kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 16 Temmuz 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

ODTÜ'ye rekor ceza

Yeni Haber
Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin kararıyla, uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve iskan belgesi bulunmadığı tespit edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü'nde bulunan 45 ruhsatsız binaya toplam 1 milyon 800 bin YTL'lik (1.8 trilyon lira) ceza kesilirken, kaçak yapıların mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 10 Temmuz 2008 tarihinde yaptığı toplantıda, ODTÜ kampüsünde kaçak yapılarla ilgili önemli kararlar alındı.
Encümen toplantısında, oybirliği ile alınan kararda; belediye sınırları dahilindeki ruhsatsız yapılaşmalar konusunda kötü örnek teşkil ettikleri, plansız, projesiz, ruhsatsız, imar mevzuatını hiçe sayarak bina yaptıkları hakkında şikayetler üzerine ODTÜ ile ilgili yapılan inceleme neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre, Onaylı Uygulama İmar Planı, Parselasyon Planları, Mimari Proje onayları ve Yapı Ruhsatları'na rastlanılmadığı belirtildi.

Karar'da; 28 Kasım 1983 tarih, 1135-8425 sayılı Ankara şehri İmar Müdürlüğü yazısı ile ODTÜ Kampüsü için plan yapılmasına dair ikaz yapıldığı, 1992, 1993, 1998 yıllarında Nazım İmar Planı, Mevzii İmar Planı türünde 1/5000 ölçekli planlar yapıldığı, ancak uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planlarına ilişkin bilgi ve belgelere rastlanılmadığı, kullanılmakta olan yapıların proje ve ruhsatlarına dair hiçbir dökümanın bulunmadığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"19 Mart 2008 tarih, 926-94 sayılı yazımızla ODTÜ kampüsünün uygulama imar planları, proje tasdikleri ve yapı ruhsatları hakkında gereği ile bilgi ve belge sunulması, ruhsatsız yapılmış olmaları halinde işlem tesis edilmesi ve yapılan işlemler hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince başkanlığımıza ivedi bilgi verilmesinin Çankaya Belediye Başkanlığı ve ODTÜ Rektörlüğü'nden istendiği, söz konusu yazımıza cevaben gelen Çankaya Belediye Başkanlığı'nın 1 Nisan 2008 tarih ve 8651 sayılı yazısından, Anılan kampus alanına dair, uygulama imar planı onaylanmadığı, proje tasdiki yapılmadığı ve yapı ruhsatlarının bulunmadığının anlaşıldığı ve konuyla ilgili herhangi bir belge de sunulmadığı, ODTÜ Rektörlüğü'nden ise hiç bir cevap gelmediği, Çankaya Belediye Başkanlığı'nın 22 Mayıs 2008 tarih ve 011307 sayılı yazısı ile; ODTÜ'nün 28 Eylül 2005 tarihli yazısı ekinde 1/2000 ölçekli uygulama İmar planı teklifinin incelenmek üzere Başkanlıklarına (Çankaya Belediyesi) sunulduğu, söz konusu imar planı teklifinde yapılması gereken düzeltmelerin ODTÜ Rektörlüğü'ne çeşitli zamanlarda gerek yazılı, gerekse de sözlü olarak bildirildiğinden bahisle, bu konudaki çalışmaların tamamlanması halinde Başkanlığımıza (Büyükşehir) bilgi verilebileceği bildirilmiştir."

Yukarıdaki hususların tespit edildiği hatırlatılan Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı'nda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi'ndeki, (Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından 3 ay içerisinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi, 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. Maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkına haizdir) hükmü çerçevesinde 19 Mart 2008 tarihli Büyükşehir Belediyesi'nin yazısının üzerinden 3 ay geçmesine karşın ilçesi olan Çankaya Belediyesi tarafından gereğinin yapılarak imara aykırı uygulamanın giderilmediği ve işlemlerin yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilmediğinden, ruhsatsız olarak yapılmış yapıların ilgili maddeye göre mühür altına alınarak yapı tatil tutanağının düzenlendiği kaydedildi.

Encümen kararında, ODTÜ'deki kaçak yapılarla ilgili Yapı Tatil Tutanağının düzenlenip, ilgililere tebliğ edildiği, kaçak yapıların mühürlenmesinin ardından ODTÜ Rektörlüğü'ne söz konusu aykırılıkların giderilmesi için süre verildiği, buna karşın Üniversite yönetiminin mührün kaldırılması hususunda herhangi bir girişiminin bulunmadığı da ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nde bu nedenlerle, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince ODTÜ içindeki 45 kaçak yapının her birisine 40 bin YTL olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin YTL (1.8 trilyon Lira) para cezası uygulanması, yapıların ilgili mevzuata uygun hale getirilmemesi halinde de Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yıkılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

ODTÜ KAMPÜSÜNDEKİ RUHSATSIZ YAPILAR

3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince mühürleme işlemi yapılan ve her birisi için 40 bin YTL para cezası uygulanan ODTÜ'ye ait yapılar şöyle:

Mimarlık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakülteleri, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri, Enstitüler, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Rektörlük Binası, Yemekhane, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Kent Konukevi, ODTÜ Doğu Lojmanları, ODTÜ Batı Lojmanları, Alışveriş Merkezi, Öğrenci Yurtları, Öğrenci Konukevi, Spor Merkezi, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, Spor Salonu, Mimarlık Anfisi, ODTÜ Kreş, ODTÜ Üçlü Anfi, Sağlık Merkezi, Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuarı, Petrol Araştırma Merkezi, ODTÜ Kütüphane, Arkeoloji Müzesi, İnşaat Mühendisliği Laboratuarı, ODTÜ Yaşam Merkezi, Baraka Spor Salonu, ODTÜ Rasathanesi.

CİHAN