kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 28 Şubat 2008, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC
ENGİN ARDIÇ

Soğuk yazı

Bülent Hanım mı deniyor Bülent Bey mi hangisiyse, Bülent Ersoy'un başına gelenleri okudunuz: "Oğlum olsa askere göndermezdim" demiş, hakkında soruşturma açılmış.
"Ulusalcılar" köpürdüler, "ikinci cumhuriyetçilerin" de yürekleri yağ bağladı. Ersoy'un başını yakacaklar.
"Göndermeyin" falan dememiş, "ben göndermezdim" demiş, soruşturma açılmış.
Yok efendim, "orduya hakaretten" falan değil, "halkı askerlikten soğutmak" suçundan...
Bendeniz bu suçun tanımını ve kapsamını oldum olası merak ederim.
Soğutmanın ölçüsü nedir? Askere gitmeyi reddetmekle ("vicdani ret" diyorlar), sözgelimi, tüfeği beğenmeyip gevşek tutmak ya da tabur mutfağında patatesleri istemeye istemeye soymak arasında nasıl bir nicelik ve nitelik farkı vardır?
Peki, çocuk gönülsüz, soğuk soğuk gitse, sözgelimi arkadaşları davul zurna (şehirde korna) çalmasalar, onu havaya atıp tutmasalar bu da suç olur mu? Bendeniz köylü olmadığım için sessizce gitmiştim de...
Soğutma eylemi, askerliğini yapmış olanları da kapsayacak mıdır? Altmış yaşında bir adam askerlikten soğusa ne olur, ısınsa ne fark eder?
Kadınlar için de geçerli midir?
"Soğuk bakıyorum ama mutlaka gideceğim" diyene işlem yapılır mı?
Her Türk erkeği doğuştan futbol uzmanı ve doğuştan asker olduğuna göre, "genetik" bir özellikten soğumak mümkün müdür?
Ersoy bu lafı Kuzey Irak çarpışmaları sırasında değil de 28 Nisan 2007 sabahı etseydi ne değişirdi?
Bu soğukluk muhabbeti, bana bir başka garabeti, şu ünlü 301. maddeyi hatırlattı: Türklüğe hakaret.
Türklük... Acaba Fransız hukukunda "Franquitude", Alman hukukunda "Deutschlichkeit", Büyük Britanya hukukunda "Britishness" diye bir kavram var mıdır?
Bir Giritli "bütün Giritliler yalancıdır" derse doğru mu söylemiş olur yalan mı? Bunun gibi... Bir Türk, Türklüğe hakaret ederse kendisi ne duruma düşer? Hukukta "kendi kendine hakaret" var mıdır?
Bu kavram Gagavuzlar'ı ve Başkırtlar'ı falan da kapsamakta mıdır? Örneğin şimdi "bu Kıpçaklar adam olmazlar" dersek gümbürtüye gider miyiz?
Bütün dünya halkları aslında Orta Asya'dan kuraklık nedeniyle çıkıp göç yollarından dünyanın dört bir yanına dağılmış olduklarına göre, yani herkes aslında Türk olduğuna göre, fizik hocasına kızıp "ibne Fransızlar" diyen Galatasaray öğrencisi de iki yıl yatacak mıdır? (Kırk yıl önce ben yapmıştım da... Ama 1974 affı kapsamına giriyor, yırttım yani.)
Eti Türkleri, Sümer Türkleri, Akad Türkleri, Amazon Türkleri, Aztek Türkleri, Maya Türkleri gibi "kadim kavimler" de madde kapsamına girmekte midirler?
"Türk büyükleri" ne olacaktır? Vahdettin de Türk olduğuna göre "hain" dersek suç işler miyiz? Damat Ferit Paşa'ya sövmek serbest midir?
Ezcümle, vazıı kanuna istidamdır: Zinhar, lafzı muğlak, muhtevası meşkuk kavanin yapılmaya!
(Hukukçular anladılar, siz aldırmayın.)