kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 9 Nisan 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Memurlar için emsal karar

Yeni Haber
Ankara 12. İdare Mahkemesi, 5525 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'a rağmen, mali ve özlük haklarının iade edilmemesinden şikayetçi olan memuru haklı buldu.

Mahkeme, ''Geçmişe değil, ileriye yönelik olarak disiplin cezaları sebebiyle yoksun kalınan hakların verilmesinin, yasa hükmünün doğal sonucu olduğuna'' hükmetti.

Edinilen bilgiye göre davacı Turgut Okur, 2001'de Mardin'in Derik ilçesi Bozok köyü İlköğretim Okulu öğretmeni iken 4 gün süreyle göreve mazeretsiz gelmemesi nedeniyle 2002'de, 657 sayılı kanun uyarınca ''Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması'' cezasına çarptırıldı. Bugün
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak çalışan davacı, bu cezanın, 5525 sayılı Kanun uyarınca,
bu kanunun yürürlüğe girdiği 04.07.2006 tarihinden sonraki süreler için değerlendirilmesi talebiyle idareye başvurdu. Başvuru, ''Af Kanununun,
yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük ödeme yapılmasını talep etme hakkını vermeyeceği'' gerekçesiyle 28.02.2007 tarihli işlemle
reddedildi.

Bunun üzerine Turgut Okur, üyesi olduğu Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikasına (Toç-Bir-Sen) başvurdu. Okur, sendikanın avukatı Tuncay Dolu aracılığıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığına dava açtı.

DAVA DİLEKÇESİ

Ankara İdare Mahkemesine başvuran avukat Tuncay Dolu, dava dilekçesinde, 5525 sayılı Kanunun 1. maddesi ile disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiğini hatırlattı.

Dilekçede, disiplin cezalarının affının ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyeceği hükme bağlandığı halde ileriye dönük belirtilen haklardan yararlanamayacağına dair bir hükme yer verilmediği bildirildi. Dava dilekçesinde, ''hukuka aykırı olan bu işlemin iptali ile, davacının, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi'' istendi.Bakanlık, mahkemedeki savunmasında, Devlet Personel Başkanlığı
tarafından yayınlanan 2006/1 sayılı genelge uyarınca, işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürdü.

KARARDAN

Ankara 12. İdare Mahkemesinin kararında; 5525 sayılı kanunda sözü edilen istisnalar hariç, 23.04.1999'den 14.02.2005 tarihine kadar işlenmiş
fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği hatırlatıldı.

Yasa hükmü uyarınca, disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmekle birlikte, cezaların affının ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları
ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyeceğinin açık olduğu vurgulanan kararda şöyle denildi:''Ancak af kapsamındaki disiplin cezaları bütün sonuçları ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olduğundan, geçmişe değil ileriye yönelik olarak disiplin cezaları sebebiyle yoksun kalınan hakların verilmesi yasa hükmünün doğal sonucudur.Bu durumda; 5525 sayılı Kanun uyarınca disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği ve 657 sayılı Kanunun 64. maddesi uyarınca da kademe ilerlemesi yapmasına başkaca engel bir hali bulunmadığı dikkate alındığında, geçmiş dönemler için özlük ve mali yönden hiçbir talebi olmayan davacıya Af Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren disiplin cezası nedeniyle durdurulan bir kademesinin geri verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.''

Mahkeme ''Dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 05.04.2007 tarihinden
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine'' karar verdi.

Avukat Tuncay Dolu, Türkiye'de, kademe ilerleme cezası alan binlerce memur bulunduğunu belirterek ''Söz konusu af yasasına rağmen bu memurlar, hiçbir hakkını geri alamadı. Bu, yasanın mantığına aykırıdır. 'Ben affettim' diyorsunuz. Ama uygulamaya baktığınızda affedilen bir şey yok. Bu karar, benzer durumdaki, mağdur, binlerce memur için emsal olacak'' dedi.

AA