SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
  » Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
AB Konseyi'nin Türkiye Raporu
Din hanesi kalkabilir

AB Konseyi'nin Türkiye Raporu

Tavsiyeler
45. ECRİ, Türk yetkililere Türk topraklarına yasa dışı yollardan girdikten sonra yakalanan kişilerle ilgili insanca çözümler üretmek üzere, kaçak göç sorununa eğilmelerini tavsiye eder. Yetkililer öncelikle bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından hiçbir kötü muameleye tabi tutulmamalarını sağlamalıdır. İade etmeme (non-refoulement) ilkesine uyulmasını da gözetmek gerekmektedir. ECRİ, Türk yetkilileri uzun süredir Türk topraklarına yerleşmiş olan göçmenlerin hukuki durumunu düzeltmeyi sağlayacak uygun yöntemler bulmaya teşvik eder.
46. ECRİ, Türk yetkililere Türkiye'de bir göç politikası oluşturma yönündeki çabalarını sürdürmeyi tavsiye eder. ECRİ, kaçak göçe ve yasadışı göçmen işçilerin sömürülmesine karşı daha iyi mücadele edebilmek amacıyla Türkiye'de yaşayan ama vatandaş olmayanlara sunulan hukuki çerçevenin tamamlanıp güçlendirilmesinin önemini vurgular. Aynı zamanda, göçmenlerin bütünleşmiş bir Türk toplumunda yerlerini tam olarak almalarına imkan tanıyacak nitelikte bir entegrasyon politikasının geliştirilmesinde de fayda vardır. Bu tür bir politika, Türkçe dil dersleriyle birlikte, ülkenin kurumları ve hukuku hakkında bilgilendirme kurslarını içerebilir. ECRİ, ebeveynlerinin hukuki statüsü ne olursa olsun, göçmen çocukların eğitim imkanlarından faydalanmalarının sağlanmasının önemini vurgular, bu ise bazılarının özellikle Türk dilini öğrenme açısından gerekli düzeye gelebilmeleri için ek önlemler alınmasını da içermektedir.
47. ECRİ, hukuki statüleri ne olursa olsun, göçmenleri hedef alan olası negatif klişe ve önyargıların gelişmesini engellemek amacıyla, toplumun çoğunluk kesimine ve medyaya yönelik bir bilinçlendirme kampanyası açmaya yetkilileri teşvik eder.

iltica Talebinde Bulunanlar Ve Mülteciler
48. ECRİ ikinci raporunda, Türk yetkililere Türkiye'de iltica talebinde bulunanların durumunu düzeltmek, özellikle de başvuruları inceleninceye kadar çaresiz durumda kalmalarının engellenmesi için önlemler almayı tavsiye etmiştir.
49. İltica talebinde bulunanlarla ilgili mevzuatta ECRI'nin İkinci Raporunun kabulünden bu yana temel bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla Cenevre Anlaşması'nın coğrafi uygulamasına yönelik ve yalnızca Avrupa'dan gelen kişilere mülteci statüsü tanınması ile ilgili kısıtlama geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte, Türk yetkilileriyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) ortaklaşa öngördükleri paralel koruma, bir üçüncü devlete yerleştirilmeyi beklemekte olan kişiler için Cenevre Anlaşması'nda öngörülenlere benzer hakların tanınmasını güvence altına almaktadır. Yetkililer, iltica talebinde bulunanların çalışma izinlerinin olduğu ve Türkiye'nin hemen her yerinde özel konutlarda yerleşmiş oldukları konusunda ECRI'ye bilgi vermişlerdir. Bununla birlikte ECRİ, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, iltica talebinde bulunanların çok kırılgan bir durumda olduklarını ve durumları açığa kavuşuncaya kadar sefalet içinde yaşadıklarını öğrenmiş olmaktan ötürü endişelidir. Bu kişilerin ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabildikleri, ancak yeterli hukuki ve sosyal yardım alamadıkları söylenmektedir.
50. ECRİ özellikle de, Türkiye topraklarına yasadışı yollardan girdikleri için gözaltına alınan kişilerin, bilgi yetersizliği ve başvuruda bulunmak için tanınan azami 10 günlük sürenin kısalığı nedeniyle, ki bu bir girişimde bulunmayı neredeyse imkansız hale getirmektedir, iltica talebinde bulunma sürecinden yararlanamadıklarını öğrenmiş olmaktan ötürü endişelidir. Bu durumda olan kişilerin sayısının tespiti zor olmakla birlikte, yakalanan kişilerin kökenleri nedeniyle sayılarının potansiyel olarak yüksek olması beklenebilir. Devlet memurlarının bu kişilere iltica başvurusunda bulunma hakları konusunda bilgi verme gereği konusunda yeterince duyarlı olmadıkları belirtilmektedir. Aynı şekilde, Türk yetkililerin iltica talebinde bulunan kişilerin geldiği kimi ülkeleri fazlasıyla kolay yoldan güvenli ülkeler arasında saymaya yatkın oldukları ve bu gerekçeyle iltica taleplerini geri çevirdikleri konusundaki duyumlar da ECRI'yi kaygılandırmaktadır.

Tavsiyeler
51. ECRİ, Türk yetkililere iltica talebinde bulunanların kökenleri konusundaki coğrafi kısıtlamalarından vazgeçmeyi hararetle tavsiye eder, çünkü bu durum uyrukları ya da geldikleri ülke nedeniyle bu korumadan istifade edemeyenlere karşı bir ayrımcılık teşkil etmektedir.
52. ECRİ, Türk yetkililere iltica talep edenlerle ilişkiye geçecek olan tüm personel için insan hakları konusunda bir eğitim öngörmeyi ve iltica talebinde bulunanların durumu konusunda söz konusu kişilerin girişimlerini kolaylaştırma amacıyla bilinç aşılamayı tavsiye eder. ECRİ, iltica talebinde bulunanların ele alınmasındaki şeffaflığın güçlendirilmesi ve iltica talebinde bulunanları hakları konusunda bilgilendirme imkanlarının arttırılması gereğini vurgular. Özellikle de, iltica talebi başvurusunda bulunmak için öngörülen azami sürenin kısalığının ve yetkililerin güvenli ülkeler konusundaki politikalarının, iltica sürecinin önünde fiiliyatta aşılması imkansız engeller oluşturmamasına özen gösterilmesinde yarar vardır..
53. ECRİ, Türk yetkililere Mülteciler Yüksek Komiserliği ve iltica talebinde bulunanlar için çalışan STÖ'lerle işbirliğini güçlendirerek sürdürmeyi hararetle tavsiye eder. ECRİ, Türk yetkilileri iltica talebinde bulunanların ve mültecilerin, özellikle de Avrupa kökenli olmayanlarının yaşam koşullarını düzeltmek için gerekli tüm imkanları seferber etmeye teşvik eder.

İnsan Ticareti
54. ECRİ ikinci raporunda, Türk yetkililere fuhuş amaçlı kadın ve genç kız ticareti olgusunu engellemek ve bu tür ticaretin kurbanı olmuş olan kişilere tatmin edici bir yardım ve destek vermek amacıyla gerekli önlemlerin alınması yönünde tavsiyede bulunmuştur.
55. Türkiye, fuhuş amaçlı kadın ticaretinin hem transit hem de hedef ülkesidir. Bu kadınların önemli bir bölümü Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelmektedir. ECRİ, son zamanlarda yetkililerin insan ticaretiyle mücadeleye yönelik önlemler almaya başladıklarını memnuniyetle kaydeder. Ceza Yasası Ağustos 2002'de değiştirilmiştir ve Eylül 2004'te yeni bir Ceza Yasası kabul edilmiştir, bunun sonucunda da insan ticaretiyle mücadele alanındaki hükümler güçlendirilmiştir. Artık Ceza Yasası insan ticaretinin tanımlamakta ve insan ticareti yapanlar için daha ağır cezalar öngörülmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele konusunda bir Task Force oluşturulmuştur ve bu Task Force bu alanda ulusal bir eylem planı hazırlamıştır. Hakimler, savcılar ve güvenlik güçleri için eğitimler de yürütülmektedir. Yetkililer aynı zamanda insan ticaretinin kurbanları için özellikle konut, tıbbi yardım ve insani gerekçelerle geçici ikamet izinleri alanında yardımlar öngörmüşlerdir. İstanbul'da insan ticaretinin kurbanlarını ağırlamak için bir merkez kurulmuştur.
56. Bununla birlikte ECRİ, fuhuş amaçlı insan ticaretinin Türkiye'de sorun teşkil etmeye devam ettiğini endişeyle kaydeder. Alınan önlemler etkilerini henüz göstermeyecek kadar yenidir. ECRİ, kimi devlet memurlarının insan ticaretine karışmış olmalarından özellikle endişe duymaktadır, gerçi bu kişilerin bir kısmının hak ettikleri şekilde cezalandırılmış oldukları da doğrudur. ECRİ aynı zamanda, kimi raporlara bakılacak olursa, medyanın bu konuyu zaman zaman sansasyon yaratacak şekilde ve insan ticaretinin kurbanları hakkında mevcut önyargılara yer vermek suretiyle bu önyargıları körükleyici biçimde yayın yaptığını da kaydeder.


 1 .. 2  3  4  5  6  7  8  9  10  .. 13   
Mustafa Kemal'in Aşkı
Tarihin sır dolu aşkının bilinmeyen öyküsü.
Macar yazar Rezsö Szirmai'nin 1935'te yazdığı ve Prof.
Küresel ısınma
Amerikan, İngiliz ve Avustralyalı bilimadamları ortak bir raporla dünyanın 10 yıl sonra çevre felaketleri...
Irak seçimleri
Irak'ta ülkenin kaderini belirleyecek ilk ve en önemli adım atıldı, pazar günü genel seçim yapıldı. Ancak...
İstanbul depreme hazır mı?
İstanbul'da 7.5 şiddetinde deprem olduğunda oluşacak sosyal ve ekonomik riskler: Yaklaşık 70...
Meme kanseri
Günümüzde erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar grubuna giren meme kanseri, tüm gelişmelere...
Latife Hanım'ın sır mektupları
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Atatürk'ün boşandığı eşi Latife Hanım'ın özel evrakının...
Dosya: "Duvara karşı"
Berlin Film Festivali 'Altın Ayı' ödülünü kazanan 'Duvara Karşı' filminin 30 yaşındaki yönetmeni Fatih Akın'ı...
Kurban Bayramınız kutlu olsun
20 -23 Ocak 2005 tarihleri arasında kutlayacağımız Kurban Bayramı sebebiyle bayram öncesi kurban satış...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Bilgi ve Yaşam | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu