kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 11 Haziran 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

TRT'den Türkçe dışında yayın

Yeni Haber
TRT Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, TRT, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilecek.TRT, yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyonlarla sözleşme, anlaşma ve protokol yapabilecek. TRT bölge müdürlükleri kapatılarak, yerine müdürlükler ve haber büroları oluşturulacak. Emeklisi dolan personelin, 3 ay içinde başvurması halinde emekli ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenecek; bu kişiler 3 yıl boyunca

TRT'de yeniden çalıştırılmayacak. İşçi sayılmayan geçici personel, sözleşmeli personel statüsüne alınacak.

KALDIRILAN VE KURULAN DAİRE BAŞKANLIKLARI

TRT Kurumu teşkilatı; Genel Müdür, dört Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğü ile Televizyon, Radyo, Haber ve Spor, Dış Yayınlar, Dış ilişkiler, Müzik, Arşiv, Strateji Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri, Teknik Hizmetler, Verici İşletmeleri, Muhasebe ve Finansman, Satınalma, İnsan Kaynakları, Eğitim, Reklam-Tasarım-Tanıtım ve Destekleme Hizmetleri daire başkanlıklarından oluşacak.

Daha önce yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan dairelerin genel müdür yardımcılarına olan bağlantıları, bundan böyle genel müdür tarafından belirlenecek. Bu değişikliğe göre, daha önce bulunan Savunma Sekreterliği, Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, İnceleme Araştırma Kurulu Başkanlığı, Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve İmalat Dairesi Başkanlığı, Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Hasılat Dairesi Başkanlığı, Alım-İkmal Dairesi Başkanlığı ve Reklam Dairesi Başkanlığı kaldırılacak.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILACAK


TRT Kurumunun taşra teşkilatı, Genel Müdürlüğe bağlı müdürlükler ve haber bürolarından oluşturulacak. Kurum, yurt dışında büro açabilecek, bu bürolarda personel çalıştırabilecek. Böylece TRT'nin 7 bölge müdürlüğü kapatılmış olacak.
TBMM'nin yayınları, TRT 3'ten TBMM TV aracılığıyla yapılacak. Meclis faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı konusu, TBMM Başkanlığı ile TRT Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanacak protokolle belirlenecek. Bu yayınlardan ücret alınmayacak. Açık öğretim yayınları ve diğer eğitici ve öğretici yayınlar, TRT tarafın uygun görülen kanaldan yayınlanacak. Ücret ve yayınla ilgili diğer
konular ilgili kurumlar ile TRT Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle belirlenecek.

TRT'nin hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülecek.

PERSONEL ALIMINA SINIR GETİRİLDİ

Özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere en fazla 10 Genel Müdür Müşaviri istihdam edilebilecek. Yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300'ü geçmemek üzere kurumca yapılacak sınavla personel alınabilecek. Böylece mevcut uygulamaya göre ihtiyaca göre sınırsız sayıda personel alma yetkisine üst sınır getirilmiş olacak.

Yabancı uyruklular da sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu personelin sözleşme usul ve esaslarıyla ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek.TRT personeline, yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, devlet memurları için belirlenen gündeliklerin 2 katını geçmemek üzere Yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda gündelik ödenecek.

Yurt içi ve yurt dışı konaklama yer ve ücretlerine ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilecek. Bu şekilde tespit edilen yerlerde kalan personele, gündeliklerinin yarısı ödenecek.

EMEKLİYE YÜZDE 30 FAZLA İKRAMİYE

Öngörülen yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen birimlerde daire başkanı, başkan, üye, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, başuzman, uzman kadrolarında bulunanların görevleri ile kurum genel müdür uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sona erecek ve bu kişiler araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak. Bu personel, ihtiyaç duyulan hizmetlerde de görevlendirilebilecek.

Bu personelin, unvanına göre belirlenmiş olan ücret ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının, atandığı yerin kadrosunun ücret ve özel hizmet tazminatından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecek. İsteğe bağlı unvan değişikliği yapanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilecek.

Kurumda işçi sayılmayan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde istihdam edilmek üzere uygun görülen pozisyonlara atanacak.Kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik hakkını kazananlara 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenecek. Ancak bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren 3 yıl içinde TRT'de yeniden istihdam edilmeyecek.

Yasa yürürlüğe girdiğinde emeklilik hakkını kazanmamış, ancak yıl sonuna kadar emekliliği hak edecek olanlar da 2 ay içinde başvurmaları halinde, emekli ikramiyelerini yüzde 30 fazla alabilecek.