kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 13 Eylül 2007, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

İşte sivil anayasa

Zübeyde YALÇIN - Ersan ATAR
AK Parti'nin, hazırlattığı "Sivil Anayasa" taslağında, egemenliğin uluslararası kuruluşlarla paylaşılması öneriliyor. Anayasanın birçok maddesinden "Atatürk ilke ve inkılapları" çıkarılıyor..
AK Parti'nin, Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki hukukçulara hazırlattığı ve bir süredir tartışılan "Sivil Anayasa" taslağında, egemenliğin uluslararası kuruluşlarla paylaşılması öneriliyor. Toplu zikir ve ayinlere "dokunulmazlık" getiriliyor. Anayasa taslağı şunları içeriyor:

İLKE VE İNKILAPSIZ BAŞLANGIÇ
Taslağın "Başlangıç" bölümünde; "Türk devletinin bölünmez bütünlüğü", "Atatürk milliyetçiliği", Atatürk ilke ve inkılapları"na yer verilmedi. Bunun yerine, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi ile ebedi barış idealine olan bağlılığımızın ifadesi olarak kabul ve teyit ederiz" ifadesi konuldu. 1982 Anayasası'nın başlangıç kısmında laikliğin özellikle altı çiziliyor. Taslakta ise anayasanın insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanak demokratik ve laik cumhuriyetin kurum ve kurallarını düzenlediği belirtiliyor. Ayrımcılığın reddedildiği vurgusu yapılırken, farklılıkların kültürel zenginlik kaynağı olduğu vurgulanıyor.

CUMHURİYETİN NİTELİĞİ
Cumhuriyetin niteliklerinin sıralandığı ikinci maddede öngörülen değişiklik, başlangıç kısmına atıf yapmıyor. Mevcut anayasada, TC'nin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğuna atıfta bulunuluyor.

CUMHURİYET VE BÖLÜNMEZLİK
1982 Anayasası'ndaki devletin amaçları arasından, milletin bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak" görevi çıkarıldı. Taslakta devletin görevi; "İnsan haysiyetini korumak, hak ve hürriyetler önündeki engelleri kaldırmak, güven ve refah sağlamak" olarak sıralandı. Taslakta, hakların laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olarak sınırlandırılmasının yolu açılıyor.

EGEMENLİK PAYLAŞILIYOR
Taslak ile egemenliği kullanacak yasama - yürütme - yargıya, Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlar da ekleniyor. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmünün yer aldığı bu bölüme ek olarak, "Milletlerarası ve milletler üstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır" hükmü konuluyor.

ZİKİRE DOKUNULMAZLIK
Din ve inanç hürriyetinin, tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama ve bunları değiştirebilme özgürlüğünü içeriyor. Taslak, bu hakkın ancak; kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak veya başkalarının haklarının korunması amacıyla sınırlandırılabileceğini öngörüyor. Tarikatların yolunu açtığı ileri sürülen bu düzenleme ile, bu sınırlar dışında yapılacak her türlü ayin ve zikir gibi dini törenlere güvence getirilmiş oluyor.

ZORUNLU DİN DERSİ
Aynı maddede, dini eğitim ve öğretimin devletin gözetimi ve denetimi altında yapılacağı hükmü çıkarılıyor. Taslağın bu bölümünde, din ve ahlak dersi için alternatifler sunuluyor. Birinci alternatife göre din ve ahlak dersi zorunlu olmaktan çıkarılıyor. İkinci alternatifte, din kültürü ve ahlak dersinin zorunlu dersler arasında olduğu belirtiliyor. Ancak çocuklara, anne ve babanın dini ve felsefi inançlarına göre dini eğitim verileceği belirtiliyor. Yine bu maddede, zorunlu din kültürü ahlak dersinden muaf olma hakkı da var.