kapat

06.02.2001
Anasayfa
Son Dakika
Haber İndeksi
Yazarlar
Günün İçinden
Politika
Ekonomi
Dünyadan
Spor
Superkupon
Magazin
Sabah Künye
Cumartesi Eki
Pazar Eki
Melodi
Bizim City
Sizinkiler
Para Durumu
Hava Durumu
İstanbul
İşte İnsan
Astroloji
Reklam
Sarı Sayfalar
Arşiv
E-Posta

1 N U M A R A
Sabah Kitap
Z D N e t  Türkiye
A T V
M i c r o s o f t
Win-Turkce US-Ascii
© Copyright 2001
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
banner
ŞÜKRÜ KIZILOT(skizilot@sabah.com.tr )


18 ayda faizsiz öde

Hükümet milyonlarca kişi ve kurumun 5 katrilyon lirayı geçen vergi borcuna kolaylık sağlıyor. Hükümetin "taksitle öde" kampanyası için start bugün veriliyor

Maliye Bakanı Sümer Oral, yüzbinlerce vergi mükellefini ilgilendiren, önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu. Tutarı 5 katrilyon lirayı bulan vergi, resim, harç, gecikme zammı ve gecikme faizini, 18 aylık ödeme kolaylığı getiren tebliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Dün öğleden sonra, bu konuda görüşmek için telefonla arayan Sayın Oral, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"- Sizin aylardır dile getirdiğiniz, birikmiş vergi borçlarına ödeme kolaylığı sağlanması konusunu, Bakanlar Kurulu'na sundum. Önerimiz olumlu karşılandı. Şimdi, tebliğ çalışmalarına başladık ve bugün süratle sonuçlandıracağımız tebliği de, Salı günü Resmi Gazete'de yayımlamayı düşünüyoruz.

Taksitlendirme süresi ve uygulanacak faiz belli oldu mu efendim?

Evet, 18 aylık bir taksitlendirme süresi tanıyacağız. Bunun için başvurunun son gününün de 15 Mart 2001 olmasını düşünüyoruz. 31 Aralık 2002'de sona erecek olan taksitlere, aylık yüzde 0,25 yani yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulamayı düşünüyoruz.

Aslında, konu Bakanlar Kurulu'na götürülmeden, Maliye'nin yayımlayacağı bir tebliğ ile de çözümlenebiliyordu. Ancak, ileride bazı af tartışmalarını da ortadan kaldırmak için, koalisyon hükümetinin ortak kararına dönüştürüldü. Ardından da, yine tebliğ ile ödeme kolaylığı getirilmesi yoluna gidildi.

Bazı vergi mükelleflerinin son yıllarda karşılaşılan ekonomik ve mali zorluklar nedeniyle borçlarını süresinde ödememekte zorlandıkları bilinen bir gerçek. Borçlarını ödeyemeyen bu mükellefler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yeralan tecil ve taksitlendirme müessesesi de etkin bir şekilde çalıştırılamadığından zaman içerisinde sürekli büyüyen borçların tasfiyesi giderek zorlaşmıştı.

Bu aşamada, borçlu mükelleflerden zor durumda bulunanlara borçlarını ödemede kolaylık sağlanması ve bu alacakların biran önce Hazineye intikalini sağlamak önem taşıyordu.

İşte bu amaçla; Maliye Bakanlığı'na tanınan yetkiye istinaden Vergi Dairelerince takip ve tahsil olunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, resim, harç, vergi cezası ve gecikme faizi ile 6183 sayılı Kanun kapsamındaki gecikme zammından, vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan amme alacakları, talep edilmesi halinde, tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulacak.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2000 yılı Aralık sonu itibariyle;

* Tahakkuk eden vergi 29 katrilyon 284 trilyon lira,

* Tahsil edilen vergi 26 katrilyon 514 trilyon lira.

Aralık ayı sonu itibariyle, büyük bir kısmı geçmiş yıllardan gelen tahsil edilemeyen vergi gelirlerinin, faizsiz tutarı 2 katrilyon 570 trilyon lira. Buna gecikme zammı alacağı da dahil edildiğinde, tutarın 5 katrilyon liraya yaklaştığı tahmin ediliyor. Vergi gelirlerimizin yüzde 42'si, İstanbul'dan tahsil ediliyor. Tahsil edilemeyen vergilerin ise yaklaşık yüzde 53'ü İstanbul'a ait.

Vatandaş ne yapacak?
1- Bu tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükellefler bağlı oldukları vergi dairelerine zor durumda olduğunu bildirerek yukarıda belirtilen borçların tamamı için yazılı olarak 15 Mart 2001 tarihi sonuna kadar tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacaklar.

2- Mükelleflere borçlarını ilk taksit Mart 2001 ayından başlamak ve eşit taksitlerle olmak üzere; 18 aylık ödeme süresi tanınacak.

3- Tecil edilen bu borçlara yıllık yüzde 3 (yani aylık yüzde 0,25) oranında tecil faizi uygulanacaktır.

4- Tebliğ gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri için alacağın türü ve miktarı dikkate alınmaksızın alacaklı tahsil daireleri yetkili kılınacak.

Yazarlar sayfasina geri gitmek icin tiklayiniz.

Copyright © 2001, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır