kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 30 Mayıs 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Tuğcu: Başbakan hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Yeni Haber
Tuğcu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. ..
Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplantı karar yeter sayısıyla ilgili aldıkları karara yönelik sözlerine ilişkin, ''Tehdit, hakaret ve husumet içeren (tarih bu kararı alanları yargılayacaktır, ben tarafsız yargı istiyorum, bu bitmedi çok konuşulacak, bu, yargı için talihsizliktir, yüz karasıdır, zorlamayla dayatmayla verilmiştir, akılla, ilimle, tecrübeyle izahı mümkün değildir) biçimindeki söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir'' dedi.

Tuğcu, düzenlediği basın toplantısında, ''Anayasa Mahkemesi'nin
cumhurbaşkanı seçimi sürecinde verdiği kararla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek artan dozda eleştiri ve saygı sınırlarını aşıp, mahkemeye hakaret oluşturan beyanlarda bulunması'' karşısında açıklama yapılmasının zorunlu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Tülay Tuğcu, Anayasa'nın başlangıcında, millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun Anayasa'da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapları ile belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı, kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunun belirtildiğini ifade etti.

Anayasa'nın 6. maddesinde, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve Türk milletinin egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanacağının yer aldığını anımsatan Tuğcu, 9. maddesinde de yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelere ait olduğunun öngörüldüğünü vurguladı.

Bu düzenlemelere göre egemenliği Türk milleti adına kullanan anayasal
kurumlardan olan Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına giren ve ilk defa dava konusu edilerek önüne getirilen cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili toplantı yeter sayısını görüşerek karara bağladığını ifade eden Tuğcu, şöyle devam etti:

''Bu karar, bilimsel düzeyde hukuksal olarak eleştirilebilirse de çağdaş
demokrasilerde tüm kurumların yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup bunların birbirleriyle rekabet içinde ve husumet güdüleri ile çalışmaları olanaksız bulunduğundan, yapılan eleştirilerin belirtilen anayasal çerçeveyi aşması kabul edilemez.

Bu bağlamda, Başbakanın hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının tartışmasız bağlayıcılığı ilkelerini dışlayan, üstlendiği görev ve devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyeti ile bağdaşmayan, tehdit, hakaret ve husumet içeren (tarih bu kararı alanları yargılayacaktır, ben tarafsız yargı istiyorum, bu (367) bitmedi çok konuşulacak, bu, yargı için talihsizliktir, yüz karasıdır, zorlamayla dayatmayla verilmiştir, akılla, ilimle, tecrübeyle izahı mümkün değildir) biçimindeki söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir.''

Tuğcu, Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına giren parlamento tasarruflarının anayasaya uygunluğunu denetleyip, yasamanın anayasa sınırları içinde kalmasını sağlayarak, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı konusunda güvence oluşturduğunu söyledi.

Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararlarını anayasada öngörülen biçimde, görevlerinde bağımsız, anayasaya, hukuka uygun olarak, vicdani
kanaatlerine ve görevlerine başlarken ettikleri yeminlerine bağlı kalarak
verdiklerini belirten Tuğcu, ''Bu işlevin göz ardı edilmesi, öncelikli görevi
hukuka saygı ve bu yönüyle topluma önderlik etmesi gerekenlerin saygınlıklarına da gölge düşürmektedir. Anayasa, yargı kadar, yasama ve yürütmeye de görev ve sorumluluklar yüklemektedir'' diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışın sağlanabilmesinin anayasal organların bu bilinçle hareket etmelerine bağlı olduğunu vurgulayan Tuğcu, ''Mahkememizin kendisine anayasa ile verilen görevini her zaman olduğu gibi bundan böyle de yansız biçimde yerine getireceği, anayasanın yorumlanması yetki ve tekelinin sadece Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu, bunun dışında kalan subjektif itham ve beyanların hukuksal bir değerinin bulunmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur'' dedi.

Tuğcu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Başbakan Erdoğan hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Bir başka soru üzerine ise Tuğcu, Erdoğan hakkında tazminat davası
açmayacaklarını söyledi.

Tuğcu, açıklamanın kendisi ve üyelerin yaptıkları toplantı sonucu
hazırlandığını belirterek, ''Heyet olmadığı için oybirliği diyemiyorum. Katılan üyelerle hazırladık'' dedi.

AA