kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 28 Temmuz 2008, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Gül 3 kanunu onayladı

AA
Yeni Haber
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu ve Limanlar Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun da aralarında bulunduğu 3 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan 5788 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun'', 5790 sayılı ''Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' ve 5792 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

5790 sayılı ''Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''la ''küçük deniz aracı'', ''denize elverişlilik belgesi'', ''gemi'', ''ticaret gemisi'' ve ''yolcunun'' tanımı yeniden yapılıyor.

Adı, tonilatosu (2.83 metreküp) ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç, gemi olarak nitelendirilecek.

Menfaat sağlamak amacıyla denizde kullanılan her gemi ticaret gemisi; yolcu gemileri hariç, tam boyu 24 metreden küçük olan her türlü ticaret gemisi de küçük deniz aracı sayılacak.

Kanunla, gemilerin limanlardan kalkmadan önce her türlü teçhizat ve donanıma bakılması şartına da sınırlama getiriliyor ve gemilerin limanlardan ayrılırken tabi olacakları bürokratik işlemler azaltılıyor.

SÜRELİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ


Denetlemede durumunun yönetmeliğe uygun olduğu anlaşılan ticaret gemisine ''süreli denize elverişlilik belgesi'' verilecek.

Denize elverişlilik belgesi olmayan veya belgesinin süresi biten ticaret gemisine çıkış izni verilmeyecek ayrıca, herhangi bir sebeple tekne, makine ve genel donanım gibi esas kısımları kaybetmiş olan ticaret gemisinin belgesi, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından iptal edilecek. Belge süresi içinde, yolculuğun devamı sırasında herhangi bir sebeple yönetmeliğine uygun durumunu kaybetmiş olan ticaret gemisi, ticari işleminin tamamlanacağı limana kadar yolculuğuna devam edebilecek. Böyle bir ticaret gemisi, hiçbir ticari işlemde bulunmaksızın, yolculuğunu tamamladığı limandan onarılabileceği en yakın limana gidebilecek.

SEFER YAPAN GEMİLERE KOLAYLIK

Denizcilik Müsteşarlığı, küçük deniz araçları ve balıkçı gemileri ile bitişik iki liman veya Marmara Denizi içindeki tüm limanlar arasında sürekli veya düzenli sefer yapan gemiler ve acil durumlarda kullanılacak gemiler için basitleştirilmiş uygulamalar getirebilecek, istisna veya muafiyetler tanıyabilecek.

Bordalarına yükleme markası konmamış veya gemi sertifikalarında ve denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşıyan ticaret gemilerinin yolculuğuna izin verilmeyecek. Yolculuğuna izin verilmemiş, denize elverişlilik belgesi almamış, denize elverişlilik belgesi idare tarafından iptal edilmiş ve belgesinin süresi geçmesine rağmen sefere çıkan ticaret gemisi, derhal seferden çekilecek.

İDARİ PARA CEZALARI

Kanunla, gemi donatanlarına verilen idari para cezalarında indirime gidiliyor.

Buna göre, gemi donatanına; 150 GT'ye (groston) kadar olan gemi için 250 ile 500 YTL'ye, 150 GT'den 500 GT'ye kadar olan gemi için 500 YTL'den 1.000 YTL'ye, 500 GT'den 1000 GT'ye kadar olan gemi için 1.000 YTL'den 2.000 YTL'ye, 1.000 GT'den 3.000 GT'ye kadar olan gemi için 2.000 YTL'den 5.000 YTL'ye, 3.000 GT'den 10.000 GT'ye kadar olan gemi için 5.000 YTL'den 10.000 YTL'ye, 10.000 GT'den büyük gemi için ise 10.000 YTL'den 25.000 YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Gemiyi sevk ve idare eden kaptana, bu cezaların üçte biri, ayrıca verilecek.

İDARİ PARA CEZALARINI LİMAN BAŞKANLIĞI KESECEK

Geminin alıkonulduğu tarihten itibaren 30 gün geçmesine rağmen, kaptan veya donatanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde gemi; limanın bulunduğu yerin mülki amiri başkanlığında, ilgili liman başkanı ve deniz ticaret odasının temsilcisinin bulunduğu bir komisyon tarafından ihale mevzuatı hükümlerine bağlı olmaksızın satılacak.

Kanun, idari para cezalarını kesme yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanlığından Liman Başkanlığına devrediyor.

MASRAFLAR DONATANDAN

Gemi sertifikalarında ve denize elverişlilik belgesinde belirtilen taşıma haddinden fazla yolcu ve yük ile yolculuk yapan gemi derhal seferden alıkonacak.

Gemideki fazla yolcu ve yükün gideceği yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan tarafından karşılanacak. Ayrıca gemi donatanı ve kaptana çeşitli idari para cezaları verilecek.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında faaliyet gösterenlere daha önce kesilen cezalar terkin edilecek.

BAHREYN'LE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

5788 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan ve Ankara'da 23 Mayıs 2007'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşması taraflar arasında, askeri eğitim ve öğretim, tatbikatlara gözlemci gönderilmesi, savunma sanayi, askeri istihbarat mübadelesi, lojistik ve lojistik sistemler, muhabere, askeri tarih, askeri arşivler, askeri yayınlar ve müzecilik alanlarında işbirliğini amaçlıyor.

GÜRCİSTAN'LA SERBEST TİCARET

5792 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke arasında sanayi ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, tarım ürünlerinde taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı alanlarında düzenlemeler içeriyor.