Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 26 Nisan 2008, Cumartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Ermeni sorunu ve gerçekler

Hazırlayan : İbrahim YILDIRIM
1973 yılında başlayan ASALA eylemleri sonucu bir çok Dışişleri mensubu konsolos ve Büyükelçimizi katliama kurban verdik. Ermeniler soykırım iddialarını bu eylemleriyle dünya kamuoyuna taşıdılar. Silahlı eylemleri durmuş gözüken bu faaliyetin Siyasi eylemleri her zaman karşımıza çıkmakta. Her yıl değişik bir ülkede Ermeni Soykırımı iddiası gündeme gelmekte, bazı ülkeler bu iddiayı Parlamentolarına taşımakta hatta kabul etmeyene cezai müeyyideler içeren kanun çıkartmakta ve Ülkemizi , insanımızı Dış siyasetimizi ,hatta iç siyasetimizi olumsuz etkileyebilmektedir..

Benim bildiğim 35 yılı aşkın bir süre önce başlayan bu eylemlere karşı hep düşündüğüm şöyle bir tedbir: Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konudaki görüşünü efradını cami ağyarını mani olacak şekilde elindeki belgelere dayalı dile getirmez.. Neden bunu diğer ülke dillerinde de yayınlamaz.. Dışişlerinin Kültür Ataşelikleri aracılığıyla o ülke insanlarına da anlatmaz..
Halbuki bugün bir çok Avrupa Ülkesinde 3. kuşak O ülke lisanını konuşup yazan aydın insanlarımız varken bunlardan faydalanmaz diye hayıflanırdım. Hala da hayıflanırım.

Bugün Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu Beyin güzel çalışmaları var. "Ermeni Tehciri ve Tarihi gerçekler " Kitabı muhteşem bir eserdir.
Bir de internette güzel bir site var. www.ermenisorunu.gen.tr adresinde Türkçe İngilizce Almanca ve Fransızca olarak konuyu çok güzel incelemişler.
Genel Kurmay Başkanlığının Arşiv çalışması bir harika.. Üstelik ingilizcesi de var..
Bence bu çalışmalar Fransızca ,Almanca ,İspanyolca,Portekizce Arapça, Farsça ve diğer dillere de tercümesi gereklidir.Ermeni propagandalarının yoğun olduğu bütün ülke dillerinde yayınlanması gereklidir,kanaatindeyim.

Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın arşivlerin ortak olarak Türk ve Ermeni tarihçilerin incelemesine açılması önerisi havada kaldı. Ermeniler buna yanaşmadılar.. Bence bu çalışmalar bizzat tarafımızca tamamlanmalı ve bizim görüşümüz olarak dünya kamuoyuna sunulmalıdır.
Ne yazık ki bu çalışma yapılamadığı için Ermenilerin yaptığı yoğun propagandalar tesirini bizim aydınlarımız üzerinde de göstermiş, bazıları böyle bir soykırımın varlığını dile getirmekten çekinmemiş hatta Erivan'daki Soykırım Anıtına saygı duruşunda bulunabilenler dahi çıkmıştır.

Londra'da kocası Türk olan bir İngiliz bayan, bana komşusu bir Ermeni bayanın Türklerin 1,5 milyon Ermeni'yi katlettiğini ağlayarak anlattığını söyleyerek , işin aslı nedir? diye sordu.Belli ki komşusunun anlattıklarından etkilenmişti. Bizi de tanıyor böyle bir hadiseyi de kabullenemiyordu. Bütün bu olanlar karşısında Gerek Türk Halkının ve gerekse tüm dünyanın gerçekleri tüm çıplaklığıyla bilmesi temin edilmeliydi.

Bu bizim için hiç de zor değildi. Değildi ama bir türlü de kuvveden fiile geçilemediği de bir vakıa idi. Üstelik haklı konumda olmamıza rağmen sürekli haksız duruma da düşüyorduk. Bu durum bazen bizim tepkilerimizin plansız , programsız ve genelde hissiyata dayalı olmasından kaynaklanmaktaydı. Örneğin Fransa'ya tepki vermemiz istendiğinde ; Fransız mallarını boykot ediyoruz.. Bir de bakıyoruz ki televizyonda Fransa'dan İthal edilmiş sebze ve meyveler İstanbul halinde yere dökülüp çiğneniyor.. Fransız malı diye Allahın bahşettiği parasını ödediğimiz nimeti çiğniyoruz

Londra'da Newington Green de 2003 yılının 24 Nisan akşamı bir dostum, o günkü gözlemlerini şöyle anlatmıştı: " Ermeniler o gün Türk Büyükelçiliğine Siyah Çelenk koymuşlar. Ermeni Soykırımını protesto etmişler.. Hadiseyi öğrenen bir grup milliyetçi genç de Ermenileri protesto için Elçiliğimizin bulunduğu yere yığılmışlar. Ermenilerin hemen hemen hepsi siyah takım elbiseli kravatlı imiş.Ermeni protestocular Sessizce çelenk bırakırken, diğer yanda bizim gençler yumruklarını sıka sıka bağırıp protesto ediyorlar. Dışarıdan bakan İngilizler " Garanti bunlar Ermenileri kesmiştir" diye düşünüyorlardır. "dedi.. Sizce de dostum haksız sayılır mı?

Elimizdeki belgelere dayalı bilgileri, tüm dünyaya alenen izah edecek kitap cd ve belgesellerle, toplantı ve seminerlerle sinema ve filmlerle konu işlenmelidir.

Şüphesiz bunu yaparken şövence yaklaşımın her türlüsünü reddedecek, ama gerçekleri de tüm kuşaklara bir emanet olarak aktarmalıyız..

Bu konuda Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanmış ve ilk 2 cildi 2005 de 3. 4. 5. ve 6.ciltleri 2006 da 7. cildi 2007 yayımlanmış " ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ 1914-1918" adlı muhteşem kaynak eseri hazırlayan ATASE
Başkanlığı bu alanda ciddi bir atılım yapmış olup her türlü takdir,tebrik ve teşekküre layıktır.

Kitap Askeri Tarih ve Stratejik Etüd ve Denetleme Başkanlığı "Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları"'na aittir. Her belgenin hemen İngilizcesi tercümesi de yer almaktadır. Ayrıca Osmanlıca yazı belgelerin de orijinallerine de yer verilmiştir. Bu nedenle yaklaşık 700 er sayfalık 7 cilt halinde yayımlanmıştır. Kitap ayrıca internette PDF dosyası olarak da araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.İnternet adresi şöyledir: www.tsk.mil.tr/8_TARIHTEN_KESITLER/8_1_Ermeni_Sorunu/Ermeni_Sorunu.htm

Bu yazı dizimizde adı geçen kitap ve siteden faydalandık
BELGELERİN DİLİYLE GERÇEKLER Başlığıyla Arşiv Şube Müdürü Dr Ögr. Alb. Ahmet TETİK Kitaptaki belgelere dayalı şu bilgileri verir:

"Tehcir ve Ermeniler" . Son yıllarda yıllarda gittikçe artan bir şekilde önümüze çıkarılan kelimeler ve onunla beraber hemen arkasından eklenen "soykırım ." "Tehcir" ; olağanüstü savaş şartlarında alınan tedbirler bütünü içinde uygulamalardan biridir sadece. Bu tedbirden sadece Ermeniler mi etkilenmiştir acaba? Söz konusu edilen bölgelerde yaşayan Türkler neden hiç hatırlanmaz?

" 1915 yılındaki tehcirin hangi sebeplerden kaynaklanan bir zorunluluktan doğduğunun hemen hiç dile getirilmemesi ve savunma düşüncesi içinde hareket edilmesi, gerçeklerin de ortaya çıkmasını engellemektedir. Gerçeklerin inkar edilemeyeceği tek kanıt da belgelerdir. Belgeler konuşunca, görmezden gelinenlerin de neler olduğu ortaya çıkmış olacaktır.