kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 2 Temmuz 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Merkez Bankası taşınıyor

Yeni Haber
Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlıkları ile Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü İstanbul'a taşınacak.Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM başkanlığına sunuldu.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda yapılan değişikliğe göre, Vakıflar Bankası Genel Kurulu, bankanın merkezinin
yurt içinde başka bir ile nakline karar verebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda yapılan değişiklik de bankanın merkezinin İstanbul'da olmasını düzenliyor. Banka Meclisi
toplantılarının da İstanbul'da yapılmasını öngören tasarı, Merkez Bankası Risk Merkezine ilişkin bankanın kanununda yer alan hükümleri yürürlükten kaldırılıyor.

Merkez Bankası merkezinin İstanbul'a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar bankanın idari merkezi Ankara'da olacak. Banka
Meclisi toplantıları da Ankara'da yapılacak. Taşınma işlemi, 2 yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu, bu süreyi uzatabilecek.

SPK VE BDDK

Merkezlerinin İstanbul olması öngörülen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) da taşınmaya ilişkin
iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar Ankara'da faaliyetine devam edecek. Taşınma işlemleri, 2 yıl içinde tamamlanacak. Bakanlar Kurulu, bu süreyi uzatabilecek.

RİSK MERKEZİ

Merkez Bankası nezdindeki Risk Merkezi faaliyetleri, Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) devredilecek.TBB nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgileri toplamak ve bu kuruluşlar ile BDDK, Merkez Bankası ve kanunen yetkili kuruluşlarla paylaşmak üzere Risk Merkezi kurulacak.

Kredi kuruluşları ile BDDK'ca uygun görülecek finansal kuruluşların, Risk Merkezine üye olmasını zorunlu kılan tasarıya göre, üye kuruluşlar,
Risk Merkezince istenilen, müşterileriyle ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacak. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi
akışını durdurabilecek.

TBB, Risk Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talep etmeye, bu kurum ve kuruluşlar ile BDDK'nın uygun görüşüne dayalı bilgi alımına yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkili olacak.

Risk Merkezinin kuruluş, faaliyet, çalışma usul ve esasları ile merkeze verilen bilgilerin biçim ve içeriğine, bunların paylaşılmasına, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, TBB'ce belirlenecek.Süresinde ödenmeyen aidatlar ve komisyonlar, TBB'ce kanuni yollara başvurularak tahsil edilecek.Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankasına istenen biçim ve sürede vermekle yükümlü tutulacak.

GİZLİLİK

Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizli olacak.Risk Merkezi nezdinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Risk Merkezinin çalışma usul ve esasları, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde Türkiye Bankalar Birliğince belirlenecek.TBB bünyesinde kurulan Risk Merkezi faaliyete geçinceye kadar, Merkez Bankası bünyesinde bulunan Risk Merkezi, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca faaliyetlerini yürütecek.Merkez Bankası nezdindeki Risk Merkezi bilgileri, TBB nezdinde kurulan merkeze aktarılacak.

AA