kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 14 Aralık 2007, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

23 bin memur alınacak

Yeni Haber
TBMM Genel Kurulunda, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının maddeleri kabul edildi. Buna göre, 2008 yılı bütçe büyüklüğü 222 milyar 553 milyon 600 bin YTL, gelirleri 204.6 milyar YTL, bütçe açığı ise 17 milyar 997 milyon YTL olacak.

Kamu personeline yılın ilk yarısında uygulanacak aylık katsayı (0,49318), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,65061), yan ödeme katsayısı (0,015637); yılın ikinci yarısında ise aylık katsayısı (0,05031), taban aylığı katsayısı (0,6636), yan ödeme katsayısı ise (0,015946) olacak. Sözleşmeli personel ücret tavanı yılın ilk döneminde 2.590 YTL, yılın ikinci döneminde ise 2.641 YTL olarak uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarınca sağlanacak garanti tutarı 2 milyar doları aşamayacak. Belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 2'sine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

ATAMA İZİNLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına 2007 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak idare kurum ve kuruluşlar için ilave 23 bin atama izni verilecek. Yükseköğretim kurumlarına da öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadroları için ilave 5 bin atama izni verilecek.

Kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirden karşılanacak. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2008 yılında ilk kez istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmeyecek.

EK ÖDEME ALAMAYAN PERSONEL

Toplu görüşmelerde çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan personele verilen 90 YTL tutarındaki ek ödeme artırılacak. 2008 yılında ise bu rakam 134 YTL'ye kadar çıkarılacak.

KÖYDES VE BELDES PROJELERİ...

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamında ise nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin altyapı ihtiyaçları için belediyelere yapılacak hazine yardımları haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Bu ödeneklerin 2008 yılı yatırım programında belirlenmesinin ardından il ve belediye bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından karara bağlanacak. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi de 1 Haziran 2008'e ertelendi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında, kamu idareleri döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması için 2007 yılının sonu olarak öngörülen süre, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu idarelerine bağlı döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, 2008 yılı sonuna uzatılacak. 2006 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının maddeleri de kabul edildi.

Tasarının maddelerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(AA)