kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 7 Temmuz 2008, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Atatürk Orman Çiftliği için kanun teklifi

Yeni Haber
Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) 258 bin 186 metrekare arazi üzerinde bulunan spor tesisleri, yapılacak bir protokole 49 yıllık süreyle bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı ve arkadaşlarınca hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre, AOÇ sınırları içinde bulunan 258 bin 186 metre kare arazi ve bunun üzerinde yer alan spor tesisleri ve müştemilatı, AOÇ ile yapılacak bir protokolle, 49 yıl süreyle bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Genel Müdürlük, spor alanlarının spor hizmeti ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor kulüplerine veya spor federasyonlarınca amacına uygun kullanımını teminen her türlü tedbirin alınması, denetimin yapılması ve gerektiğinde tahsislerin kaldırılması konusunda yetkili olacak. Bu alanda yapılan veya yapılacak spor tesisleri, sporun geliştirilmesi dışında ticari bir amaç için kullanılamayacak, tahsis edilmeyecek.

Genel Müdürlük tarafından yapılacak spor tesislerine verilecek izinden bedel alınmayacak. Bu tesisler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından işletilebileceği gibi Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde özerk spor federasyonlarına veya spor kulüplerine de işlettirilebilecek.

Spor kulüplerine işlettirilmesi halinde Genel Müdürlük tarafından kira bedelinin yüzde 50'si, işletmeci tarafından da işletme hasılatı üzerinden yüzde 2 gayrisafi yıllık gelir payı, Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılacak. Tesislerin özerk spor federasyonlarına işlettirilmesi halinde bu bedeller alınmayacak.

Teklif, Kıyı Kanununda da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlığın, ülke tanıtımının üst düzeye çıkaracak uluslararası spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair görüşü doğrultusunda, özel bütçeli idareler, belediyeler ile il özel idareleri tarafından her türlü spor aktiviteleri ve organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik, spor tesisleri ile konaklama tesisi yapabilecek.

KANUN TEKLİFİ NASIL GÜNDEME GELDİ?

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Alt Komisyonunda, AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanunu, Orman Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Kıyı Kanununda değişiklik yapılmasını öngören aynı konudaki bir başka teklif görüşülürken, bazı kurumların itirazı üzerine yeni bir kanun teklifi hazırlanması görüşü ağır bastı.

Alt Komisyonda görüşülen kanun teklifine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile AOÇ yetkilileri itiraz etti. Yetkililer, AOÇ'nin özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş olduğunu ve kamulaştırma işlemi yapılmaksızın, bağlı arazinin başka bir kuruma tahsis edilmesinin Anayasaya aykırı olacağını belirttiler.

AOÇ yöneticileri, kurum olarak spor kulüpleri ile kira ücreti konusunda sorunlar yaşadıklarını, spor kulüplerinin kendilerine cüzi bir kira bedeli ödediklerini, spor kulüplerinin işgal ettikleri alanı sportif faaliyetlere uygun olmayan amaçlar için kullandıklarını, bu yerleri çok yüksek fiyata başka kişilere kiraya verdiklerini ve haksız kazanç elde ettiklerini bildirdiler.

AOÇ'un Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü dışında başka kamu kurum ve kuruluşları ile de kira ilişkilerinin olduğu, düzenlemenin bu şekilde yasalaşması durumunda diğer kamu kurum ve kuruluşların benzer talepte bulunabilmesinin önünün açılacağını dile getiren yetkililer, düzenlemenin, Anayasanın kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin hükümlerine de aykırı olduğunu bildirdiler.

AOÇ arazilerinde yapılan incelemelerin ardından Alt Komisyon, yeni bir kanun teklifi hazırlanmasını benimsedi.Bunun üzerine Alt Komisyon üyesi de olan AK Parti Antalya Milletvekili Arıcı ve arkadaşları, konuyla ilgili hazırladıkları yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AA