kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 24 Ocak 2008, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

AK Parti ve MHP uzlaştı

SABAH İNTERNET
Yeni Haber
İLİŞKİLİ HABERLER
AK Parti ve MHP uzlaştı
AK Parti ve MHP türban konusunda genel çerçevede mutabakata varıldığı yönünde açıklama yaptı.

İki partinin ortak açıklamasında, "Türban konusu hak ve özgürlükler açısından değerlendirilmektedir ve teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

AKP ve CHP'nin temsilcileri bugün saat 12:00'de TBMM'de bir araya geldi.Toplam 1.5 saati aşkın süren toplantıya AKP'den Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile Grup Başkan vekilleri Bekir Bozdağ ve Sadullah Ergin katıldı.

Toplantıda MHP'yi ise Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Grup Başkan Vekili Oktay Vural ile milletvekili Deniz Bölükbaşı temsil etti.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada "türban" sözcüğü kullanılmadan şu görüşlere yer verildi:

"Konu yüksek öğrenimde kanayan bir yaradır. Bunun mutlaka çözülmesi gerekmektedir. İki parti müteaddit defalar bu yasağa karşı olduğunu çok değişik vesilelerle kamuoyuna açıkça ifade etmişlerdir. Konu iki parti tarafından da hak ve özgürlükler açısından değerlendirilmektedir. Çözüme dönük müzakere yapılmıştır. Genel çerçevede bir mutabakata varılmıştır. Teknik çalışmalarımız devam etmektedir."

Türban tartışmalarının son günlerde yeniden gündeme gelmesi üzerine MHP Anayasa'nın 10. maddesinde değişiklik yapılarak sorunun çözüleceği görüşünü ortaya atmıştı.

MHP'nin bu görüşünü değerlendiren AKP ise dün MHP tarafına Anayasa'nın 10., 13., ve 42. maddelerinde değişiklik yapılması önerisini getirdi.

Toplantıdan sonra gazetecilerin görüş sorduğu AKP'li Ergin Anayasa'nın 10. ve 42. maddeler üzerinde değişiklik yapılması konusunda görüş birliği olduğunu ancak çalışmaların süreceğini söyledi.

Değişiklik konusunda tarafların üzerinde uzlaştığı konular her iki partinin genel başkanlarına sunulacak ve onların görüşleri de alınacak.


TARTIŞILAN MADDELER

10. MADDE: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasdüşünce, felsefinanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

13.MADDE: (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

42. MADDE: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
Devlet, maddimkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.