kapat
SABAH ONLINE ARKA KAPAK

PERŞEMBE 24 EYLÜL 1998

Başkan tarih oldu

Recep Tayyip Erdoğan. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı oldu. Erbakan'ın yerine aday gösterildi. Geçen yıl Siirt'te bir konuşma yaptı. Yargılandı. Ve dün karar açıklandı: "Suçlu."

ERSİN BAL

Ankara- Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır 3 nolu DGM tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkumiyet kararını onadı.

Onama kararı, Erdoğan'ın cezaevine girmesine, belediye başkanlığının düşmesine, siyasi hayatının sona ermesine ve Fazilet Partisi'nden ihraç edilmesine neden olacak.

Erdoğan bu durumda, 10 aylık hapis cezasına karşılık İnfaz Yasası'na göre toplam 4 ay cezaevinde kalacak.

Erdoğan'la ilgili kritik karar dün 1.5 saatlik görüşme sonucunda bire karşı dört oyla alındı. Müzakereye katılan Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver ile üyeler Uzel Kızılkılıç, Serpil Çelikkol ve Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan, mahkumiyet kararının onanması yönünde oy kullanırken, muhafazakâr kişiliği ile tanınan beşinci üye Muhittih Mıhçak, onama kararına muhalif kaldı ve cezanın bozulması yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay'ın bu kararından sonra Tayyip Erdoğan son umut olarak, "onama" kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "karar düzeltme" talebinde bulunabilecek. Erdoğan'ın bu talebi de reddedilirse, mahkumiyet kararı kesinleşecek ve cezanın infazına geçilecek.

1.5 saatte sonuçlandı

Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nin dün saat 10.30'da incelemeye aldığı ve saat 12.00'de sonuçlandırdığı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili onama kararı şöyle gelişti:

Beş kişilik heyetin yerini almasının ardından, Erdoğan'la ilgili dosyayı inceleyen 8'inci Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Mehmet Toprak'ın dinlenmesine geçildi. Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını, mahkeme kararını, temyiz lahyasını ve tebliğnameyi incelediğini belirten tetkik hakimi Toprak, Erdoğan'ın Siirt konuşmasının, TCK'nin 312/2'inci maddesinde yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu oluşturduğunu, suçun subutu için gerekli şartların bulunduğunu öne sürerek, Diyabakır 3 nolu DGM'nin kararının yasaya ve usule uygun olduğunu savundu. Toprak'ın görüşünü açıklamasının ardından 5 kişilik heyet tek tek görüşlerini dile getirdiler.

Neler konuşuldu?

Daire Başkanı Naci Ünver ile üyeler Uzel Kızılkılıç, Serpil Çelikkol ve Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Yusuf Kenan Doğan, Erdoğan'ın mahkumiyetine neden olan 6 Aralık 1997 tarihli konuşmasının, halkın din duygularını, demokratik cumhuriyet rejimine karşı ateşleyecek nitelikte olduğu vurgulanarak söz konusu konuşmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu oluşturduğu görüşünü savundular. Kararın onanması yönünde oy kullanan üyeler ayrıca, laik devlet yapısı içinde herkesin özel hayatında inançlarını özgürce yaşamasının en doğal hakkı olduğunu ancak, bireylerin devletin yasa ve kurallarını kendi inançlarına uydurmayı istemek ve dayatmak hakkına sahip bulunmadıklarını belirttiler. Müzakerede Erdoğan'ın konuşmasının sadece "şiir okuma" olarak değerlendirilemeyeceği, konuşmanın toplumu laikler ve laik olmayanlar diye bölücü nitelikte olduğu da vurgulandı.

Karara muhalif oy kullanan üye Muhittin Mıhçak ise mahkumiyet kararının, konuşmanın bütünlüğü dikkate alınmadan verildiğini, suça konu teşkil eden şiirin, Tayyip Erdoğan'a değil ünlü şair Ziya Gökalp'e ait olduğunu, belirterek mahkumiyet kararının bu hususlar dikkate alınmadan verildiğini savundu.

Ve oylama anı

Müzakerenin tamamlanmasının ardından saat 12.00'de oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Diyarbakır 3 nolu DGM'nin kararı bire karşı dört oyla yasaya ve usule uygun bulunarak onaylandı. Oylamanın ardından Muhittin Mıhçak müzakere odasından ayrılarak kendi odasına gitti. Daire Başkanı Ünver ile diğer üç üye ise üzüm, peynir ve ekmekten oluşan öğle yemeğini müzakere odasında yediler.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından, gerekçeli kararın daha sonra hazırlanacağı belirtilerek, onamaya ilişkin kısa karar, temyiz sonucunu bekleyen gazetecilere açıklandı.

Yasa ne diyor?

Recep Tayyip Erdoğan'a verilen mahkumiyet kararının dayandığı TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrası şöyle:

"Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılır. Bu tahrik umumun emniyeti için tehlikeli olabilecek bir şekilde yapıldığı takdirde faile verilecek ceza üçte birden yarıya kadar artırılır."

Siyaset yasağı

Bu maddeye atıf yaparak Erdoğan'a siyaset yasağı getiren diğer yasa maddeleri de şöyle:

- Siyasi Partiler Yasası 11. Madde 5. Fıkra: TCK'nin 312'inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar siyasi partilere üye olamazlar ve üye kaydedilemezler.

- Milletvekili Seçimi Kanunu 11. Madde: Türk Ceza Kanunu'nun 312'inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan mahkum olanlar milletvekili seçilemezler.

- Mahalli İdareler Seçimi Kanunu 9. Madde: Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11'inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.


© COPYRIGHT 1998 MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Her hakki saklidir)
Bu sayfa YORE Yorum ve önerileriniz icin: editor@sabah.com.tr