kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 23 Mayıs 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN

Seçmenin bunu öğrenmeye hakkı var

Hafta sonu bir sivil toplum kuruluşu başkanının, bir çok kaçakçılık, fabrika kapama girişimi, usulsüzlük ve magazin haberleri ile gündemden düşmeyen yüzer gezen bir Bakan hakkında serzenişlerini gündeme getirmiş ve Başbakan Erdoğan'a olan mesajını köşemde aktarmıştım.
Bu defa bizzat Başbakan Erdoğan'a sunulan ve altında kendisinin de imzası bulunan bir teftiş kurulu raporunu Sayın Başbakan'ın bilgilerini tazeleme açısından hiç yorum yapmadan olduğu gibi köşeme alıyorum. (Vatan 23.02.2006)
Bakan Tüzmen'i suçlayan raporlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17.03.2004 tarih ve TEFTİŞ. M: 064 sayılı 'olur' onayına dayanıyor. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Eximbank'la ilgili incelemeleri sonucunda bazı ciddi bulgulara ulaşınca soruşturmanın derinleştirilmesi için Başbakanlık makamından izin istiyor ve Başbakan Erdoğan da bu onayı gecikmeksizin veriyor.
Bunun üzerine Teftiş Kurulu, Eximbank'ın açtığı bazı kredilerin ayrıntılı incelemesi için ilgili kurum olan BDDK'ya Başbakan'ın soruşturma onayı ile birlikte bir yazı göndererek konunun incelenmesini istiyor. BDDK Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu elemanlarının yaptığı inceleme sonucunda ise Kürşad Tüzmen'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Eximbank'ın EGS Dış Tic. A.Ş firmasına açtığı kredilerde usulsüzlük saptanıyor . Raporda bu saptamalar özetle şöyle anlatılıyor:
- Firmadan doğan banka alacaklarına ve açılacak kredilere karşılık yüzde 100 oranında teminatlandırma yapılmadan, firmanın da sadece vadesi gelecek kredileri yenileme talebi var iken ilave kullandırılan 11 milyon YTL kredi ile birlikte kullandırılan toplam 23 milyon 170 bin YTL tutarındaki kredi ile birlikte firma riski 16.07.2001 tarihinde 58.1 milyon YTL'ye ulaşmıştır. Bankanın maruz kaldığı zararın 27.10.2003 tarihi itibarıyla 64.8 milyon YTL olduğu düşünülmektedir.
- Bu işlemlerde imzaları bulunan yöneticilerin yani Eximbank'ı zarara uğrattığı düşünülen faillerin; kısa vadeli ihracat kredisi uygulama esaslarına ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı olarak, temerrüde düşen ve kredi ilişkisi sorunlu hale gelen, bu nedenle de teminat indiriminden yararlanması mümkün olmayan EGS firmasına gerek yüzde 100 oranında tam teminat yerine yüzde 65 oranında teminat alınarak ve gerekse de firmanın talebinin de üzerinde yeni ilave 11 milyon YTL'lik kullandırılan krediler nedeniyle zararın oluşmasına neden oldukları ve Eximbank'ı zarara uğratan bu eylemlerinin TCK'nın 508-510. maddelerinde düzenlenen hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçunun unsurlarını taşıdığı düşünülmektedir.
Bunun üzerine suç duyurusu yapıldı .
Kredi kullanımından çok sonra 30.06.2001 tarihinde firma mali tablolarınından alınarak firmanın mali tahlillerini hazırlamaları, mali tahlil raporunun firmanın gerçek durumunu yansıtmaktan uzak olması nedeniyle, riski azaltacak şekilde hareket etmemelerinden dolayı 'bilerek ve isteyerek hareket etmekte oldukları yani suç kastının varlığının oluştuğu anlaşılmaktadır'.
Murakıp raporunun sonuç bölümünde bu gerekçeler sayıldıktan sonra Kürşad Tüzmen'le ilgili şu çarpıcı ifadeler yer alıyor:
Halen Devlet Bakanı ve milletvekili olan Banka eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kürşad Tüzmen' in özel durumu nedeniyle Sayın Tüzmen dışındaki ilgililer hakkında TCK'nın 508 ve 510. maddelerinde düzenlenmiş bulunan emniyeti suiistimal suçunun gerçekleştiği ve bu nedenle haklarında TCK uyarınca yasal takibatın başlatılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Kamuoyu ile birlikte ben merak ediyorum. Soruşturmanın sonucu hangi aşamada? Bugün kamuoyu seçmen listelerinin şiddetle tartışıldığı ortamda daha önce olayın soruşturulmasını ve gereğinin yapılması için talimat veren Sayın Başbakan'ın çok ağır ve arzu edildiği gibi yürümeyen yargı sürecini bir kenara bırakıp kendi kanaatinin nasıl oluşacağını büyük bir merakla bekliyorum . Seçmen de oyunun rengini takınılacak tutuma göre vermeyi tercih edeceği için büyük bir merakla bekliyor.