kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 27 Mart 2008, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC
NAZLI ILICAK

Tebdil ve tagyir suçu!

Yarın öbür gün, kapatma davası hakkında ek iddianame gelirse şaşırmayın. Bu ek iddianamede ne olacak derseniz... Tabii ihtimaller üzerine yazıyorum... Ne olabilir? Mesela, anayasayı değiştirerek, yargı sürecini etkilemek istedikleri, böylece Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle, "Anayasayı tebdil ve tagyir" den -Anayasayı ihlalden- Tayyip Erdoğan ve arkadaşları aleyhine ek deliller sunulabilir.
Anayasanın 138'inci maddesinde şöyle deniliyor: "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi' nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz."
Başsavcı, bu fıkraya ve Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine dayanarak, "Anayasa ihlali" gibi ağır bir suçlamayı da iddialar arasına alabilir. Oysa, 138'inci maddede, görülmekte olan bir dava ile ilgili, Meclis'te araştırma ve soruşturma komisyonları kurulamayacağı, genel görüşme açılamayacağı, hakim veya savcıları Meclis'in sorgulayamayacağına dair bir düzenleme söz konusu.
Bu ihtimal nereden aklıma geldi, hemen söyleyeyim: Baktım, grup toplantısında Deniz Baykal, İsmet Paşa'nın "Sizi ben bile kurtaramam" edasıyla, "anayasayı tebdil ve tagyir"den söz ediyor. Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın asılmasına yol açan eski Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesinden. Oysa, bugünkü Türk Ceza Kanunu'nda aynı terimler yok. Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmekten" söz ediyor.
Baykal'ın, kürsüden sarf ettiği o sözler, aynı gerekçeyi taşıyan bir ek iddianameyle pekiştirilirse, tıpkı İnönü'nün "Sizi ben bile kurtaramam" cümlesi gibi, -gizli bir işbirliğinin delili olarak- siyasi tarihte yerini alacaktır.