kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 12 Mayıs 2007, Cumartesi
Son Dakika
ARAYIN
atv
Kanal 1
ABC

IMF'den seçim uyarısı

Yeni Haber
IMF, Türkiye'de piyasaya güvenin korunmasını ve ekonomik gelişmeyi sağlamaya yardımcı olması için yetkililerin istikrar programına sıkı bir şekilde sarılmaları gerektiğini bildirdi. IMF seçim yılında maliye politikasının disiplinli bir şekilde uygulanmasının piyasa güveninin desteklenmesi açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

IMF'nin Beşinci Gözden Geçirme sonrasında hazırladığı, Niyet Mektubu dahil gözden geçirme sürecinde yapılan tüm görüşmelerin, verilen taahhütlerin, öngörü ve tavsiyelerin yer aldığı uzman raporu açıklandı. 96 sayfalık raporda hükümet ve ekonomi bürokrasisi için "Yetkililerin iddialı istikrar programlarına sıkı bir şekilde sarılmaları, piyasa güveninin korunmasına ve ekonomik gelişmeye yardımcı olması açısından kritiktir" denildi. Bu öneri raporda üç başlık altında şöyle açıldı:

"-Maliye politikasının disiplinli bir şekilde uygulanması, bir seçim yılında piyasa güvenini desteklemek için kritik önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda enflasyonun, reel faiz oranlarının ve cari işlem açığının düşürülmesine de yardımcı olacaktır. Bu amaçla, sınırlı harcamaya gidilmesi ve geçici vergi kesintilerinden sakınmak önemlidir.

ENFLASYONDA KÖTÜ HABER FAİZİ SIÇRATIR

-Sıkı para politikası ve piyasalarla etkin bir şekilde bağlantı kurulması, enflasyonun orta vadeli hedefler açısından geri çekilmesi açısından yaşamsaldır. Özellikle enflasyon hakkında gelecekteki olası 'kötü haberler' faiz oranlarını sıçratacaktır.
-Politika paketini tamamlamak için yapısal reformların sürdürülmesi gereklidir. Sağlık hizmetlerinin karşılığının alınması çalışmalarında etkinlik sağlamak ve vergi toplamada etkinliği gerçekleştirmek kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bankacılık alanında, denetimin geliştirilmesi, mortgage yasasına geçiş dönemi ve Halkbank'ın başarılı özelleştirilmesi, bankacılık sisteminde esnekliğin sağlanması ve mali aracılığın yoğunlaşmasına yönelik uzun bir yol oluşturacaktır."

IMF, ekonomik ve siyasi gerginliğin Türkiye'nin piyasa duyarlılığını yükselttiğini belirterek, "Yüksek cari işlem açığı, devam eden yüksek borç oranı, bono ve para piyasalarında yerleşik olmayanlar tarafından yapılan büyük 'sıcak para' yatırımları ve daha az teşvik edici siyasi ortam Türkiye'yi sermaye girişlerinin aniden durması itibarıyla hassas hale getirir" uyarısında bulundu.

IMF Beşinci Gözden Geçirme Uzman Raporunda Türkiye'de yaşanan Cumhurbaşkanlığı krizi ve ekonomide yol açtığı gelişmelere isim vermeden değinildi. Raporda şöyle denildi:

SİYASİ GERGİNLİK DUYARLILIĞI YÜKSELTTİ


"Yükselen ekonomik ve siyasi gerginlikler, Türkiye'yi piyasa duyarlılığında ani yükselişlere maruz bırakmaktadır. Enflasyon ve cari işlemler, her ikisinin de gelecek yıl daha iyi hale gelmesi umulsa bile, olumsuz görünüm arzetmiştir. (Harcama artışları ve kamuda cömert ücret artışı bu anlamda yararsız olmuştur.) Yüksek cari işlem açığı, devam eden yüksek borç oranı, bono ve para piyasalarında yerleşik olmayanlar tarafından yapılan büyük 'sıcak para' yatırımları ve daha az teşvik edici siyasi ortam, Türkiye'yi sermaye girişlerinin aniden durması itibarıyla hassas hale getirir."

Uzman Raporu'nda Türk ekonomisinin Mayıs-Haziran 2006 mali piyasa çalkantısından oldukça yıpranmış bir şekilde çıktığı belirtildi. Keskin yüksek faiz oranları, değer yitirmiş lira ve düşük varlık değerlerine karşın ekonomik etkinliğin zinde kaldığı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüksek düzeyde sürdüğü belirtilen raporda, "Bilançolar da güçlükleri çabuk yenme özellikleri bulunduğunu kanıtlamışlardır (kamu borç rasyosu düşmeyi sürdürmüş ve bankaların sermayeleri, bazı bankaların maruz kaldığı büyük kayıplara karşın yeterli kalmıştır). Bu sonuçlar, yetkililerin son birkaç yıldaki güçlü istikrar politikalarına çok şey borçludur" denildi.

Düşüşe karşın yetkililerin güçlü ekonomik politikalar konusundaki taahhütlerini yinelediklerine yer verilen IMF Beşinci Gözden Geçirme Heyet Raporu'nda Türkiye'nin verdiği Niyet Mektubu'na da değinilerek şöyle devam edildi:

"Niyet Mektubu'nda yetkililer; 2007'de GSMH'nin yüzde 6.5'i oranında faiz dışı fazla hedefi, sıkı para politikasını sürdürme eğilimini ve yapısal reformlarda gelişme ivmesini koruma önerilerinde bulunmuşlardır. Reformlarda, ana kısa vadeli taahhütler, sağlık önlemlerinin iyileştirilmesidir."

(ANKA)