11 Ocak 2007 Perşembe
 
SABAH Gazetesi
 
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Vergi iadesi rehberi
Vergi iadesi kalkıyor
Fiş toplamayı bıraktırmanın faturası 2.7 milyar YTL olur!
Geçim indirimi herkese aynı avantajı sağlayacak
Arıkan: Vergi iadesinin kalkması riskli
ÜCRETLİLERDE vergi indirimi
EMEKLİLERDE vergi iadesi

EMEKLİLERDE vergi iadesi

Bakmakla yükümlü oldukları kimselerin mal ve hizmet alımları da vergi iadesi uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.

Vergi İadesi Uygulamasından Kimler Faydalanacaktır?
iadesinden yararlanacak olanlar şu şekilde belirlenmiştir:
güvenlik kurumlarından,
malul, dul ve yetim maaşı alanlar,
aylığı almaya hak kazanmış olanlardan emekli olmadan veya emekli aylığı almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan ana ve babaları,
ütçe kanunundaki vatani hizmet tertibinden aylık alanlar,
Şehit, dul ve yetim sıfatıyla dul ve yetim aylığı alanlar,
ünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alanlar, yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz ve sakat Türk vatandaşları,
İstiklal Madalyası aylığı alanlar,
Özel emekli sandıklarından emekli,maluliyet,dul ve yetim aylığı alanlar.

Yukarıda sayılanların eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin mal ve hizmet alımları da vergi iadesi uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.

Vergi İadesi Kapsamına Giren Harcamalar Nelerdir?
Aşağıda sayılan mal ve hizmetler dolayısıyla yapılan harcamalar, vergi iadesine esas harcamalar tutarının tespitinde dikkate alınacaktır:

Dayanıklı tüketim mallarının bakım ve onarım giderleri (yapılan gider bu mallara ait sadece parça alımına ilişkin bir harcama olmamak kaydıyla),

Yiyecek ve içecek giderleri (şehir şebekesine bağlı su alım bedelleri ile sigara ve alkollü içkiler ve bira hariç),

Her türlü giyim giderleri,

İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri ile kira giderinin %20'si,

Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri,

Eğitim, öğretim, anaokulu ve kreş giderleri,

Vekalet ücretleri,

Karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşıma giderleri (belediye

sınırları içinde yapılan yolcu taşıma giderleri ve araba kiralama giderleri

hariç),

Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,

Tiyatro, sinema, konser verilen yerler gibi mahallere yapılan giriş ücreti ödemeleri,

Altın gümüş ve platin,kıymetli taş (pırlanta,yakut gibi) yarı kıymetli taş (akik kehribar) ,tabi ve sun'i inci alımları, bunlardan mamul her türlü ziynet eşyası ve her türlü mücevherat alımları ile süs ve ziynet eşyası alımları tutarının %20'si ,

Diğer bazı tüketim malı ve hizmet alımlarına ait harcamalar (Temizlik madde ve malzemeleri, her türlü kadın ve erkek tuvalet ve ıtriyat madde ve malzeme alımları, kolonya, çiçek, kozmetik madde alımları, kuaför ve berber ücretleri, fotoğraf film ve tab ücreti, fotokopi, pil, ampul, floresan alımları, mutfakta kullanılan LPG alımları, duvar kağıdı dahil konutların boya ve badana giderleri, parça alımları hariç olmak üzere elektrik ve su tesisatı tamiratı ödemeleri).

Vergi iadesinden yararlanacak hak sahiplerinin harcamalarının ticari, zirai veya mesleki kazancın elde edilmesine ilişkin bir harcama niteliğinde olmaması gerekir. Bu harcamalar, kişilerin tüketimlerine yönelik gerçek alışverişleri yansıtmak zorundadır. Dolayısıyla, makul ve olağan ölçüler dışında (1 ton un, 500 kg. kuru fasulye, 50 kg. ıspanak, 100 kutu aspirin gibi) yapıldığı iddia edilen tüketim harcamaları karşılığında vergi iadesi yapılması mümkün değildir. Çünkü, bu hacimde bir harcama ancak ticari amaçla yapılabilir.

Vergi İadesi Kapsamına Girmeyen Harcamalar Hangileridir?
Dayanıklı tüketim malı niteliğinde olan otomobil,motorlu bisiklet gibi özel binek araçları ve her türlü deniz araçları (yat,kotra ve her türlü tekneler) ile bunların bakım ve onarım giderleri,

Dayanıklı tüketim malları; mobilya ve mefruşat, her türlü halı, kilim gibi yer döşemesine ait mallar; her türlü müzik aletleri,tabanca ve av tüfeği alımları; radyo, televizyon ,bilgisayar vb. gibi elektrikli araç ve gereçler;daktilo ve benzeri nitelikte olan ve beklenen ömrü 1 yıldan fazla olup hanehalkının kullanımına tahsis edilen diğer dayanıklı tüketim malları için yapılan harcamalar,

Gayrimenkul alımları ile binaların boya ve badana giderleri dışındaki bakım ve onarım giderleri,binalara yapılan kalorifer ve benzeri nitelikteki tesisata ait giderler ile her türlü inşaat malzemesine ait harcamalar,
vergi iadesi kapsamında değildir.

Vergi İadesine Konu Mal ve Hizmet Alımları Hangi Belgelerle Tevsik Edilecektir?
Vergi iadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımları; fatura, perakende satış vesikaları(perakende satış fişi, yolcu taşıma ve giriş biletleri ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişleri), serbest meslek makbuzu ve kamu idare ve müesseseleri tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilecektir. Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf kurumların düzenleyecekleri belgeler de vergi iadesinde tevsik edici belge olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu belgelerde mutlaka "Kurumlar Vergisinden Muaftır" ibaresi bulunması gerekmektedir.

Vergi iade bildirim ve beyannamelerine belgelerin asıllarını eklemek gerekmektedir.

Vergi İadesi Dönemi Ne Zamandır?
Emeklilerde 3 aylık dönemden yıllık döneme geçilmiştir.

Emeklilerde Vergi İadesi Oranı Kaçtır?
Vergi iadesi oranı olarak mal ve hizmet alımları tutarına %5 nispeti uygulanmaktadır.

Vergi İadesinde Net Gelir Nasıl Tespit Edilir ve Ödeme Şekli Nasıldır?
a) Net Gelir :

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin Ocak-Aralık ayları içerisinde elde ettikleri toplam gelirleri, ilgili dönemin net geliri olarak yeniden belirlenmiştir.

b) Vergi İadesinin Ödeme Şekli:

Bu çerçevede, hak sahiplerine vergi iade bildirimi vermeden, daha sonra hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler halinde elde ettikleri aylıklarının % 4'ü oranında avans ödemesi yapılacaktır.

Avans ödeme dönemleri Ocak- Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül aylarını kapsamakta olup, sözkonusu ödemeler, avans dönemini takip eden ayın sonuna kadar aylıklarını aldıkları banka şubelerince hak sahiplerine nakden veya hesaplarına alacak kaydedilerek ödenecektir. Ancak, Ekim-Aralık döneme ilişkin vergi iadeleri, ibraz edilecek bildirim üzerine ödeneceğinden ayrıca bu döneme ilişkin avans ödemesi sözkonusu olmayacaktır.

Avans ödemeleri, hak sahiplerinin izleyen yılın Ocak ayında verecekleri bildirim üzerine hesaplanacak vergi iade tutarından mahsup edilecektir.

Banka Şubeleri İle Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir?
Sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar, bir vergi iade dönemine ait mal ve hizmet alımlarına dair harcama belgelerini bir örnek olarak düzenleyecekleri "vergi iade bildirimi" ile dönemi takip eden ayın (Ocak ayı) sonuna kadar aylıklarını aldıkları banka şubesine ibraz edeceklerdir.

Banka şubelerince, ibraz edilen belge ve bildirimlere göre bir yıllık dönem dikkate alınarak gerekli kontroller yapıldıktan sonra tahakkuk edecek vergi iade tutarından avanstan mahsup edilerek kalan tutar Şubat ayının sonuna kadar hak sahiplerine nakden veya hesaplarına alacak kaydedilerek ödenecektir.

Diğer yandan, banka şubeleri, vergi iadesine ilişkin olarak ödeme yaptıkları kişiler ile süresinde müracaat ederek vergi iadesini almayan kişilerin listelerine ayrı ayrı düzenleyerek kendilerine ibraz edilen belge ve bildirimlerle birlikte ödemenin yapıldığı ayı takip eden ay içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına göndereceklerdir.

Hak Sahibinin Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?
Avans ödemesi,vergi iade dönemini izleyen ay olan Ocak ayında verilecek bildirim üzerinden hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmektedir.Avans ödemesi yapılan hak sahibi, vergi iade bildirimini ibraz edemeden ölmüş ise bu kimsenin vergi iadesi ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır. Daha önce ödenen vergi iade avansının da alınması cihetine gidilmeyecektir. Dolayısıyla ölen kimsenin kanuni varislerinden de ilgili adına vergi iade bildirimi talebinde bulunulmayacaktır.

Yurt Dışında Bulunan Emeklilerde Vergi İadesi Nasıl Yapılacaktır?
Yurt dışına yerleşmiş ve Türkiye'de kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli,maluliyet,dul ve yetim aylığı alanlar,Türkiye'de gerçekleştirdikleri harcamalarını fatura,perakende satış vesikaları,serbest meslek makbuzu,kamu idare ve müesseseleri tarafından verilen belgeler vb. gibi belgelerle tevsik ettikleri takdirde ilgili banka şubesine vergi iade bildiriminde bulunmak kaydıyla vergi iadesinden faydalanabilirler.

Emekli İkramiyeleri Avans Ödemesine Konu Edilecek midir?
Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli ikramiyeleri de vergi iadesinin hesaplanmasında net gelir olarak dikkate alınmak suretiyle vergi iadesi yapılmaktadır.

Ancak, emekli ikramiyesinin avans ödemesine konu edilmesi uygun görülmemiş olup, sözkonusu ödemeler avans ödemesi ile ilgilendirilmeksizin eskiden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde bu ödemeye vergi iadesi yapılacaktır.

Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda Vergi İadesi Uygulaması Nasıldır?
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların, vergi iadesinden yararlanmaları mümkün değildir.

Vergi İade Bildiriminin Verilmemesi Durumunda Neler Yapılacaktır?
Hak sahiplerinin ilgili döneme ait vergi iade bildiriminde bulunmaması veya eksik bildirimde bulunması halinde, daha önce yapılan avans ödemesi ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca hak sahiplerinin aylıklarından kesilerek veya sair bir suretle geri alınacaktır. Bu durumda daha önce ödenen avans nedeniyle ilgililer hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmayacaktır. Ancak, yazılı başvurmaları kaydıyla ilgililer vergi iade avansını almayabilmektedirler. Bu durumda bildirim tutarının %5'i tutarında vergi iadesi ödenir. Hiç bildirimde bulunulmaz ise ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler Nelerdir?
Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, iade edilen bu meblâğ üç kat cezası ile birlikte sorumlularından geri alınır.

Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri halinde ödenen vergi iadeleri Kanunun 6 ncı maddesi gereğince müsebbiplerinden üç kat cezası ile birlikte geri alınır. Ancak, ilgililerin vergi iadesine konu olmayan harcamalara ilişkin belgelerin ibraz edilmesi sonucunda bu belgelere isabet eden vergi iadesi üç kat ceza uygulanmadan tahsil edilir.

Öte yandan, vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri fiillerinin tekerrürü halinde, vergi iadesine hak kazananlar vergi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz.


DERLENEN HABERLER
Topladığınız fişleri atmayın
Topladığınız fişleri atmayın
Fiş ve fatura doldurma zahmetini ortadan kaldıracak gelir vergisi kanun tasarısının henüz yasalaşmadığı hatırlatılarak, fatura ve fişlerin alımının sürdürülerek muhafaza edilmesi...devamı
Fiş almayan vatandaş 27.8 YTL ceza ödeyecek
Fiş almayan vatandaş 27.8 YTL ceza ödeyecek
Vergi iadesinin kalkmasıyla birlikte, alışverişlerde yurt çapında kapsamlı vergi denetimleri başlatılıyor. Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu, vergi denetim kadrolarının bu ay ve...devamı
Fiş vermeyene 139 almayana 28 YTL ceza
Fiş vermeyene 139 almayana 28 YTL ceza
Gelir İdaresi Başkanlığı, halen TBMM gündemindeki Gelir vergisi kanununda değişiklik öngören yasa tasarısında da yer alan vergi iadesinin kalkmasıyla birlikte, alış verişlerde yurt...devamı
Vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi geliyor
Vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi geliyor
İşçi ve memurların vergi iadesi uygulamasına son veren, vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi getiren Gelir Vergisi Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 Ocak Çarşamba...devamı
Verginin % 43'ünü "İstanbul" ödedi
Verginin % 43'ünü "İstanbul" ödedi
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç, 2006 yılında İstanbul'da mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin, Türkiye'de toplanan vergi gelirleri içindeki payının yüzde 40,28'den yüzde 43'e...devamı
Asgari ücretlinin son vergi iade tutarı 397 YTL olacak
Asgari ücretlinin son vergi iade tutarı 397 YTL olacak
Vergi iade formunu bu yıl son kez dolduracak olan çalışanlar, belgelerini 20 Ocak'a kadar işyerine verecek. TBMM'de bulunan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nın yasalaşması halinde...devamı
Vergi iadesi son kez yapılıyor
Vergi iadesi son kez yapılıyor
TBMM'de bulunan Gelir Vergisi Kanun Tasarısının yasalaşması halinde çalışanlar artık vergi iadesi için fatura-fiş toplamayacak. Bu durumda vergi iade formunu son kez dolduran çalışanlar,...devamı
Vergide yeni dönem
Vergide yeni dönem
Yeni yıla, yeni vergiler ve yeni vergi düzenlemeleriyle giriliyor. Çalışanlar yarından itibaren vergi iadesi için fatura-fiş toplamayacak, vergi kimlik numarasının yerini de TC kimlik...devamı
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yapılacak yüzde 5'lik artışla yeni yılda zamlı aylık alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye...devamı


DOSYAYLA İLGİLİ DİĞER HABERLER
 Aygün: Vergi iadesi kalkarsa kayıt dışı patlar
 SSK emeklisinin en düşük aylığı yeni yılda 527 YTL'ye çıkacak
 'Rapor böyle önümüze gelirse uzlaşmaya gideriz'
 Son vergi iadelerinde asgari ücretli çalışan 397 YTL alacak
 Asgari ücretliye 396 YTL vergi iadesi
 Gelir vergisi ve Anadolu Yaklaşımı tasarıları Meclis'te
 Paketten orta gelirliye kötü sürpriz
 "Fiş toplama mecburiyeti kalkıyor"
 "Vergi düzenlemesi çalışan lehine olacak"
 Vergi iadesinin kalkması çalışan lehine
 Unakıtan: Vatandaş 2007'de fiş toplamayacak
 İade yerine geçim indirimi herkese aynı avantajı sağlayacak
 Vergi iadesi kalkıyor fişe piyango geliyor
  Vergi iadesinde yeni dönem
 Yeni sistemle asgari ücretliye 100 YTL ek gelir
 Asgari ücretin yarısı vergi dışı kalıyor
 Katlara, yatlara ve seyahatlere bakılacak
 Gelir Vergisi sil baştan
 Neler değişecek?
 Çalışan vergisini beyan edip kendisi ödeyecek
 'Vergi kaçmasın' diye kira kontratı muhtara verilecek
 TİSK: Gelir vergisi oranı indirilsin iade kaldırılmasın
 Vergi iadelerine özel inceleme yapacağız
 İade kalkıyor, gelir vergisi iniyor
 Sahte fişe kazancın üç katı ceza
 Kayıtdışına, Eminönü işportacısı örneği
MELİHA OKUR
Hoşgeldin 'Gider Bildirimi'
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Çok çocuklu aileye vergi dopingi
Yılbaşı heyecanı
Bu sene 31 Aralık'ta ilginç bir tesadüf yaşanıyor ve Kurban Bayramı ile yılbaşı aynı güne denk geliyor. O...
Kış hastalıkları
Üst solunum yolu enfeksiyonları tehlikeli mi? Zatürreenin ilk belirtileri neler? Nane limon içmek işe...
Papa Türkiye'de
Papa 16'ncı Benedict, Türkiye'ye ayak basarken ve Anıtkabir'e çıkarken haçını sakladı, İslam'la barışma...
AIDS: Tak bir kırmızı kurdele!
HIV+ dans ederken, beraber yemek yerken, gülerken, dertleşirken, yardımlaşırken geçmez!

HIV+...
Ekonomiyi yönlendiren kadınlar
Çalışan Türk kadınının sembol ismi olan Koç Holding İdare Meclisi Başkan Vekili Suna Kıraç, sağlığı...
Sanat Güneşi anılıyor
Türk sanat müziğinin büyük sesi, ''Sanat Güneşi'' olarak anılan Zeki Müren doğumunun 75. yılında...
Korkunç iddia
Cihan Oskay, 2000-01 sezonunun son haftasında Aziz Yıldırım'ın talimatıyla F.Bahçe'nin rakibi Samsun'a şike;...
2006 Dünya Basketbol Şampiyonası
Japonya'daki Dünya Basketbol Şampiyonası'na Türkiye tarihi galibiyetlerle başladı. Milliler önce 76-74'lük...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2007 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu