kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 30 Mayıs 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Memura performans ücreti

Yeni Haber
Sağlık Bakanlığı personelinin ücretlerinde dengesizliğe yol açtığı yönünde eleştirilere hedefi olan "performansa dayalı ücret sistemi" bütün kamu kurumlarında yaygınlaştırılacak.

Maliye Bakanlığı'nın 2009 yılı başında yaşama geçirmeyi planladığı "performans reformu" kapsamında, memurlar da performansa göre ücret alacak.

Maliye Bakanlığı, IMF'nin ekonomik programı kapsamında sağlık harcamalarının kısılması, kamuda ücret sisteminin sadeleştirilmesi, norm esasının getirilmesi gibi düzenlemeleri seçim sonrasına bıraktı.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2006 Faaliyet Raporu'nda Maliye Bakanlığı'nın kısa ve orta vadeli hedefleri ortaya konuldu. Bu kapsamda, başta bütçe olmak üzere, kamuda istihdamdan sağlık harcamalarına, israfın önlenmesinden yerel yönetimlerin kadro yapısına kadar geniş bir yelpazede değişikliğe gidilecek.

Çok yıllı bütçe anlayışı geliştirilecek. Bu doğrultuda, bütçe politikaları oluşturularak, uygulama aşamalarında kamu idarelerince kaynak dağıtım sürecine daha fazla girdi sağlanacak. Tek bir orta vadeli bütçe politika belgesi oluşturulacak ve merkezi yönetim bütçesi buna dayanarak hazırlanacak.

SOSYAL GÜVENLİK CİDDİ BİR YÜK


Merkezi yönetim bütçesinde önemli bir yük olan sosyal güvenlik ve sağlık sistemi ve bütçe politikası uyumlu hale getirilecek.

KRİTİK DÜZENLEMELER SEÇİM SONRASINA

Raporda, Maliye Bakanlığı'nın, gelecek döneme ilişkin hedefleri şöyle sıralandı;

-Kamu istihdam modeli rasyonel ve esnek hale getirilecek.
-İdarelerin bütçe teklif ve ek ödenek talepleri, önceden belirlenen standart ve ölçütlere dayandırılacak. İhtiyaçlar yerinde tespit edilecek.
-2010 yılı sonuna kadar, kaynakların etkin ve verimli kullanımı amacıyla, harcamalarda israfın önlenmesine yönelik mevzuat gözden geçirilecek.
-2008 yılı sonuna kadar, kamu idarelerinde ve kamu harcamalarını etkileyecek düzenlemelerin mali etkisinin ölçümüne ilişkin analiz kapasitesi geliştirilecek.
-2009 yılı sonuna kadar performans esaslı bütçeleme sistemine ilişkin gerekli düzenleme tamamlanacak.
-Ücret sisteminin sadeleştirilmesi, kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin dengesizlik ve adaletsizliklerin giderilmesi, performansa dayalı ücret sistemine geçilmesi ve mevcut statü sayısının azaltılmasını esas alacak performans reformu 2009 yılından itibaren hayata geçirilecek.
-Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, ilaç ve tedavi harcamalarını kontrol altında tutmaya yönelik tedbirler alınmaya devam edilecek.
-İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları iyileştirilecek.
-Sosyal harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı artırılacak.
-Yerel yönetimlerin harcamalarını finanse etmek amacıyla çeşitli kaynaklardan yapılan tahsislerin objektif esaslara dayalı ve amaca yönelik kullanımı sağlanacak.
-Yerel yönetimler personel politikalarını açıklanan norm kadro düzenlemelerine uygun bir şekilde yürütecek.

DEVLET HARCAMALARI YÜZDE 45.1 AZALTILACAK

Maliye Bakanlığı verilerine göre, devlet harcamalarının GSYİH'ye oranının yüzde 41.5'e düşürülmesi hedefleniyor. Faiz dışı harcamaların GSYİH'ye oranının da yüzde 37 olması öngörülüyor. Devletin faiz harcamalarının da yüzde 4.5'e düşürülmesi planlanıyor.

(ANKA)