kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
  » Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cuma
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    Sinema
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
CMUK'a son şekli veriliyor
CMUK'a son şekli veriliyor

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, isim de dahil baştan sona değişiyor. TBMM Adalet Alt Komisyonu, CHP'li üyelerin katılmadığı dünkü toplantısında, tasarıya son şeklini verdi..

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, isim de dahil baştan sona değişiyor. TBMM Adalet Alt Komisyonu, CHP'li üyelerin katılmadığı dünkü toplantısında, tasarıya son şeklini verdi. Hükümetin 17 Aralık AB Zirvesi'ne yetiştirmeyi amaçladığı tasarı, madde gerekçeleri tamamlandıktan ve madde sıraları teselsül ettirildikten sonra üst komisyona gönderilecek. Tasarı, gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.

Ceza Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, suç nedeniyle ceza soruşturma ve kovuşturmasının nasıl yapılacağını, ceza davasının nasıl açılacağını, yürütüleceğini ve sonuca bağlanacağını kurallara bağlıyor. Buna göre, tanık, davetiye, telefon, telgraf, faks, elektronik posta aracılığıyla çağrılacak.

CUMHURBAŞKANININ TANIKLIĞI

Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan ve milletvekilleri tanık sıfatıyla mahkemeye davet edilecek. Ancak cumhurbaşkanının tanık olarak beyanı konutunda alınacak. Bu kişilere, tanık olarak dinleme durumlarında soru da sorulabilecek.
Avukatlar; doktor, diş hekimi ve hemşire gibi tıp mesleği mensupları; mali işlerle görevlendirilmiş müşavirler ve noterler, bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgileri isterlerse mahkemelerde tanık sıfatıyla anlatabilecek.

Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, ''devlet sırrı'' olarak mahkemeye karşı gizli tutulamayacak. Ancak, buna cumhurbaşkanı açısından bir istisna getirildi. Cumhurbaşkanı kendisinin tanıklığında bir bilgiyi ''devlet sırrı'' gerekçesiyle mahkemeye verip vermeme konusunda takdir yetkisine sahip olacak.

TANIK KORUNACAK

Tanıklık konumu, bilgilerin ''devlet sırrı'' niteliği taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme tarafından dinlenebilecek. Tanığa görevinin önemi anlatılacak. Tanığa, dinlemeden önce gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin
edeceği ve duruşmada mahkeme başkanı veya hakimin açık izni olmadan
mahkeme salonunu terk etmeyeceği ifade edilecek.

Örgüt suçlarında tanık koruma uygulaması getirilecek. Buna göre, tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerin saklı tutulması için gerekli önlem alınacak. Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması için önlem alınacak.

Kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamayacak. Bilirkişi raporunda, bir suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı veya suç nedeniyle failin kusurluluğu hakkında değerlendirme yapılmayacak. Bilirkişi, duruşmaya çağrılıp dinlenebilecek. Ancak, kanun gereği bilirkişilik yapmakla yükümlü olan kurum görevlileri, mahkeme gerek görmezse çağrılmayabilecek. Savcının yanı sıra diğer taraflar, müdafii veya vekiller ret hakkını
kullanabilecek.

SUÇA AİT DELİL ELDE EDİLMESİ

Bir suça dair delil elde etmek için şüpheli, sanık ya da mağdurun üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesi için vücutta kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnekler alınması mahkeme kararıyla mümkün olacak.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karar, 24 saat içinde hakimin onayına sunulacak ve delil olarak kullanılmayacak. Üst sınırı 2 yıldan daha az hapis cezası gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılmayacak, kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi
örnek alınmayacak.

Kişilerden alınan örnekler üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup başka bir amaçla kullanılamayacak. Bu bilgiler, ancak ilgili kişinin şüpheli, sanık veya mağdur olduğu bir başka olay dolayısıyla açılan soruşturma ve kovuşturmada delil kullanılmak üzere Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenebilecek.

MALVARLIĞINA EL KONULABİLECEK


Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan menfaat elde edildiğine ilişkin şüphe bulunan durumlarda, şüpheli veya sanığa ait malvarlığına el konulabilecek.

Cumhuriyet savcısının el koymaya ilişkin yazılı emri, 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını, el koymadan itibaren 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkacak. El koyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilecek.

Arama, el koyma, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, bilgisayarlarda yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandıracak delil bulunursa, bu deliller koruma altına alınacak ve durum derhal Cumhuriyet savcılığına bildirilecek.

TELEFON DİNLEME, GİZLİ GÖREVLİ


Suçun bir şirketin faaliyeti kapsamında işlendiği konusunda güçlü şüphenin varlığı ve gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması durumunda, soruşturma sürecinde mahkeme şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili kayyım atayabilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda hakim veya Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli ya da sanığın telefonları 3 ay süreyle dinlenebilecek. Bu süre, en çok 2 kez uzatılacak. Şüphelinin iletişimine aracılık eden kişilerin de telefonları dinlenebilecek, buradan elde edilecek bilgiler kanıt olarak kullanılacak.

GİZLİ GÖREVLİ

Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilmeyen hallerde gizli görevli kullanılabilecek. Bir kamu görevlisi olan gizli görevlinin kimliği değiştirilebilecek, görevinin açığa çıkmaması için bu kimlikle hukuki işlemler yapılabilecek.

Soruşturmalarda başka surette failin belirlenememesi veya delil elde etme imkanı bulunamaması halinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hem kamudaki hem de özeldeki bütün bilgisayar sistemlerindeki kayıtlı verilerin incelenmesine hakim tarafından karar verilebilecek. Bu yolla elde edilen veriler ise soruşturma bakımından ihtiyaç duyulmadığının anlaşılması halinde Cumhuriyet savcısının denetiminde yok edilecek.

GÖZALTI SÜRESİ 24 SAATİ GEÇMEYECEK

Yakalanan kişiye hakları, derhal kolluk güçleri tarafından hatırlatılacak. Gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 24 saati geçmeyecek. Toplu olarak işlenen suçlarda delilerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin her defasında 1 günü geçmemek üzere 3 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilecek.

Tutuklu kişi duruşmaya bağsız olarak getirilecek. Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hakimi önüne çıkarılıp sorguya çekilecek. Sorguda müdafii de hazır bulunacak.

Şüpheli veya sanık gözaltına alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği kişiye gecikmeksizin haber verilecek. Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilecek.

Soruşturma evresi sonunda toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması durumunda Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyecek.
Adalet Bakanı, Cumhuriyet savcısından kamu davasını açılmasını isteyebilecek, bu istem yerine getirilecek.

İFADE VE SORGU

İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi, çağrı kağıdı ile çağrılacak, çağrılma nedeni açıkça belirtilecek. Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli neden bulunan şüpheli veya sanık zorla getirilecek. Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilecek.

İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel durumunun yanı sıra ekonomik durumu hakkında bilgi alınacak. İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında teknik imkanlardan yararlanılacak.

İfade alma ve sorguda şüphelinin ve sanığın beyanı, özgür iradesine dayanacak. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamayacak.

Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınmayacak.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafi yardımından yararlanabilecek, kanuni temsilcisi varsa o da şüpheli veya sanığa müdafii seçebilecek. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok 3 müdafii hazır bulunacak.

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanık görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemeyecek, kısıtlanamayacak.

Üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada, istemi aranmaksızın müdafii görevlendirilecek.

Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmeyecek. 18 yaşını doldurmamış olması halinde duruşma kapalı yapılacak, hüküm de kapalı duruşmada açıklanacak.

ÇAPRAZ SORGU

Cumhuriyet savcısı, müdafii veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat, sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişi ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilecek. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hakim aracılığıyla soru sorabilecek.

Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine mahkeme başkanı karar verecek. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilecek. Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hakimler de bu şekilde belirtilen kişilere soru yöneltebilecek.

Hükmün başına ''Türk milleti adına'' verildiği yazılacak. Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında, psikoloji, psikiyatri veya eğitim dalında uzman bir kişi bulundurulacak. Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilecek.

Ancak daha önce sorgusu yapılmamışsa mahkumiyet kararı verilemeyecek. Kaçak sanığın müdafisi yoksa mahkeme barodan avukat görevlendirilmesini
isteyebilecek. Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de
bulunan mallarına, hak ve alacaklarına mahkeme yoluyla el konulabilecek ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanacak.

Bu durum kaçak sanığın müdafisine bildirilecek. Belli bir suçla ilişkilendirilmeyen malvarlığı değerlerinin müsaderesine sulh ceza hakimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilecek.Kadın şüpheli ya da sanık, isterse kadın hekim tarafından muayene edilecek.Askeri yerlerde arama, hakim ve savcı gözetiminde yine askerler tarafından yapılacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
 Bir yılda 120 km duble yol
 Sivas Davası'nda tahliye
 Çakıcı'nın davası ertelendi
 F1 biletleri satışa çıkıyor
 Onlar bunu hep yapıyor
 'Adli kolluk'ta top hükümette
 Patlayan bir bomba ve üç ayrı kader
 Niğde'de dolu Giresun'da sel
 Asimo, Erdoğan'ı bekliyor!
 Süheyla'nın ölümü soruşturma başlattı
 Eğitim-Sen'in anadil ısrarı
 Başkan şoförüne silahlı saldırı
 İki Türk şoför daha öldürüldü
 İstanbul'u soğuk günler bekliyor
 Silivri'de cezaevi kavgası büyüyor
 SSK'da değişim
ERDAL ŞAFAK
Mesih Paşa'nın ataları
Adalet Bakanı Çiçek'in "Entel...
ALİ KIRCA
Şahinleri de vururlar!
Şimdi Felluce'de olanları, birkaç...
ÖMER LÜTFİ METE
Sigaramın kurşunuyla esire infaz
Felluce'de cami...
UMUR TALU
Kan kardeşlerimiz
Ne yapalım; bu iş böyle. "Ambargoda...
'Bu dramı durdurun'
ABD askerinin yaralı Iraklı esiri öldürdüğü görüntülere tepkiler...
Putin'den ultra atom bombası
Başka ülkelerin sahip olmadığı ve olamayacağı türden bir atom bombası...
Sistem gereği gid-Ersun hocam
Sistem gereği gid-Ersun hocam
* Ukrayna'nın en büyük silahı hızlı hücumlardı... Ersun Yanal, önlem...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu