kapat
   
SABAH Gazetesi
 
   News in English
   Son Dakika
   Yazarlar
   Günün İçinden
   Ekonomi
   Gündem
  » Siyaset
   Dünya
   Spor
   Hava Durumu
   Sarı Sayfalar
   Ana Sayfa
   Dosyalar
   Teknoloji
   Emlak
   Otomobil
   Detaylı Arama
   Arşiv
   Etkinlikler
   Günaydın
   Televizyon
   Astroloji
   Magazin
   Sağlık
   Cuma
   Cumartesi
   Pazar Sabah
   İşte İnsan
   Sinema
   20. YILA ÖZEL
   Turizm Rehberi
   Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Sezer'den önemli mesajlar
Terör olayları herkeste haklı bir üzüntü yarattı
Dayanışma ruhunu bir zırh gibi üzerimize giymeliyiz
"AB'den beklentimiz ayrımcılık yapmamasıdır"

Sezer'den önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Sezer, ''Şemdinli'de dile getirilen savlar adalet duygusuna büyük zarar vermiş; Türk Ordusu'nu hak etmediği bir tartışmanın konusu yapmıştır'' diye konuştu..

Cumhurbaşkanı Sezer, Harp Akademileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ''yargının siyasallaştırılmasının'' yaratacağı sakıncaların önemli bir örneğinin, çok kısa bir süre önce Şemdinli'de yaşandığına işaret ederek, ''Şemdinli'de dile getirilen savlar adalet duygusuna büyük zarar vermiş; Türk Ordusu'nu hak etmediği bir tartışmanın konusu yapmıştır'' dedi.

''Esin kaynağını Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ten alan şanlı Türk Ordusu'nu yıpratma etkinliklerinin, akılla ve yurtseverlik duyguları
ile bağdaştırılabilecek bir durum olmadığını''
belirten Sezer, ordunun itibarının korunmasının devletin asli görevlerinden olduğunu
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sezer, Harp Akademileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bilinçli olarak gündemden hiç düşürülmeyen bir konu
üzerinde durmak istediğini ifade ederek, ''Son günlerde artarak sürdürülen söylemlerde, laiklik, ''din ve vicdan özgürlüğü'' olarak
tanımlanmaktadır. Bu tanımla laiklik, din ve vicdan özgürlüğüne indirgenmekte ve anlamsız kılınmaya çalışılmaktadır'' dedi.
Bu tanımlamanın, aynı zamanda iki önemli sonuç doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bunlardan birincisine göre, tanımlamayla tesettür amacıyla kullanılan türban bireysel özgürlük kapsamına alınarak, kamusal alanda
da bu uygulamanın kaçınılmaz olduğu vurgulanmak istenmektedir. İkincisine göre ise bu yaklaşım toplumu, 'mademki laiklik din ve
inanç özgürlüğüdür, laik düzende herkesin kendi istenciyle seçeceği hukuk düzeninde yaşama hakkı vardır' sonucuna kadar götürecektir.
Tanımın altında yatan amacı böylece vurguladıktan sonra türban üzerinde bir kez daha durmak istiyorum. Çünkü, Cumhurbaşkanı'nın bu
konuda nasıl davranması gerektiği sıkça tartışılmaktadır. Oysa, anayasal kurallar ve Yüksek Mahkeme kararları bunun yanıtını
vermektedir.

Anayasa'nın 104. maddesinde, Devlet'in başı sıfatıyla Cumhurbaşkanı'na Anayasa'nın uygulanmasını gözetme görev ve yetkisi
verilmiş; başlangıcında ve 11. maddesinde, Anayasa kurallarının, yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetimi, diğer kuruluş ve
kişileri bağlayan üstün hukuk normları olduğu, yasaların Anayasa'ya aykırı olamayacağı kurala bağlanmış; 148. maddesinde, yasaların
Anayasa'ya uygunluğunu denetleme görev ve yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne tanınmış; 138. ve 153. maddelerinde de, mahkeme ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetimi, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya uygunluk denetimi görevi nedeniyle anayasal kural, kavram ve ilkeleri resmen yorumlamaya yetkili tek
organ olduğuna ve Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Yüksek Mahkeme'nin kararları herkesi bağladığına göre, anayasal kuralların
Anayasa Mahkemesi kararlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve uygulanması zorunludur.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak ve içerikleri bu kararlarla belirginleşen anayasal kuralların
uygulanmasını gözetmekle yükümlüdür.''

''ULUSUN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ''

Ayrıca, Anayasa'nın 103. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın ulusun bölünmez bütünlüğünü koruyacağına, Anayasa'ya, Atatürk ilke ve
devrimlerine ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına ve görevini yansız biçimde yerine getireceğine ant içtiğini, başka bir deyişle
Türk Ulusu'na söz verdiğini bildiren Sezer, şöyle devam etti:

''Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa uygulamasını gözetme görev ve yetkisi ile ant içtiği öğeler birlikte değerlendirildiğinde, yansızlığının
siyasal yansızlık olduğu, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik cumhuriyet söz konusu edildiğinde bu değerlerden yana tutum takınmak
zorunda olduğu görülecektir.

Devlet rejimini oluşturan bu değerleri korumak, düşünce ve eylemde bu değerler yönünde yan tutmakla olanaklıdır. Cumhurbaşkanı'nın laik Cumhuriyet'e ilişkin yanlı gözetim görevi göz önünde bulundurularak anayasal kuralların kısaca irdelenmesi yararlı olacaktır.

Anayasa'nın 1. maddesinde, Türkiye Devleti'nin bir Cumhuriyet olduğu belirtilmiş; 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış; 4. maddesinde de, 1 ve 2. maddelerdeki 'Cumhuriyet' yönetimi ve 'Cumhuriyet'in niteliklerinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin önerilemeyeceği belirtilmiştir.Değiştirilemezlik, yalnız ilke ve kavramların 2. maddedeki sözcükleriyle değil, aynı zamanda Anayasa'nın çeşitli maddelerinde
düzenlenen içerikleriyle ilgilidir.

Böylece, Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden olan laiklik ilkesi, anayasal içeriğiyle güvence altına alınmıştır. Laiklik ilkesinin anayasal içeriği ise, Anayasa'nın başlangıcı ile 24 ve 174. maddelerindeki düzenlemelerle belirginleştirilmiştir.

Anayasa'nın başlangıç bölümünde, Yüce Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa'nın, Atatürk ilke ve devrimleri
doğrultusunda anlaşılması, sözünün ve ruhunun bu yönde yorumlanıp uygulanması gerektiği, Hiçbir etkinliğin, Atatürk ilke ve devrimleri karşısında koruma göremeyeceği belirtilmiştir. Böylece, Atatürk ilkelerinden en önemlisi olan laiklik, Anayasa'ya yön veren, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan ilkeler arasındaki yerini almıştır.''

''TANIM YAPILMIŞTIR''

Bunun içindir ki, yine başlangıç bölümünde, laiklik ilkesi gereği,kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle
karıştırılamayacağı belirtilirken açık ve kesin biçimde laikliğin tanımının da yapıldığını kaydeden Sezer, şöyle konuştu: ''Bu tanıma göre laiklik, dinin toplumsal, siyasal ve hukuksal bir güç ve düzenleyici olmasını önleyen temel ilkedir. Bu işlevine uygun olarak Anayasa'nın 24. maddesinde de, devletin sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal temel düzeninin kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı, dinin ya da din duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin, siyasal ve kişisel çıkar ya da nüfuz sağlama amacıyla kötüye kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Anayasa'nın 174. maddesinde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik niteliğini koruma amacını güden devrim yasaları tek tek sayılarak güvenceye alınmıştır. Bunların yanında, Anayasa'nın 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin laik cumhuriyetin gereklerine uygun olarak sınırlanabileceği; 14. maddesinde de, bu hak ve özgürlüklerin laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikler biçiminde kullanılamayacağı belirtilmiştir.

(AA)

1 2 3 4 5
 
DİĞER SİYASET HABERLERİ
 AB için yeni paket
 Aydın davasında iki tanık
 TBMM önünde protesto
 CHP'den Demirel sorusu
 Genel af talebine kızdı
 Çiçek: O kadar zengin miyiz?
 Baykal: Zapsu'nun aklıyla iş çözülmez
 Küçük kabahatlere ağır para cezası
 Bombayı askerle ilişkilendirmek hukuki fantezi
 ABD elçisi: Gerçekten bu kadar uzak iddia olamaz
MUHARREM SARIKAYA
İnce çizgi...
Meclis'in bu haftaki mesai başlangıcında...
YAVUZ DONAT
Ankara'da bir gün
Başbakan Erdoğan dün sabah AK...
Açıklanan isimler davanın mağduru
Barbie Operasyonu'yla ilgili iddianamede ifadeleri alınan 23...
Pepe'den korkutan iddia
Tuzla'daki variller için 'insanlık suçu' diyen Çevre Bakanı Pepe,...
Albaya sevgi seli: 3 günde 25 bin alo
Albaya sevgi seli: 3 günde 25 bin alo
Elazığ'daki mayınlı saldırıda yaralandıktan sonra telefonları...
Türkiye 30 F-16 4 denizaltı alıyor
Türkiye 30 F-16 4 denizaltı alıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, modernizasyon çalışmalarını hızlandırdı. 10...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Pazar Sabah | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Künye | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu