kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 8 Ekim 2007, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
OKUR TEMSİLCİSİ
Okur Temsilcisi

Belediyeden itirazlar

Kadıköy Belediyesi ile Taşyapı İnşaat ilişkilerini gündeme taşıyan haberlerden birine belediyeden 'kasıtlı ve yalan' itirazı geldi. Acaba gazete, okurları yanılttı mı? Eleştiriler ve muhabirin açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Gazete, iki hafta evvel, Kadıköy Belediyesi'nin Taşyapı İnşaat şirketinin bazı projeleriyle ilgili onay ve karar süreçlerini sorgulayan iki haberi biri manşetten, diğeri sürmanşetten yayımladı.
23 Eylül tarihli gazetede, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün Göztepe'de 49 katlı 4 kule inşaatına önce dava açtığı, ama sonucu beklemeden de ruhsatı verdiği aktarılıyordu.
24 Eylül tarihli gazetede Taşyapı Belediyesi sürmanşetiyle verilen haberde ise, aynı şirketin Moda'da hazırladığı 12 katlı otel projesine Mimarlar Odası tarafından açılan davanın sonucu beklenmeden yine "10 gün önce" izin verildiği bildirilmekteydi.
Bu ikinci habere Kadıköy Belediye Başkanlığı "haber doğru değildir" itirazında bulundu. Selami Öztürk'ün imzasıyla kaleme alınan, Okur Temsilcisi'ne sunulan metin şöyle:

'Kasıtlı ve yanlış'
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 18.02.2005 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı ile Moda'da yapı şartları değiştirilmiştir. Bu değişikliğe karşı TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi)'nce İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2005/2362 esas ile iptal davası açılmıştır. Bu dava 1.05.2007 tarih 2007/1094 karar sayılı ilam ile "davanın reddine" şeklinde sonuçlanmıştır. Söz konusu yere açılan davanın reddinden sonra imar durumu verilmesi ve ruhsatlandırılmasından başkaca yapılacak işlem yoktur. Aksi bir tutum ve davranış hukuksuzluktur. 01.05.2007 tarihli mahkemenin davanın reddi ile sonuçlanan kararı üzerine yapılacak bir şey kalmamıştır. Esasen bu tür durumlarda her türlü güçlüğe rağmen direnen Kadıköy Belediyesi'dir. Ortada yargı kararı varken ve dava bitmiş iken ve de taraflarca bilinmesine rağmen davanın bitmediğinden bahisle yapılan bu haberler kasıtlı ve yanlıştır."
Acaba belediye "doğru değil" iddiasında haklı mı? Muhabir Erhan Öztürk'ün açıklaması ise şöyle:
"İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin Kadıköy bölgesiyle ilgili çıkardığı 1/5 binlik planlara iptal davası açtığı, bu davanın 4 Temmuz 2007'de reddedildiği doğru. Bizim haberin içeriğinde yer alan bilgiler aslında Kadıköy Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Zekai Dede'nin mimarlar odasına gönderdiği yazıydı. Bu yazıda kısaca şu görüşlere yer verilmişti: 'Yürütmenin durdurulmasıyla ilgili tarafınızca açılan davanın lehte veya aleyhte sonuçlanması durumunu bize bildirin. Bu sonuca göre söz konusu inşaat için ruhsat vereceğiz...' Ancak, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk'ün atladığı, unuttuğu veya arkadaşlarının kendisine söylemediği bir dava daha var. Bu davayı da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi açtı. Açılma tarihi 10 Ocak 2007'dir. Oda yetkilileri davayı bu sefer Kadıköy Belediyesi aleyhine açtı. Bu davayla ilgili olarak mahkemeden odaya gelen yazıda, 'bilgi ve belgelerin toplandığı, en kısa sürede açılan iptal davasıyla ilgili karar verileceği' yazıyor. Bütün bu gelişmelerden Kadıköy Belediyesi yetkililerinin de haberi var. Ancak kendilerini bağlayıcı bir yazı yazarak, 'söz konusu parselle ilgili açılan davanın sonucuna göre ruhsat vereceğiz' sözü unutulmuştur. Üstelik bu dava 'tekzip' isteyen belediye aleyhine açılmıştır. Taşyapı'nın İstanbul'da yaptığı projelerin yüzde 80'i Kadıköy bölgesindedir. Bu projelerin tamamı davalık, haksız emsal artışlarıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir. Sayın Başkan Öztürk'ün hem geçmişte, hem de yakın zamanda kamuoyuna ve gazetemize, 'Bahse konu bütün projelerle ilgili yargı kararını bekleyeceğim' sözleri havada kalmıştır. Yazdığım haber, odanın ilgili belediyeye açtığı dava ile ilgilidir, bu davanın sonucu beklenmeden 'alelacele' inşaata ruhsat verilmesidir."
Bu aşamada itiraza ve yanıta eklenecek bir yorum yok. Ortada "haber"lik bir durum var ve yanıtlar herhalde bu haberciliğin ulaştığı diğer bilgiler ışığında netleşecek.