kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 9 Haziran 2008, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan

Vergi borçlusu jet kararla evde kaldı!

RAHİM AK
Kamuya borcu olanlara yurtdışına çıkış yasağı bugün kalkıyordu. Ama cuma günü çıkan kanunla yasak jet hızıyla tazelendi 100 bin YTL üzeri vergi borcu olanlara tekrar yurtdışına çıkış yasağı getiren kanunla şirketlerin eski yöneticilerine de sorumluluk yüklendi ..
Futbolcuların vergilerini yüzde 5'e kadar indirmesi ve 2010 Kültür yılı nedeniyle benzine 1 kuruş zam yapılması ile gündeme gelen ve son olarak Cuma günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la bir çok önemli düzenleme getirildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ve dün yürürlüğe girecek olan kamu borcu olanların yurtdışına çıkış yasağı vergi borcu olanlar ile ilgili olarak yeniden getirildi. Böylece 300 bin borçluya yasak kalkmadan yeniden yasak gelmiş oldu. Vergi borcu olanlara yeniden yurtdışı çıkış yasağı getirilen madde şöyle: "Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde engellenir."

BORÇ TECİLİ 36 AY OLDU
Yurtdışına çıkış yasağı, yüzbin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış borç için uygulanacak. Hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ile de yasak kalkabilecek. Çıkış yasağının kaldırılmış olması da yeniden konulmasına mani olmayacak. Yasa ile sadece borçlu değil, kamu borçlusu sayılan şirketlerin eski yönetim kurulu başkanlarına da yasak konulabilecek. Yasayla vergi borcunun teminatı ve ertelenmesi ise kolaylaştırıldı. Borcun ertelenmesi 2 yıldan 36 aya çıkarılırken ertelenen borçlarının toplamı 50 bin YTL'yi aşmadığı takdirde teminat aranmayacak. Aşan kısmın ise yarası teminat olarak kabul edilecek. Böylece 550 bin YTL vergi borcu olanlar, 250 bin YTL teminat göstererek cezalardan kurtulacak.