kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 5 Eylül 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
SAİT GÜRSOY

İlköğretimde yeni sistem

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretimle ilgili düzenlemelerini yürürlüğe koydu. Buna göre başarı; sınav, proje ve performanslardan alınan puanlara göre tespit edilecek. Yönetmeliğe "performans görevi" tanımı eklendi. Buna göre performans görevi; programda ön görülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bu alanlardaki becerilerini ve geliştirmesini gerektiren çalışmalarını kapsıyor.
Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, bunu tamamlamak için iki yıl daha okula devam edebilecek. Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkan verilen 8'inci sınıf öğrencilerinin, o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanacak. Ders yılı sonunda başarılı olanlara diploma verilecek.
Öğrencilerin başarısı ve performansına ilişkin hükümlerde de değişiklik yapıldı. Buna göre öğrencilerin başarısı, sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilecek. Bunun sonucu "öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmaların; ders ve etkinliklere katılımı ile performans görevlerinden oluşacağı" hükmü getirildi.
"Not verme ve değerlendirme" maddesi, "puan, notla değerlendirme" olarak değiştirildi. Buna göre öğrencilere, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar yaptırılacak. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Bu 5'lik sisteme göre nota çevrilecek ve karneye işlenecek.

Sınavların ders özellikleri
1, 2 ve 3'üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, proje ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenecek. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda derslerin haftalık ders saatlerine göre iki ya da üç sınav yapılacak. Öğrenciler en az bir proje hazırlayacak. Öğrencilerin başarısında ders ve etkinliklere katılımı ile performans görevleri dikkate alınacak.
Öğrencilere bütün derslerden, her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilecek. Klasik sınav türünde üçten az soru olmayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda soru sayısı çok olacak. Bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan soru sorulacak.
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, her dönemde bir "ortak sınav" düzenlenecek. Bu derslerdeki başarı ise projelerle ölçülecek. Seçmeli dersler arasında yalnızca "yabancı dil" notla değerlendirilecek.
Bir dersin dönem puanı; 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalamasından oluşacak. 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda ise, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenecek.

Karnedeki puansal değerler
Öğrencilere her dönem sonunda verilen karnede, derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları yer alacak. Ayrıca sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu da gösterilecek. 1, 2 ve 3'üncü sınıf velilerine öğrencilerinin gelişimini takip etmek amacı ile kasım ve nisan aylarında "öğrenci gelişim raporu" verilecek.
4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşit sayılacak. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, "o dersin ağırlıklı puanı" olacak. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders sayısının çarpımından elde edilen not ise, "o dersin notu" sayılacak. "Yıl sonu başarı puanı", dersin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puan olacak.
İşte ilköğretimde devrim gibi değişiklikler. Ezbercilik yok. Proje ve öğrencinin performansı var. Çocuklarımızın geleceği için böyle köklü değişiklikler yapan MEB'i alkışlıyorum.