kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 31 Ağustos 2008, Pazar
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Her dört evden birinde internet erişimi var

27.08.2008
Türkiye'de yaklaşık her dört evden birinde internet erişimi bulunduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre hanelerin yüzde 24.47'si internete erişim imkanına sahip bulunuyor. İnternete bağlanmayan hanelerin yüzde 29,6'sı evden İnternete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirttiler. ADSL'nin yüzde 82.1 ile Türkiye'de kullanılan en yaygın internet bağlantı türü olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin bilgisayar kullanım oranı yüzde 38.1 ve internet kullanım oranı da yüzde 35.8 olarak tespit edildi.

En son kullanılan zaman dikkate alındığında ise Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubu hane halkı bireylerinin yüzde 34,3'ünün bilgisayar kullandığı, bu bireylerin yüzde 62,4'ünün kullanma sıklığının hemen hemen her gün olduğu belirlendi. Aynı dönemde bilgisayar kullanan bireylerin yüzde 61,6'sı evinde, yüzde 37,6'sı işyerinde, yüzde 21,8'i internet kafede bilgisayar kullandır. Aynı dönemde 16-74 yaş grubu hane halkı bireylerinin yüzde 32,2'si internet kullandığı, kullanımın bu bireylerin yüzde 59,7'sinde hemen hemen her gün olduğu gözlendi. Anılan yaş grubundaki bireylerin yüzde 55,2'si evinde, yüzde 38,4'ü işyerinde, yüzde 24,2'si internet kafede internet kullandı.

EN ÇOK 16-24 YAŞ GRUBUNDAKİLER KULLANIYOR

Bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olarak belirlendi. Bu yaş grubunu 25-34 yaş grubu izliyor. Bilgisayar ve internet kullanım oranı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek çıktı. Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar kullanımı yüzde 87,9 ve internet kullanımı da yüzde 87,2 ile yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarında. Bunu yüzde 67,2 bilgisayar ve yüzde 64 internet kullanımı ile lise ve dengi okul mezunu bireyler izliyor.

Anket uygulama dönemindeki iş gücü durumu dikkate alındığında, işverenlerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 66,3 olurken, ücretli ve maaşlı çalışanlarda ise yüzde 61,4 ve yüzde 58,6 çıktı. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla yüzde 49,9 ve yüzde 47,8 düzeyinde kaldı.

İNTERNET EN ÇOK GAZETE OKUMAK İÇİN KULLANIYOR

Ocak-Mart döneminde internet kullanan hane halkı bireylerinin yüzde 76'sı gazete ya da dergi okuma, yüzde 74'ü e-posta gönderme alma, yüzde 69,7'si anlık ileti gönderme, yüzde 65,2'si müzik indirme ya da dinleme için interneti kullandı.

Anılan dönemde internet kullanan bireylerin yüzde 7,2'sinin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi vermiş ya da satın almış olduğu belirlendi. Bu oran üç ay ile bir yıl öncesi internet kullanıcılarında yüzde 2,7 bir yıldan uzun süre önce internet kullananlarda ise yüzde 1,7 olarak belirlendi.

İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan han ehalkı bireylerinin oranı ise yüzde 88,4 düzeyinde bulunuyor.

Nisan 2007-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hane halkı bireylerinin yüzde 30,4'ü internet üzerinden elektronik araçlar aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ev eşyası, yüzde 23,4 ile kitap, dergi, gazete, yüzde 18,2 ile giyim, spor malzemeleri izledi.


AA