kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 18 Haziran 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Haber Turu 1

Savunmasanayisineyatırım
KOÇ
Bilgi Grubu,kamuda özellikle sa-vunma sanayisine da-ha fazla odaklanması-nı sağlayacak olanyeni bir satın alma ilefaaliyetlerini sürdürü-yor. Simülasyon tek-nolojileri alanında uz-man insan kaynağı,bilgi birikimi ve tec-rübesiyle Kaletron,artık bir Koç BilgiGrubu şirketi olarakhizmet verecek. Ka-letron, Koç BilgiGrubu şirketlerindenKoç Bilgi Savun-ma'nın rekabet gücü-ne farklı bir iş alanıolan simülasyon tek-nolojileri açısındankatkı sağlayacak.

Gülle yenidenİTHİBBaşkanı oldu
ISTANBUL
Teks-til ve Hammadde İh-racatçıları Birliği (İT-HİB) Başkanlığı'na İs-mail Gülle tekrar se-çildi. İTHİB'in yeniYönetim Kurulu,Tekstil'den Oğuz Satı-cı, Öztek'ten Teks-til'den Eşref Akın,Teksis Tekstil'den Ah-met Şişman, Pala-teks'den Tamer Pala,Kipaş'dan Ahmet Ök-süz, Arsan'dan AlişanArıkan, Ünsa'dan Se-lim Akdoğan, Pa-şa'dan Hasan Çapkın,Denetim Kurulu Ad-nan Bakkal ve FikretTanrıverdi'den oluştu.

20 yılda 250uçak satınalmalısınız
BOEING
TicariUçaklar Avrupa, Rus-ya ve Orta Asya SatışBaşkan YardımcısıMarlin Dailey, Boe-ing'in Türk sivil hava-cılığının önümüzdeki20 yıllık süreçte 250yeni uçağa ihtiyaç du-yacağı öngörüsündey-ken, Airbus'un 380uçaklık öngörüde bu-lunduğunun sorulmasıüzerine, değerlendir-menin farklı açılardanyapılmış olacağını be-lirterek, her iki firma-nın da Türkiye piyasa-sının canlı, dinamik,büyüyen piyasa oldu-ğuna işaret ettiğinisöyledi.