kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 4 Temmuz 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Çiftçilere kuraklık desteği

Yeni Haber
Kuraklık nedeniyle 40 ilde (karar kapsamındaki ürünlerinin) yüzde 25 ve üzerinde zarar gördüğü belirlenen çiftçilere kuraklık desteği ödenecek.

Çiftçilerin tarımsal kredi borçları, 1 yıl süre ile ertelenecek.Bakanlar Kurulu'nun ''2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Kararı'', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 2007 yılı ilkbahar dönemindeki kuraklık nedeniyle 40 ilde
karar kapsamındaki ürünlerinin yüzde 25 ve üzerinde zarar gördüğü il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için buğdayda 15 YTL/dekar, arpa ve korunga için 12 YTL/dekar, fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenecek.

İl/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak belirlemeler sonucunda kuraklık desteği alabilecek olanların, banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan (hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu kararın yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları (düşük faizli krediler dahil), bu kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibariyle ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenecek.

Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 31 Temmuz 2007
tarihine kadar Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecekler.İl Hasar Tespit Komisyonu; vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü destekleme şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşacak.

İlçe Hasar Tespit Komisyonu da kaymakam veya adına görevlendireceği
vekilinin başkanlığında bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde
görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası
Başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşacak.

Destekleme ödemeleri, il/ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine,
Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemine göre
oluşturulacak icmaller esas alınarak banka aracılığı ile yapılacak.

Ödemeler, bakanlık bütçesine konulan ödenekten kaynak aktarılmasını
müteakiben banka aracılığı ile yapılacak. Bu kararın uygulanması ile
ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında bankaya hizmet komisyonu ödenecek

YASAL SORUMLULUKLAR

İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden
belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden
sorumlu olacak. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere
kuraklık desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme
ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı
belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer işlemler
yapılacak.

Haksız yere kuraklık desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde; yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Bu şekilde yapılan kuraklık desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarih olacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri
düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların
ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulu olacaklar.

Bu karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu
düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı
tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından
yararlandırılmayacaklar.

TARIMSAL KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ

İl/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak belirleme sonucunda
kuraklık desteği alabilecek olanların, banka ve TKK tarafından
kullandırılan (hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu kararın
yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş veya
vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal
kredi borçları (düşük faizli krediler dahil) bu kararın yayımı tarihini
takip eden ayın birinci işgünü itibariyle ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile
ertelenecek.

Düşük faizli krediler uyarınca tahakkuk ettirilecek gelir kayıpları,
talepleri üzerine bankaya ve banka aracılığı ile Tarımk Kredi Kuruluşlarına, müsteşarlık tarafından avans olarak ödenecek. Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı ve/veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibariyle faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenecek.

YÜZDE 7 FAİZ YÜRÜTÜLECEK

Ertelenen tarımsal kredi borçlarına; erteleme döneminde Banka ve Tarım
Kredi Kooperatifleri tarafından yüzde 7 faiz oranı yürütülecek. Bankaya
ve banka aracılığı ile Tarı Kredi Kooperatiflerine erteleme dönemi
sonunda veya ihtiyaçları nedeniyle bütçe ve nakit imkanları dahilinde
erteleme dönemi sona ermeden, ilgisine göre cari tarımsal kredi veya
cari temerrüt faiz oranı ile yüzde 7 arasındaki farka göre tahakkuk
ettirilecek gelir kayıpları, müsteşarlık tarafından avans olarak
ödenecek.

Karar kapsamında banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılan avans
ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca
yapılacak inceleme neticesinde kesin gelir kayıpları tespit edilecek.
Müsteşarlık, banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine, yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarlarını
esas alınacak. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini, faizsiz olarak
Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanın onayı ile belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde yerine getirecek.

Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve
müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, karar tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın duracak ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmayacak.

Erteleme işlemi; borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Çiftçiler, bugünden itibaren bir ay içerisinde kredi borçlarının ertelenmesi için borçlu bulundukları banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yazılı olarak müracaat edecekler.

DESTEKTEN, 40 İL'DEKİ ÇİFTÇİ YARARLANACAK

Kuraklık nedeniyle çiftçilere destek ödenecek iller, Adana,Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

AA