kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 11 Nisan 2008, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi başlıyor

Yeni Haber
Maliye Bakanlığı, belli koşulları taşıyan mükelleflerin KDV alacaklarına yönelik "Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS)" uygulamasını başlatıyor.

Maliye Bakanlığı'nın HİS'in uygulama esaslarını belirleyen Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre iade hakkı doğuran işlemlere ait katma KDV alacaklarıyla ilgili Tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin katma değer vergisi iade talepleri, bu yeni sistem çerçevesinde karşılanacak. Bu uygulama Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) adıyla anılacak.

UYGULAMADAN YARARLANMA KOŞULLARI


Gerekli koşulları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı ya da Defterdarlık tarafından HİS sertifikası verilecek.

Sertifika için mükelleflerin şu koşulları taşıması gerekiyor:

"-Başvuru tarihinden önceki son 5 tam yıl itibariyle vergi mükellefiyeti bulunacak.

-Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az; aktif toplamının 400 milyon YTL, maddi duran varlıkları toplamının 100 milyon YTL YTL, öz sermaye tutarının 200 milyon YTL, net satışlarının 500 milyon YTL olması gerekiyor.

-Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 750 ve daha fazla olacak.

-Başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde; mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olacak.

-Farklı vergilerin her birine ait beyanname verme ödevi birden fazla dönem için aksatılmamış olacak (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç).

-Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakkında olumsuz rapor düzenlenmemiş olacak. (Raporun, son 5 yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili ve öngördüğü tarhiyatın tamamının nihai yargı kararıyla iptal edilmemiş olması gerekiyor.)

- Başvuru tarihi itibariyle; KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumu bulunmayacak, ödenmesi gereken vergi borcu olmayacak. (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmayacak)."

Bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı ya da defterdarlığa bir dilekçeyle başvuran mükelleflerden aranan koşulları taşıdığı anlaşılanlara başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde HİS Sertifikası verilecek.


HİS SERTİFİKALI MÜKELLEFİN TALEBİ HIZLA YERİNE GELECEK

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin nakden ve mahsuben iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmadan yerine getirilecek.

İade talebi bir dilekçeyle yapılacak. Talep, beyanname ve dilekçenin verilmiş olması koşuluyla, ilgili genel tebliğlerde iade için öngörülen belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacak.

Bu mükelleflerin nakden iade talepleri, belgelerin tamamlandığı tarihi izleyen 5 iş günü içinde yerine getirilecek, mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle hüküm ifade edecek.

Tamamı sunulan belgelerde şekil veya içerik yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi durumunda iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu konular belgelerin sunulduğu tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilecek. Mükellefler tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiklikleri tamamlarsa, durum ilgili vergi dairesi başkanlığı ya da defterdarlığa bildirilecek.

Hakkında olumsuz rapor olmaması koşuluyla, mükellefle ilgili olumsuz tespit ortaya çıkması veya olumsuz rapor bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının tespiti durumunda da iade talebi yerine getirilmekle birlikte bu durum kendisine ve ilgili vergi dairesi başkanlığına bildirilecek.

HİS Sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu her takvim yılında İdare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenecek ve bu incelemeler en kısa sürede sonuçlandırılacak. Yapılan incelemelerde haksız, yersiz iade aldığı anlaşılan mükelleflerden; aldığı bu vergilerin, ilgili dönemde yapılan vergi iadelerine oranı yüzde 1'i geçen mükelleflerin sertifikaları iptal edilecek. Bu mükelleflere beş yıl süreyle tekrar Sertifika verilmeyecek.

(ANKA)