kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 21 Mayıs 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Tuzla'da işçi ölürken işverene özel teşvik

OKAN MÜDERRİSOĞLU
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Tersanelerde cinayet gibi kazaların ardı arkası kesilmiyor. Çalışma koşullarını düzeltmek için önlem yok ancak yeni yasa tasarısıyla devlet arazisindeki tersanelere, 49 yıl için sözleşme imkânı tanınıyor..
İLİŞKİLİ HABERLER
Tuzla'da işçi ölürken işverene özel teşvik
Ölüm olayları ve iş kazalarıyla gündemden düşmeyen Tuzla tersaneleri için yeni bir kolaylık sağlanıyor. TBMM'ye sunulan "torba yasa" ile Tuzla'daki tersane sahiplerine, devlete ait arazilerde 49 yıllığına faaliyet göstermek üzere yeni sözleşme yapma imkânı tanınıyor. Faaliyet süresi 49 yıldan az olan tersanecilere ise bu süreyi 49 yıla yükseltme hakkı veriliyor. Arazinin rayiç bedelini ödeyen tersane sahibi daha önceki kira süresi ne olursa olsun bu imkândan yararlanıp 49 yıl boyunca Tuzla'daki hazine arazisinde kiracılığa devam edecek. Tasarının gerekçesinde, "denizcilik sektörünün ekonomi açısından önemli olduğu, istihdam ve katma değer yarattığı" belirtiliyor. Tersane sahiplerinin artan gemi yapım talebini karşılaması ve kredi imkânlarının artması için, izin süresinin 49 yıla çıkarılmasını istediğine vurgu yapılıyor.

İLK BÜYÜK DESTEK 2003'TE
Kamu arazisi üzerine kurulu Tuzla tersanelerinin hukuki sorunlarını çözmeye dönük ilk destek, temmuz 2003'te yürürlüğe giren 4916 sayılı yasayla verildi. Yasa, Tuzla ilçesinde bulunan, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarda kurulan tersanelere dönük bir düzenleme niteliğindeydi. Tuzla'daki tersanelerin sahiplerine, gerek çeşitli bakanlıklardan izin almadan faaliyet göstermeleri, gerekse Milli Emlak ile ihtilaflarından kaynaklanan davalar karşısında, çözüm geliştirildi. Tersanenin kurulduğu arazinin emlak vergisi değerinin yüzde 1'i oranında ödeme yapmaları, davalarından vazgeçmeleri ve bakanlıklarla yeniden sözleşme imzalamaları kaydıyla, faaliyete devam güvencesi sağlandı.

YATIRIMCININ İSTEĞİ
Kısa süre önce TBMM'ye sunulan, Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesinde, Tuzla tersanelerine yönelik yine özel bir düzenlemeye yer verildi. Tasarının gerekçesinde, kanunun Tuzla'daki yatırımcıların taleplerini karşılamaya yönelik olduğu belirtildi. Nitekim gerekçede, "Yatırımcılar tarafından, mevcut tersane yatırımlarının geliştirilmesi ve modernizasyonu, yeni teknolojilerin getirilmesi, kredi imkânlarının artırılması ve artan gemi yapım talebinin karşılanabilmesi için ileriye dönük planlama yapabilmeleri amaçlarıyla, söz konusu yerde (Tuzla) kullanma izni sürelerinin, 49 yıla çıkarılması talep edilmektedir" denildi. Bu talepler, tasarıda şöyle formüle edildi: "Denizcilik sektörünün ve yatırımlarının ülkemiz ekonomisi açısından önemi, istihdam ve katma değer yaratması, yan sanayi geliştirmesi, teknolojik gelişmeyi sürüklemesi, milli deniz ticaret filosunu desteklemesi, ülke savunmasına hizmet eden stratejik öneme haiz bulunması gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur."