kapat
04.11.2003
YAZARLAR
ATV
EKONOMİ
limasollu
TÜRKİYE
DÜNYA
POLİTİKA
SPOR
MEDYA
SERİ İLANLAR
METEO
TRAFİK
ŞANS&OYUN
ACİL TELGREENCARD

YAVUZ SEMERCİ


Yaşar ve Cıngıllıoğlu'nun mal varlıkları da Hazine'nin sayılabilir!

Meclis'e gönderilen Bankacılık Yasa Tasarısı'nın aynen bu haliyle yasalaşması durumunda neler olacak?

Bu soruya yanıt vermek amacıyla, tasarının maddelerine yönelik yolculuğumuza bugün de devam ediyorum.

Başlığa bakıp, nereden çıktı bu diyenleriniz olabilir. Onlara taslağı edinmelerini, 22'nci maddeyi incelemelerini öneririm.

Bu madde Hazine alacağını düzenliyor.

Madde şöyle başlıyor

"Yönetim ve denetimi Fona geçen (Dikkatinizi çekerim, banka ayrımı yapılmıyor. Örneğin Demirbank ve Yaşarbank'a, ekonomik kriz nedeniyle zor duruma düştüğü gerekçesiyle 14'e 3'e göre el konulmuştu.) ve bankacılık yapma izin ve yetkileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından kaldırılarak tasfiyeye tabi tutulan bankaların (İmar Bankası gibi) yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının kendi lehine kullandıkları her türlü banka kaynakları..."

Denilerek şöyle devam ediyor

Kredinin önemi yok!
"Ve her ne ad altında olursa olsun kendilerine ait yurtiçi ve yurtdışı şirket, finans kuruluşu, offshore bankalara aktardıkları banka kaynakları ile eşleri, çocukları ve evlatlıkları ve bunların diğer kan ve kayın hısımları adına açılmış krediler ile bunlara aktarılan her türlü kaynak aktarımları veya bankaların ortaklarının kendilerine aktardıkları..."

Denilerek, kredi kart ödemesi, bankadan çekilen otomobil kredisi bile tarif edilmesine geçiliyor.

Ardından vurucu nokta geliyor

"(Banka ortakları da dahil) Bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları, müdürlerinin kendileri, eşleri ve çocukları, evlatlıkları ile bunların diğer kan ve kayın hısımlarına aktarılan her türlü kaynakların tümü Hazine alacağıdır. Bu alacaklar başkaca bir işleme gerek olmaksızın kanunen Hazine'ye intikal etmiş sayılır."

Bilirkişi kamudan...
Madde, bu kapsam içinde banka sahip ve yöneticilerin Fon ile yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmalarını da düşünmüş. Onun için de şu ayrıntı eklenmiş

"Bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının, kendileri, eşleri, çocukları ve evlatlıkları ve bunların diğer kan ve kayın hısımları ile yapılan veya yapılacak olan yeniden yapılandırma anlaşmaları çerçevesinde Fon'un alacakları da Hazine alacaklarındandır.

Maddenin en ilgi çekici noktalarından biri de şöyle

"Yukarıdaki fıkralar hükümleri gereğince açılmış ve açılacak her türlü davalara adli tatilde de bakılır, bu davalarda bilirkişiler resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar arasından seçilir, duruşmalarda otuz günden fazla ara verilmez."

Böylece mahkemelerin hızlı çalışması sağlanırken, kamu tasarrufu karşısında bilirkişilere başvurulması gerektiğinde, bilirkişinin kamudan olması hükme bağlanıyor.

Yapılandırma yetmiyor
Tekrar en başa dönersek;

Kamuoyunda hortumculuk maddesi olarak değerlendirilen Md. 14/3 ve 4'e göre 12 bankaya el konuldu. Yaşarbank, Demirbank, Sitebank, Ulusalbank ve Tarişbank'a ise 14/3'den işlem yapıldı.

Yaşarbank'ın hakim ortağı Yaşar Grubu'nun 144, Demirbank'ın hakim ortağı Cıngıllıoğlu'nun ise 110 milyon dolar Fon'a borcu bulunuyor. Yani kendi bankalarından kullanıp, henüz ödemedikleri miktar var.

Bu kredilerin yapılandırılmış olması durumunda, yapılandırma nedeniyle elde edilecek gelirler Hazine'ye aktarılacak. Dün yazmıştım, eğer hükümet yapılandırma planını beğenmez ise bunu değiştirme yetkisine de sahip.

Bu yetki ise taslağın geçici 1'inci maddesinde şöyle düzenlenmiş

Banka batarsa yandın!
"Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Fon'un taraf olduğu yeniden yapılandırma anlaşmalarında, Fon'un yerine Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı taraf sıfatını kazanır. Bu yeniden yapılandırma anlaşmaları ile ilgili Fon'a ait yetkiler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilişkili olduğu Devlet Bakanı, Hazineden sorumlu Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı'nın müştereken belirleyeceği beş kişiden oluşan Komisyon tarafından kullanılır."

Söz konusu yeniden yapılandırma anlaşmalarından tahsil imkan ve kolaylığı getirmeyen hatta bir hakkın kötüye kullanılmasını teşkil eden yeniden yapılandırma anlaşmalarının varlığı veya iddiası halinde bunların gözden geçirilmesi olanağı getiriliyor.

Uzan Ailesi ve Uzanlar'la ilişkilendirilen tüm diğer şirket ve kişilerin mal varlığını, Hazine'ye devreden yukarıdaki madde, aslında kanun koyucunun iyi niyetli banka ile kötü niyetli banka ayırımı yapmadığını gösteriyor.

Tasarıyla ilgili bir kaç not ile konuya ilişkin yorumlarımı ise yarına bırakıyorum...


Haberleri gazete sayfası görüntüsünde okumak için
SABAH e-Medya"ya tıklayın

<< Geri dön Yazıcıya yolla Favorilere Ekle Ana Sayfa Yap
hibe destekler

Sarı Sayfalar
GreenCard
TEMA

Copyright © 2003, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır