kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 10 Ağustos 2008, Pazar
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

GAP'ta ''sosyal restorasyon'' süreci başlıyor

Yeni Haber
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planının açıklanmasının ardından, GAP kapsamındaki 9 ilde ''sosyal restorasyon'' süreci başlıyor.

Son dönemde GAP bölgesinde kırdan kente göç, yoksulluk ve işsizlik sorunları ve değişen sosyal yapının doğurduğu yeni ihtiyaçlar, bölgedeki sosyal yatırımlarının önemini artırırken, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), bu doğrultuda sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla ''Sosyal Destek Programı'' (SODES) hazırladı.

Program ile GAP kapsamındaki illerde sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için yoksulluk, göç ve işsizlik, kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesi için yerel dinamikler hayata geçirilecek.

Bu çerçevede istihdam edilebilirliğin artırılması, meslek edindirme, gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi, sosyal içermenin sağlanması ile kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler desteklenecek.

SODES ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen sosyal restorasyon sürecine katkı sağlamak üzere, bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda bölgede yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

BÖLGENİN İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Program kapsamına, ''istihdam'', ''sosyal içerme'' ve ''kültür sanat ve spor'' olmak üzere üç başlık altında hazırlanacak sosyal projeler giriyor.

Bölgedeki işsizlik sorunu dikkate alındığında istihdam başlığı altında hazırlanacak projelerle, ilgili ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması ve kendi işini kurabileceklere destek olunması bekleniyor. Böylelikle bölge halkının işsizlik sorununun giderilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

YOKSULLUĞUN AZALTILMASINA DÖNÜK PROJELER

Sosyal içerme başlığı altında hazırlanacak projeler ile öncelikle ilgili illerde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması bekleniyor.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR DESTEKLENECEK


Bölgedeki genç nüfus düşünüldüğünde de kültür, sanat, spor başlığı altında hazırlanacak projeler ile ilgili ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal, ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunacak.

2012 YILINA KADAR 600 MİLYON YTL KAYNAK

Söz konusu sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanacak projelere, 2008 yılında 37 milyon YTL olmak üzere 2012 yılına kadar toplam 600 milyon YTL kaynak aktarılması öngörülüyor.

SORUMLULUK VALİLİKLERDE

Programda projelerin DPT'ye sunulması ve kabul edilen projelerin il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinden valilikler sorumlu olacak.

Bu kapsamda valilikler, GAP Eylem Planı kapsamındaki faaliyetler için hazırlayacakları proje tekliflerini 1 Eylül 2008 tarihine kadar DPT'ye sunacaklar. 1 Eylül 2008 tarihine kadar sunulan projelere tahsis edilen ödeneklerden sonra eğer varsa kalan ödenekler için ikinci proje çağrısına çıkılabilecek ve bu kapsamda en geç 15 Kasım 2008 tarihine kadar ikinci proje teklifleri DPT'ye iletilecek.

Onaylanan proje tekliflerine ilişkin ödenekler DPT bütçesinden ilgili il özel idare bütçelerine aktarılacak. Proje uygulamaları, valilik ve il özel idarelerinin yetkileri çerçevesinde valilik, il özel idareleri, kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülebilecek.

Bu projeler valiliklerin ve il özel idarelerinin yetkileri kapsamında ve sorumluluğunda diğer kamu kuruluşları, köylere hizmet götürme birlikleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de uygulanabilecek.

GAP kapsamında Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ilde uygulanacak programın, sosyal sorunların ağırlıklı olduğu iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.

(AA)