kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 3 Ekim 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Cumhurbaşkanı Gül AKPM'de konuştu

Yeni Haber
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye'deki insan hakları reformunun Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde takdir edildiğini'' belirtti.

AKPM genel kuruluna hitap eden Gül, 2003 yılında AKPM'de yaptığı konuşmada Türk hükümetinin kabul ettiği ve parlamentonun desteklediği iddialı reform gündemi hakkında bilgi verdiğini hatırlattı ve ''Bu gündem Türkiye'nin en ileri demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları standartlarına ulaşmasına yönelik güçlü taahhütleri içermekteydi. Bugün üstlenilen taahhütleri yerine getirerek, Türkiye'nin beklentileri karşıladığını belirtmekten gurur duyuyorum'' dedi.

Bu taahhütler arasında en önemlisinin insan hakları politikası olduğuna işaret eden Gül, ''Türkiye'nin şu anda BM'nin insan hakları alanındaki 7 sözleşmesine taraf olduğunu belirtmekten memnunluk duyduğunu'' belirtti.

Gül, Türkiye'nin ölüm cezasını tüm koşullarda yasaklayan 6. ve 13. no'lu protokoller dahil olmak üzere Avrupa Konseyinin çok sayıda sözleşme ve protokolüne de taraf olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin insan hakları politikasının ikinci ayağını yasal reformların oluşturduğunu ifade eden Gül, bu alanda da önemli ilerlemeler sağlandığını belirtti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gül, ''Siyasi Partiler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişiklikler, yeni Medeni Kanun ve Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi ve yeni Dernekler Kanunu, yasal reformların temel taşları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, kadın-erkek eşitliği, devletin bu eşitliği sağlama yükümlülüğüne vurgu yapılarak temel anayasal ilke haline getirilmiştir. Her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır. Dernek kurma ve toplama hakkına ilişkin yasal ve anayasal güvenceler güçlendirilmiştir. İfade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar AİHM içtihadına uygun olarak azaltılmıştır. Kültürel ve dini haklar daha da genişletilmiştir'' dedi.

İşkence ve kötü muameleyle mücadelenin de diğer bir önceliği teşkil ettiğini kaydeden Gül, ''işkenceye karşı sıfır tolerans'' politikasının da etkili sonuçlar verdiğini söyledi.

Gül, eski AİHM başkanının, ''İşkence ile mücadele alanında Türkiye'den gelişmiş düzenlemelere sahip bir Avrupa Konseyi üyesi ülke bulmak güçtür'' açıklamasına da atıfta bulundu ve ''Türkiye'deki insan hakları reformu Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde takdir edilmekte'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin reformları gerçekleştirdiği sıradaki uluslararası duruma dikkati çekerek, ''Bu reformları Irak'ta yoğun bir savaşın hüküm sürdüğü, çevremizdeki diğer bölgelerde savaş tehditlerinin durmadığı ve yakın çevremizde diğer çatışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleştirdik. Aynı zamanda dünya ekonomisi de sıkıntılara karşı koymaktaydı'' dedi.

''AKPM BANA BÜYÜK TECRÜBELER KAZANDIRDI''

Cumhurbaşkanı Gül, ''Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin kendisine büyük tecrübeler kazandırdığını ve ilham kaynağı olduğunu'' söyledi.

Gül, dokuz yıl boyunca AKPM'de aktif bir biçimde görev aldığını, beş yıl önce Başbakan sıfatıyla bu kürsüden yine hitap ettiğini ve son dört yıl içinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı olarak temsil ettiğini hatırlattı.

''Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bana büyük tecrübeler kazandırdı ve ilham kaynağı oldu'' diyen Gül, ''AKPM'yi ziyaret etmenin ve eski dostları tekrar görmenin kendisi için sadece hoş bir fırsat değil, aynı zamanda derin duygusal anlam taşıdığını'' ifade etti.

AKPM Başkanına kendisini davet ettiği için teşekkür eden Gül, ''Rene van den Linden'in özellikle kültürler arası ve dinler arası diyalog, Avrupa'da insan haklarının ve demokrasinin durumu gibi güncel konular üzerinde düzenlediği tartışmaların, bu Meclisin Avrupa'da güncel sorunların çözümünde yaptığı katkıyı kanıtladığını'' söyledi.

"REFORM SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de sürmekte olan dönüşümün Türk halkının özlemlerine uygun olduğunu belirterek, ''Demokratik reformların bütüncül etkisi, Türkiye'nin bugün daha çoğulcu, kucaklayıcı ve hoşgörülü bir ülke haline gelmesi olmuştur'' dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kuruluna hitap eden Gül, bu yaz yapılan genel seçimlerin yüzde 85'e yakın katılımla ve en ileri standartla gerçekleşmesinin, Türk halkının demokratik değerlere bağlılığını teyit ettiğini belirtti.

Türkiye'deki reform sürecinin devam edeceğini kaydeden Gül, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmada reform sürecinin devam etmesi, derinleştirilmesi ve tümüyle uygulamaya geçirilmesi gereğini vurguladığını anımsattı. Gül, ''Türk demokrasisinin ulaştığı olgunluk düzeyinin, geriye kalan insan hakları sorunlarını etkin şekilde çözmemizi sağlayacak düzeyde olduğundan kuşku duymuyorum'' dedi.

YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI

Türkiye'de tamamen yeni bir anayasa hazırlanması veya mevcut anayasanın kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda geniş katılımlı ve canlı bir tartışmanın cereyan ettiğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

''Bu tartışma, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, düşünce kuruluşlarının, aydınların, basının ve vatandaşların katılımıyla devam edecektir. Bu tartışmanın Türkiye'de anayasal normların 21. yüzyılın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesiyle sonuçlandırılacağına inanıyorum.''

KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG

Küresel ölçekte yaşanan sorunların başında, ''uluslararası toplumun kültürel ve dini fay hatları üzerinde derinleşecek şekilde kutuplaşmasının'' geldiğini ifade eden Gül, her iki taraftaki radikal unsurların farklılıkları sorumsuzca istismar ettiğini söyledi.

Gül, ''İnanıyorum ki, ılımların aşırı uçlar kadar cesaretli ve cüretkar olmalarının zamanı gelmiştir. Son yıllarda yaşanan sıkıntılı olaylar anlamlı bir diyaloğu hepimiz için gerekli kılmaktadır. Millerler arasındaki gerçek diyalog, diğer kültür ve medeniyetlere karşı saygı ve anlayış gerektirir'' dedi.

Günümüzde ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve dini veya etnik temelde ayrımcılığın birçok alanda arttığını ifade eden Gül, ''Tüm dünyada göçmen toplulukları ve özellikle Müslümanlar, 11 Eylül sonrası dönemde ön yargı, nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı savunmaz kalmışlardır. Ayrımcılık ve nefretin her çeşidiyle mücadele, güçlü bir siyasi kararlılık ve her alanda proaktif bir tutum gerekmektedir. Benzer şekilde, terör ve aşırılığın herhangi bir din ya da kültürle özdeş tutulmasına karşı çıkmalıyız. Gerçek fay hatları dinler ve kültürler arasında değil, demokrasi ve otoriter rejimler arasındadır'' dedi.

Gül, bu nedenle Türkiye'nin kültürler ve dinler arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla BM çatısı altında İspanya ile Medeniyetler İttifakı girişiminin eş başkanlığını üstlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül, ''Tarihten gelen çok kültürlülük deneyimi bulunan, çok geniş coğrafya ile bağlantıları olan ve toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye, farklı kültürler arasındaki iletişimin mümkün, gerekli, faydalı ve zenginleştirici olduğunu iyi bilmektedir. Türkiye'nin kendi tecrübesi, laik demokrasinin halkın çoğunluğu Müslüman olan bir toplumda gelişebileceğinin en güçlü kanıtıdır'' dedi.

KIBRIS

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs konusunda Türk tarafının, yerleşik BM parametreleri temelinde ve BM Genel Sekreteri "iyi niyet misyonu" çerçevesinde, Ada'nın yeniden birleşmesini sağlayacak siyasi bir çözümü desteklemeye devam ettiğini söyledi.

AKPM genel kuruluna hitap eden Gül, Avrupa coğrafyasında ve çevresinde geçmişten arta kalan siyasi uyuşmazlıkların çözümlenmesinin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek için şartı olduğunun altını çizerek, Kıbrıs'ın Avrupa'daki çözümlenmemiş en eski uyuşmazlık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, "Kıbrıs sorunu, 24 Nisan 2004 tarihinde BM Çözüm Planı için gerçekleştirilen eş zamanlı referandumlarla çözüme kavuşturabilirdi. Ancak, bu fırsat Rum tarafının bu planı reddetmesiyle kaçırılmıştır" diye konuştu.

Gül, bu fırsat heba edilmemiş olsaydı, Kıbrıs'ın şimdi birleşmiş bir ada olabileceğini ve AKPM'de bu şekilde temsil edilebileceğini belirterek, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyonların kalkmış olacağını, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların mülkiyet sorunlarının çözümlenmiş olacağını ve Yunanistan ve Türkiye'nin Ada'daki askeri varlıkları hususunun çözüme kavuşabileceğini belirterek, "Kıbrıs'ta ulaşılacak bir çözüm Doğu Akdeniz'i Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs adası arasında bölgesel işbirliği merkezi haline getirebilirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında şunları söyledi:

"Türk tarafı, yerleşik BM parametreleri temelinde ve BM Genel Sekreterinin 'iyi niyet misyonu' çerçevesinde, Ada'nın yeniden birleşmesini sağlayacak siyasi bir çözümü desteklemeye devam etmektedir.

Aranızda Kıbrıs Türk toplumunun iki seçilmiş temsilcisinin de bulunduğunu görmekten mutluluk duyuyorum.

Kıbrıslı Türklerin üzerindeki siyasi izolasyonların hafiflemesine katkısı olan bu mütevazı, ancak anlamlı adımı atmış olmanızdan dolayı Meclisinize teşekkür ederim."

GÜNEY KAFKASYA

Cumhurbaşkanı Gül, Güney Kafkasya'nın süregelen çözümlenmemiş anlaşmazlıkların etkisindeki kritik bölgelerden biri olduğunu belirterek, donmuş uyuşmazlıkların bölgedeki barış ve istikrar için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve bölgenin tamamını kapsayan işbirliği girişimlerinin önünde büyük engel teşkil ettiğini söyledi.

"Bu anlaşmazlıklar gelecek nesillerin refah umudunu da zayıflatmaktadır" diyen Gül, bu nedenle, Güney Kafkasya'daki anlaşmazlıkların çözümünün bu bölge için olduğu kadar çevresi için de en öncelikli ve acil konulardan birini teşkil ettiğini belirtti. Gül, konuşmasında, söz konusu anlaşmazlıklara bulunacak barışçı çözümlerin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlükleri ve egemenlikleriyle ilgili meşru kaygılarına cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Gül, "Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya yaklaşımını, bölgede kapsamlı işbirliği tesis edilmesi yönündeki samimi arzusu şekillendirmektedir. Her üç Güney Kafkas ülkesinin de bu yönde katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

GÜNEYDOĞU AVRUPA

Güneydoğu Avrupa'da eski Yugoslavya'nın parçalanmasına yol açan krizin, yirmi yıl önce başladığı yer olan Kosova'ya geri döndüğünü belirten Gül, "Türkiye, Kosova'nın nihai statüsünün belirlenmesi konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket etmektedir" dedi.

"Şimdi, Güneydoğu Avrupa'da geçmişe değil, ulaşmak istediğimiz hedeflere odaklanmalıyız" diyen Gül, bölgenin karşı karşıya bulunduğu sorunların Balkan devletleri arasında ikili ve çok taraflı işbirliğini gerekli kıldığını söyledi.

Sahip olduğu enerji koridorlarının yanı sıra bölgedeki stratejik ulaşım ve ticaret yolları nedeniyle de Karadeniz bölgesine dönük uluslararası ilgi ve dikkatin giderek arttığını kaydeden Gül, Karadeniz'e kıyıdaş tüm devletlerin Avrupa Konseyi'ne üye olduğunu söyledi.

Gül, şöyle konuştu:

"Bu olgu, bölgede işbirliğini yaygınlaştırmak için elverişli ortak bir zemin oluşturmaktadır. Türkiye, yaklaşık yirmi yıl önce, Karadeniz'in bir işbirliği bölgesi haline gelmesini ve bölgenin küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlamak amacıyla Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütünün kuruluşuna öncülük etmiştir. Ekonomik işbirliğinin gelişmesi, bölgedeki siyasi sorunların çözümüne de katkıda bulunabilecektir."

(AA)