kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 18 Haziran 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Rektör atamalarına yeni düzenleme

AA
Yeni Haber
Yeni kurulan devlet üniversitelerine rektör atanması ile profesörlük ve doçentlik atamalarını yeniden düzenleyen kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) önceki yıldan devreden finansman fazlasının yüzde 25'i, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu hesabına aktarılacak. YÖK, bu tutarı bütçesine öz gelir ve ödenek olarak kaydedecek.

Ödenek kaydedilen tutarlar, öncelikle yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleri ile yurt içi ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi, yurt içi ve yurt dışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla kullanılacak. Söz konusu tutar, YÖK'ün fiziki ve beşeri altyapısının güçlendirilmesinde de harcanabilecek.

Yeni kurulan devlet üniversitelerine rektör atanmasını da düzenleyen kanuna göre, YÖK Genel Kurulu, yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından seçeceği 3 adayı Cumhurbaşkanına sunacak. Cumhurbaşkanı, bunlardan birini rektör olarak atayacak.

Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için aranan asgari koşulların yanında, YÖK'ün onayını almak suretiyle, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

DOÇENTLİK SINAVI

Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda 2 kez açılacak.

Belirtilen şartları taşıyan adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, kurula gerekli belge ve yayınlarla birlikte, başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvuracak.

Doçentlik sınavına başvurabilmek için aranan şartları da düzenleyen kanuna göre, Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından 5 kişilik bir jüri ve bu jüri için 2 yedek üye tespit edecek. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri 3 üyeden oluşabilecek.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderecek. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınacak. Değerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilecek.

SÖZLÜ SINAVIN DENETLENEBİLİRLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulacak. Jüri üyeleri, yapılan sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için ''kamera kaydı, tutanak tutulması'' gibi gerekli tedbirleri alacak. Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilecek.

DOÇENTLİK ATAMALARI


Üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilecek. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere 3 profesör tespit edilecek. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirecek; rektör de bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapacak.

PROFESÖRLÜK ATAMASI

Profesörlüğe yükseltilmeyi de düzenlenen kanuna göre, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olma, doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olma şartı aranacak.

Üniversiteler; profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, YÖK'ün onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilecek.

Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için, üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde atama yapılacak olan profesörlük kadroları rektörlük tarafından ilan edilecek. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca, profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için, en az 3'ü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili 5 profesör seçilecek. Bu profesörler, her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazacak ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirecek. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine atamayı yapacak.

EMEKLİLİK YAŞI

Öğretim üyelerinin 67 olan emeklilik yaşı, yeni kurulan devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla, 72'ye çıkarılacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.

ÖSYM'nin 2007'den devreden finansman fazlasının yüzde 25'i, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde YÖK'e aktarılacak. Vakıflar, herhangi bir üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, kamu tüzel kişiliğine haiz meslek yüksekokulu kurabilecek. Bu meslek yüksekokulları, YÖK'ün görüşü alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tasarının kabul edilmesinin ardından, sıradaki konuların görüşülmesi için komisyon ve hükümetin Genel Kuruldaki yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 13.00'de toplanmak üzere kapattı.