalı.
- Bilgi işlem sistemi dahilinde kullanılan tüm yazılım ve donanım unsurları ile fatura düzenleme süreçlerine, iç denetim mekanizmalarına
ve güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalar ve detaylar ayrıntılı bir şekilde dokümanlara bağlanmış olmalı.
- Bilgi işlem sistemini oluşturan her türlü donanım Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu
alanlarda bulundurulmalı.''

Başvurusu uygun görülen mükelleflerle en fazla 6 ay sürecek bir test uygulaması yapılacak. Test aşamasında başarılı bulunmayan mükellefler,
bir yıl, sistem için tekrar başvuramayacak.Test aşamasını başarıyla tamamlayan mükellefler ise Başkanlık ile protokol imzaladıktan sonra sistemden yararlanmaya başlayacak.

KAĞIT ORTAMINDA SAKLAMA ZORUNLULUĞU KALKACAK

Uygulamaya geçilmesiyle birlikte, bilgi işlem sistemi aracılığıyla elektronik belge olarak düzenlenen faturalara ait bilgilerin belirlenen
format ve standartlarda internet üzerinden Başkanlığa aktarılması koşuluyla söz konusu faturalara ait ikinci nüshaların kağıda
aktarılarak, saklanması zorunluluğu ortadan kalkacak.

Düzenlenen faturalara ait birinci nüshaların alıcılara iletilmesinde kağıt nüsha kullanılmasının yanı sıra elektronik ve manyetik ortamlardan
yararlanma imkanı bulunacak.Uygulama kapsamındaki mükellefler, düzenlemiş oldukları faturaları alıcılara teslim ederken bu iki yöntemden en az birisini tercih edebilecek.

İZNİN İPTALİ VE CEZAİ MÜEYYİDELER

Mükellef tarafından haklı bir mazeret sunulmaksızın, veri dönemi geçmesine ve Başkanlıkça 7 güne kadar süre verilerek, yazılı olarak istenmesine rağmen fatura bilgilerinin Başkanlığa aktarılmaması durumunda, protokol feshedilmiş sayılacak.

Tebliğ taslağında belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde işlenen fiile göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar
uygulanacak. Yapılan ihtara rağmen söz konusu uyumsuzlukların düzeltilmemesi halinde Başkanlık verilen izni tümüyle veya belli hususlar bakımından kısmen iptal edebilecek.

Protokolün feshedilmesi durumunda mükellefler fesih tarihinden itibaren 10 gün içinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kağıt ortamında fatura
düzenlemeye ve saklamaya başlayacak. Eski faturalama rejimine geçişe kadar mükellefle imzalanan protokolde faturaların düzenlenmesi ve
elektronik ortamda saklanmasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacak.

AA