kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 12 Mayıs 2007, Cumartesi
Son Dakika
ARAYIN
atv
Kanal 1
ABC

Tıkla nerede oy kullanacağını öğren

Yeni Haber
22 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel seçimlerde vatandaşların oy kullanmaları büyük önem taşıyor.

Seçmen listeleri askıya çıktı. Listeler, 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Seçmenler nerede oy kullanabileceklerini Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden de öğrenebilirler.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

*LİSTELERE KİMLER YAZILACAK?

Herhangi bir sebeple yazılamamış olanlar, 22 Temmuz 1989 tarihinde ve daha önce doğanlar, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı seçim bölgesine gelenler, kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlarla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunmayanlar, askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayanlar, taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış olanlar muhtarlıklara başvurabilecek.

*KAYDI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Seçmen kütüğünde kayıtları olmayanlar, askı yerlerinde hazır bulundurulacak ya da www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek Seçmen Yeni Kayıt Formu'nu doldurarak, askı yeri görevlilerine teslim edecek.

SEÇMEN YENİ KAYIT FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

*İKAMETGAHINI NAKLEDENLER NE YAPACAK?


İkametgahını, diğer bir ilçeye veya aynı ilçe dahilinde bir muhtarlık bölgesinden diğer bir muhtarlık bölgesine nakleden seçmenler, yeni ikamet ettikleri muhtarlık bölgesi askı listesine kaydolacak.

*BİLGİLERİ YANLIŞ OLAN SEÇMENLER NE YAPACAK?


Askı listelerindeki bilgilerinde yanlışlık olan seçmenler de aynı formu doldurarak, yanlışlıkları giderecek.

Formlara, kimlik bilgilerinin yanı sıra TC kimlik numarası da yazılacak. Güncelleştirilmek suretiyle kesinleşen veya bu tarihten sonra herhangi bir seçim nedeniyle yeniden güncelleştirilerek kullanılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesinden sonra ikametgahını aynı ilçe içinde başka muhtarlık bölgesine nakledenlerle bir ilçeden diğer bir ilçeye nakledenler, askı süresi içinde yeni ikametgahlarını belirten belgeleriyle ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilecek.

Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin adres bilgileri, yeni muhtarlık bölgesi listesine kaydedilecek.

İkametgahını başka ilçeye nakledenlerin adresleri ise yeni seçim bölgesine kaydedilecek.

*İKAMETGAHLARINI DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

1. En son yapılan genel seçim için düzenlenen veya daha sonra yapılan ara seçimlerde güncelleştirilerek kullanılmış olan sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra, ikametgahını aynı ilçe içinde başka muhtarlık bölgesine nakledenler ile bir ilçeden diğer bir ilçeye nakil olanlar,
a. Aynı ilçede muhtarlık bölgesini değiştirenlerin önceki muhtarlık bölgesindeki kayıtları silinerek, yeni muhtarlık bölgesi listesine kayıtları yapılır.
b. İkametgahını başka ilçeye nakledenlerin yeni seçim (muhtarlık) bölgesi listesine kayıtları yapılmakla beraber, evvelce yazılı bulundukları bölgedeki kayıtlarının silinmesi için de, hemen o ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bilgi verilir.
2. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı bulunuyor ancak kaydınızda bir yanlışlık veya eksiklik bulunuyorsa düzeltmenin yapılabilmesi için, yeşil renkli harf ve çizelgelerle düzenlenmiş "Seçmen Bilgileri Değişiklik/Düzeltme Formu" nu altta yapılan açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
Bu formların doldurulmasında;
1. Formun üstünde yer alan bölümlere adınızı, soyadınızı yazarak tarih atmanız ve formu imzalamanız,
2. Bilgilerinizde değişiklik veya düzeltme yaptırmak istiyorsanız buna ilişkin belgeyi ibraz etmiş olmanız,
3. T.C. Kimlik Numaranızı doğru olarak yazmanız,
4. Seçmen bilgi kağıdınız (kartınız) varsa veya seçmen numaranızı biliyorsanız formdaki kutucuklara doğru ve okunaklı olarak yazmanız,
5. Seçmen bilgi kağıdınız (kartınız) yoksa Resmi Kimlik Belgesine göre formdaki Seçmenin Kimlik Bilgileri kısmını eksiksiz olarak doldurmanız,
6. Adres bilgilerine ait bölümün tamamını doldurmanız,
7. Oy kullanmaya engel bir özrünüz varsa özürlü seçmenler için ayrılan kutucuğu (X) işareti ile işaretlemeniz,
8. Gerektiğinde ulaşabilmek için telefon numaranızı okunaklı bir biçimde yazmanız,
9.Formun alt kısmındaki seçmen kütüğünde kayıtlı olduğu adres bölümüne en son yapılan seçimde oy kullandığınız ikametgah adresini tam ve açık olarak yazmanız,
10. Formda sol alt köşede bulunan onay bölümünü muhtarınıza imzalatıp onaylatmanız gerekir.
Seçmen Bilgileri Değişiklik Düzeltme formunu doldurduktan sonra kimlik belgeniz ile birlikte bizzat bağlı bulunduğunuz ilçe seçim kurulu başkanlığına veriniz.

*SANDIK SEÇMEN LİSTESİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

Sandık seçmen listelerine askı süresi içinde itiraz olunabilir.
Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.
Sandık Seçmen Listelerine;
1. Siyasi partilerin yukarıda belirtilen ilçe yetkilileri;
a. O ilçede oturan tüm seçmenlerle ilgili olarak,
b. Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: Mükerrer yazılım, ölü, kısıtlı, asker, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olamayan kişilerin yazılımı gibi),
c. Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu - hileli biçimde nakiller,
ile ilgili olarak
2. Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,
itirazda bulunabilirler.
Kimliğini ispat edemeyenlerin, itirazları incelenmez.
Kimliğin ispatında nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, trafik şoför sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelere itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir. Yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevindeki taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenler için cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik yerine geçer.

*SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ve propaganda döneminde uygulanacak yasakları belirledi.Yüksek Seçim Kurulu, yasakları iki ayrı başlık altında düzenledi. Seçimin başlangıç tarihi olan 4 Mayıs 2007'den itibaren seçim dönemine ilişkin yasaklar ile 12 Temmuz'da başlayacak propaganda dönemine ilişkin yasaklardan oluşacak.

Seçim döneminde belediye ya da özel kişi veya kurumlara ait bilboard, ilan ya da reklam panoları, talep eden tüm siyasi parti veya bağımsız adaylara talep etmeleri halinde eşit miktar ve sürede kiralanacak.
Seçim döneminde belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılan raylı araçlar, bu araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezler, raylı araçların içerisinde bulunan reklam monitörleri gibi yerlerle özel halk otobüsleri ve benzeri toplu taşıma araçları siyasi propaganda aracı olarak kullanılamayacak.

HEDİYE VE EŞANTİYON YASAK

Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılamayacak, parti bürosu kurulamayacak.

12 Temmuz 2007 Perşembe günü başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe seçim kurullarınca gösterilenlerin dışında açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılamayacak.

Partiler ve adaylar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak ve dağıttıramayacak.El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kişilerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

Kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev alanlar, siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunamayacak.Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulmayacak. Seçim propagandalarında, Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılmayacak.
Bankalar Kanunu'na tabi teşekküller, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla hiç bir yayında bulunmayacak.Daha önce basılmış ve yayınlanmış olan aynı nitelikteki kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da yasak olacak.
Hiçbir siyasi parti veya bağımsız aday tarafından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüğü Kanunu'nun 60/2. maddesinde sayılanlar hariç 2 Temmuz 2007 Cumartesi akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, başvurmaları halinde 2 Temmuz 2007 Cumartesi akşamına kadar sabit reklam yerlerinden eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanabilecek.

CEP TELEFONUNDAN PROPAGANDA YASAK

Cep telefonlarıyla belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacak, yapılması halinde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketleri sorumlu olacak.

Bütün uygulama ve yasaklar, seçimin başlangıç tarihi olan 4 Mayıs 2007 tarihinden 2 Temmuz 2007 tarihine kadar mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında; 2 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar ilçe seçim kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülecek.
Postaya açıktan, ambalajsız olarak verilecek el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtlar, belli bir adresi içermesi şartıyla sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar dağıtılabilecek.

PROPAGANDA DÖNEMİ

298 sayılı Kanun'un 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler tertiplenemeyecek, nutuk söylenemeyecek, demeç verilemeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulamayacak.

Seçim propagandasının başlangıcı olan 12 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandasıyla ilgili yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

SABAH İNTERNET