kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 30 Mayıs 2008, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

IMF'de yeniden yapılanma

Yeni Haber
IMF'de yeniden yapılanma arayışı, kurum içi hazırlanan bir raporla yeni boyuta ulaştı. IMF'nin politikalarını denetleyen Bağımsız Değerlendirme Bürosu (IEO), bu kez kurumun yapısını inceleyip raporlaştırdı, üye ülke bakanlarından bir Bakanlar Konseyi kurulup etkinliğe kavuşturulmasını istedi. Raporda, "IMF'nin en güçlü yanı "etkililik ama "sorumluluk' ve "söz hakkı' gibi zayıf alanlar bırakılırsa bu "etkililik' zaman içinde zarar görür" denildi.

IEO, raporunda IMF'de reform ve kurumun gelecekteki yönetimi için üye ülkelerden önemli düzeyde bakan düzeyinde katkı gerektiği belirtilirken, bu nedenle bir Bakanlar Konseyi'nin harekete geçirilebileceği bildirildi. Raporda IMF yönetiminin en güçlü yanı "etkili olma" şeklinde tanımlanırken, kurumda "sorumluluk" ve "söz hakkı" alanlarında ise zayıflık bulunduğu kaydedildi. Raporda "Şayet bu zayıflıklar, üzerlerine gidilmeden bırakılırsa, zaman içinde "etkililiğin' altını oyabilir" denildi.

Büro başkanı Tom Bernes çalışmayı ve yapılması istenen değişiklikleri şöyle özetledi:

"-IMF'nin tüm yönetim yapısını inceledik, üç önemli ögeye odaklandık. Bunlar IMF politikalarının belirlendiği çok önemli bir kuruluş olan Uluslar arası Para ve Finans Komitesi, İcra Kurulu ve kurum yönetimiydi. IMF'nin yönetim yapısını dünyadaki çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla karşılaştırdık.

"MODASI GEÇTİ"

-Bize göre, IMF'ye bugüne değin hizmet etmiş kimi yapı ve uygulamaların modası geçti. Çünkü hem IMF, hem de çalıştığı çevre değişti. 60 yılda birçok şeyin değiştiği açık. IMF halen, diğer uluslar arası örgütlerle karşılaştırıldığında, görece etkin kalmayı sürdürmektedir, özellikle de neredeyse evrensel bir nitelik kazanmış üyelik mekanizmasıyla. Ancak Uluslar arası Para ve Finans Komitesi (IMFC)'nin, İcra Kurulu'nun ve "IMF Yönetimi'nin rollerinin yeterince açık olmadığını saptadık.

-IMF'ye üye ülkeler hakkındaki kararların verildiği, 185 ülkenin 24 direktörle temsil edildiği İcra Kurulu'nda, çağdaş yönetim anlayışı ve dünyadaki ekonomik ortamla uyum sağlamaya yönelik reform yapılmalıdır. İcra Kurulu şu anda çok fazla konu tartışıp onaylıyor. Bu İcra Kurulu'na stratejik konulara odaklanma ve daha geniş ekonomik perspektifler oluşturmak için yeterli zaman bırakmıyor.

-Son olarak İcra Kurulu ve IMF Başkanı için bir sorumluluk çerçevesi üzerinde durduk. Bu tür bir sorumluluk halen resmi olarak bulunsa da, IMF yönetiminin performansını denetlemek, düzeltici müdahaleler ve geri-besleme konusunda işlemiyor.

"KÖPRÜ GÖREVİ İÇİN BAKANLAR KONSEYİ OLUŞTURULMALI"

-Değişik IMF organlarının rollerine açıklık getirilmeli, Fon'un hedefleri için köprü görevi görecek Bakanlar Konseyi oluşturulmalı, İcra Kurulu gözetim ve strateji çizmeye daha fazla odaklanarak denetimci bir role kavuşmalı günlük işlemlerle daha az ilgilenmeli, IMF Yönetimi (başkanlığı) için bir "sorumluluk çerçevesi' oluşturulup uygulanmalı.

-Kurum'da Bakanlar Konseyi tartışma ve yüksek düzey politik sorumluluk gerektiren konularda odaklanabilir ve İcra Kurulu üzerinde denetim uygulayabilir."

Bağımsız Değerlendirme Bürosu Başkanı Tom Bernes, IMF yöneticilerinin kurum etkinliklerinde iyileşme için yapılacak düzenlemeleri ortaya koyacaklarını, aynı zamanda IMF'ye üye taraflarla danışma toplantıları yapacaklarını bildirdi.

(ANKA)