kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 23 Temmuz 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

KEY ödemeleri başlıyor

Yeni Haber
8 milyon 493 bin 956 kişiyi ilgilendiren Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde son aşamaya gelindi. Ödemelerin yapılabilmesini sağlayan yasa yayımlandı. KEY kapsamında ödemeler 28 Temmuz'da başlayacak, hak sahiplerine toplam 2.8 milyar YTL ödenecek. Hak sahiplerinin alacağı KEY tutarları 1 YTL ile bin 391 YTL arasında değişiyor.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, dün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Konut Edindirme Kanunu da kapsayan değişiklikle, dış borcun tahsisi tanımının kapsamına YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri de alındı.

KEY hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yükümlülüğü için müsteşarlık tarafından Emlak GYO'ya ikrazen Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihraç edebilecek. Emlak GYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı içinse Müsteşarlık tarafından Emlak GYO'ye özel tertip DİBS senedi ihracı yapabilecek.

HAK SAHİPLERİ ADINA ZİRAAT'TA HESAP AÇILACAK

Yasa kapsamında, 1987-1995 döneminde adına konut edindirme yardımı hesabına prim kesilen 8 milyon 493 bin 956 kişiye 28 Temmuz'dan itibaren ödeme yapılacak. Hak sahiplerine yapılacak toplam ödeme 2 milyar 855 milyon YTL'ye ulaşacak. Kişi başına yapılacak ödeme tutarı 1 YTL ile bin 391 YTL arasında değişiyor. Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibi 3 milyon 800 bin kişi ile 0-50 YTL arasında bulunuyor. 2 milyon 922 bin kişi 50 ile 500 YTL arasında, 972 bin kişi de 500 ile bin YTL arasında KEY parası alacak.

KEY ödemeleri için tüm hak sahipleri adına Ziraat Bankası'nda birer hesap açılacak. Hak sahibinin alacağı bu hesaba yatırılacak. Hak sahibi kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden parasını alabilecek.

KEY'de dilimlere göre hak sahibi sayısı

Ödeme tutarı Hak sahibi

0-50 YTL 3.800.000

50-100 YTL 848.000

100-150 YTL 477.000

150-200 YTL 464.000

200-250 YTY 275.000

250-300 YTL 220.000

300-400 YTL 364.000

400-500 YTL 274.000

500-600 YTL 237.000

600-700 YTL 208.000

700-800 YTL 181.000

800-900 YTL 183.000

900-1.000 YTL 163.000

1.000 YTL ve üzeri 1.145.000


TMSF'NİN BORCU SİLİNECEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 31 Aralık 2007 tarihine kadar verilen özel tertip DİBS'ten doğan veya doğacak anapara, faiz, masraf ve gecikme zammından oluşan Hazine alacaklarının bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin silinecek. TMSF, Bankacılık Kanunu'nda sayılan gelirlerinden oluşan ve sigorta rezervi olarak tutulanlar hariç olmak üzere, faaliyet izni kaldırılan veya yönetimi ve denetimi kendisine devredilen bankaların her türlü mal, hak ve alacaklarından elde ettiği veya edeceği nakdi gelirleri, mevcut ve muhtemel çözümleme giderleri ve bu kapsamda diğer kurumlara yapılması zorunlu ödemeler düşüldükten sonra kalan tutarı, Müsteşarlığın ilgili hesaplarına Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aktaracak.

Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; DPT'nin uygun görüşü ile gerçekleştirilmesi acele ve zorunlu olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki koşullara bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Hazine Müsteşarlığın görüşü ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınacak.

BORÇLANMA LİMİTİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Borçlanma limiti değiştirilemeyecek. Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde 5 oranında artırılabilecek. Bu miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde 5 oranında bir tutar, Müsteşarlığın görüşü, ve Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunun kararıyla yükseltilecek. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde 5'ine kadar artırılabilecek.

Makro ekonomik dengeleri gözeterek maliye ve para politikaları ile uyumlu bir şekilde nakit akışlarının yönetilmesi ve makul risk düzeyi çerçevesinde orta ve uzun dönemde en uygun maliyeti sağlayacak borçlanma yapısının oluşturulması amacıyla gerekirse borç yapısının değiştirilmesi için işlemler yapılması ve bunun için gerekli alt yapının güçlendirilmesine, bakanın verdiği yetki çerçevesinde müsteşarlık yetkili olacak.

Hazine'nin devlet dış borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerinin uluslar arası sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansal araçlar vasıtasıyla yönetimi amacıyla takas tahlil türev ürünleri kullanmaya, nakit ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler şeklinde teminat almaya ve değerlendirmeye, teman vermeye ve bu amaçla gerektiğinde yurt dışından menkul kıymet satın almaya, daha önce uluslararası sermaye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri geri almaya, başka tahvillerle değiştirmeye ve benzeri işlemlere ilişkin anlaşma yapmaya Hazineden sorumlu bakan yetkili olacak.

ANKA