kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 20 Mayıs 2008, Salı
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Bayrampaşa'dan dünyaya barış ve diyalog çağrısı

Yeni Haber
BM Genel Kurul salonunun birebir benzeri olarak yapılan Genç Birleşmiş Milletler Çadırı'nda üç gün süren toplantı sona erdi. GBM sonuç bildirisinde insanlığa diyalog ve barış çağrısı yer aldı

Bayrampaşa Belediyesi'nin organizasyonuyla, dünyada ilk kez gerçekleşen Genç Birleşmiş Milletler Kurulu yayınlanan sonuç bildirisiyle tamamlandı.115 ülkeden 230 gencin temsilci olarak katıldığı toplantının sonuç bildirisinde, gençlerin gözüyle dünyanın önemli sorunlarına çözüm önerilerinde bulunuldu. Bayrampaşa Şehir Parkı içine kurulan devasa çadırda, BM Genel Kurul salonu bire-bir kopyalanarak tasarlanan merkez, üç gün boyunca dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı mekân haline geldi. Çok sayıda ülke tarafından yakından izlenen GBM Genel Sekreteri Alper Erdem'in başkanlığında yapılan son toplantıya katılan genç delegeler Türkiye ve İstanbul'a olan hayranlıklarını dile getirerek ev sahibi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge'ye ve BAYGEM Proje Grubu'na teşekkür ettiler.

Genel Sekreter Alper Erdem'in başkanlığında yapılan son oturumda oy birliği ile kabul edilen sonuç bildirisinde küresel diyalog çağrısında bulunuldu. Genel Sekreter Erdem tarafından okunulan bildiride şu görüşlere yer verildi.

ÜÇ GÜN TARTIŞILDI
"Dünya kültür başkenti olarak ilan edilen İstanbul'da toplanan biz Genç Birleşmiş Milletler delegeleri olarak dünyanın bugün yüz yüze olduğu çok önemli konuları üç gün boyunca ele aldık. Bu konular hakkında dünyanın değişik yerlerinden gelen delegelerle birlikte vardığımız kararları sizlere iletmeden önce bazı konuların altını çizmek gerektiğini düşünüyorum.
KÜRESEL KRİZLERE DİKKAT
Dünyamız; bir yandan ileri teknoloji, bilişim ve ulaşımda şimdiye kadar benzeri görülmemiş atılımlar, internet devrimi gibi baş döndürücü olaylarla tanımlanabilir. Ancak hemen bu resmin yanında küresel tarım krizi, çevre kirliliği, milyonlarca evsiz ve aç göçmen, nükleer tehdit gibi son derece karanlık bir resim daha durmaktadır. Bu sorunları çözmemiz gerekmektedir. Bu sorunları çözmeden insanlık için güzel bir gelecekten bahsetmek gerçekçi değildir. Ancak bu sorunları bir ulusun ya da bir hükümetin çözmesi mümkün değildir. Sorunlarımız küreseldir ve ancak küresel işbirliği ile çözülebilir.
ÖNCE DİYALOG SONRA ÇÖZÜM
İşte bu mantıktan yola çıkan Genç Birleşmiş Milletler öncelikle küresel diyalogu ve işbirliğini gerçekleştirmiştir. Burada bütün dünya bir aradadır. İkinci olarak Birleşmiş Milletler felsefesine uygun olarak bütün delegeler tam eşit olarak konuları müzakere etmiştir. Genç Birleşmiş Milletlerin bir parçası olarak şu ana kadar bütün faaliyetlerin Birleşmiş Milletler felsefesine uygun olarak gerçekleştiğini söylemekten mutluyum.
Bu bağlamda yapılan faaliyetler ve komite toplantıları sonucu delegelerimiz çevre, silahsızlanma, sosyal ve insanı konular ve nihayet Güvenlik Konseyi'nin reformu konusunda son derece önemli kararlar almıştır.
BM DE ADİL TEMSİL ŞART
Dünya Soğuk Savaş döneminden çıkmıştır. Değişime uluslararası örgütler de ayak uydurmak zorundadır. Bu bağlamda Genç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu üzerine kurulan Tavsiye Komisyonu kurulun reform edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Buna göre Güvenlik Konseyi'nde iki temel konu üzerinde kapsamlı çalışma yapılmalıdır. İlk olarak konseyin yapısı reform edilebilir. Dünyanın yeni dengelerini ve gerçeklerini temsil edebilen yeni ülkeler konseye katılabilir. Bu yeni üyelerin seçiminde farklı kıtaların, insan gruplarının adil temsili gözetilmelidir. İkinci olarak veto kullanma yetkisi hâlihazır şeklinden çıkarılmalıdır. Veto yetkisi ya fesih edilmeli veya yine dünyanın hâlihazır dengelerini temsil eden yeni ülke gruplarını temsil edecek üyeler arasında yeniden paylaşılmalıdır.
SİLAHSIZLANMA İÇİN ADIM ATILMALI
Silahsızlanma ve nükleer konuları görüşen komite ise ilk olarak nükleer enerjinin barışçı yollarla kullanılmasının bütün insanlığın faydasına olduğuna karar vermiştir. Ancak bu kullanım mutlaka çok iyi örgütlenmiş uluslararası örgütler aracılığı ile kontrol altında tutulmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler çatısı altında daimi bir Nükleer Komite'nin kurulmasına karar verilmiştir. Öte yandan delegeler alternatif enerji yollarının araştırılması ve bu konuda kamuoyu bilincinin olgunlaştırılmasının çok önemli bir görev olduğunun altını çizmiştir. Bunun yanında bütün üye ülkeler arasında nükleer konularda sıkı bir diyalogun sürdürülmesi elzemdir. Bu yüzden nükleer konularda işbirliğinin sağlanması için kurulacak daimi Nükleer Komite'de bütün ülkelerin eşit temsili hayati önem taşımaktadır.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHLİKELİ
Çevre sorunları ve iklim değişikliği konusunda çalışan komite ilk olarak konu üzerinde hayati önem taşıyan kamuoyu bilincinin öneminin altını çizmiştir. Ancak bu mutlaka üye ülkeler tarafından maddi olarak desteklenerek kurulacak bir İklim Değişikliği Fon'u ile desteklenmelidir. Öte yandan komite, gelişmiş ülkelerin 2020 yılına kadar kullandıkları enerjinin en az yüzde 20'sinin alternatif enerji kaynaklarından sağlanması hedefini belirlemiştir. Aynı biçimde toplu taşımacılık alanında aynı ülkeler 2020 yılına kadar bu alanda kullandıkları enerjinin en az yüzde 40'ını doğa dostu teknoloji yoluyla uyumlu yöntemlerle sağlamak durumundadır. Komite ayrıca çok önemli bir karara imza atarak bütün BM üyelerinin Kyoto Protokol'ünü imzalayıp uygulamaya geçirmesine karar vermiştir.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE DİKKAT
İnsani konular üzerinde çalışan komite bütün ülkelerin özellikle önemli haklardan yoksun göçmen işçiler, mülteciler ve diğer insanlar konusunda yakın bir işbirliği içinde olmasına karar vermiştir. Komite ayrıca bu insanları ev, eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarını sağlamak üzere daha çok hükümet dışı sivil toplum örgütü kurulmasının önemine vurgu yapmıştır. Özellikle başka ülkelerde çalışan yabancı işçilerin eğitim imkânlarından daha adil yararlanması başta olmak üzere benzer konularda da komitemiz üye ülkelere çağrıda bulunmuştur. Bu bağlamda komite medyaya büyük bir rol düştüğünün altını çizmiştir. Ayrıca bu insanların sorunlarıyla ilgilenmek üzere bir fon kurulmasına karar verilmiştir. Nihayet komite bütün ülkelerin özellikle öğrencilere yönelik başta vize konularında olmak üzere sorunları konusunda elinden geleni yapmasını istemiştir. Dünyanın sorunları büyüktür ve dünya gençleri bunun farkındadır. Bu farkındalık pasif bir duruş değildir. Biz dünya gençleri sorunların farkındayız ve çözüm için gerekeni yapmak cesaretine sahibiz. Üç gün süren toplantılar bu özgüvenin en somut delili olmuştur."
BÜRGE: GELECEK DAHA GÜVENLİ OLACAK
Toplantının kapanışında bir konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge dünya gençlerine küresel sorunlara sahip çıkma cesareti gösterdikleri için teşekkür etti.
Bürge konuşmasında; Gençtival'in BAYGEM Proje Grubu'nda yer alan gençlere ait oduğunu ve organizasyonda büyük emekler verdiklerini söyledi. "Biz bu projede gençlerimize sadece ağabeylik yaptık, böyle bir platformu düşünen ve gerçekleşmesine katkısı olan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK AİLESİYİZ
Bürge Konuşmasında gençlerin fikir ve düşüncelerinin daima önemli olduğunu belirterek şunları söyledi. "Dünya çiçekleri, dünya gençleri, aile hepinizin bildiği bir formattır. Eşim, çocuklarım, böyle bir ailem var. Buna dünyanın her yerinde aile denir. Bayrampaşa da benim ikinci ailem. Dünyanın en büyük ailelerinden birine sahibim diye övünürken, şimdi 120 ülkeden gelen gençlerin de oluştuğu bir aileye mensup oldum. Ne mutlu bana.

Neden aile mefhumunu ortaya attığımızın da önemli bir nedeni var. Dünyadaki bütün insanların ortak atası Adem ve Havva'dır. Yani hepimiz Adem ile Havva'nın torunları değil miyiz? Bizler "Yaratılanı sev, yaradandan ötürü" diye seslenen Yunus Emreler'in kültür ikliminde büyüdük. Birbirimizi sevmek için binlerce neden varken, birkaç nedene takılarak birbirimize düşman olmanın bir nedeni olabilir mi?

Bu güzel günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk getirmemizin sebebi "Yurtta sulh cihanda sulh özdeyişini" bizlere miras bırakan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün evrensel mesajına sahip çıkma arzumuzdur.

GENÇLER SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETECEK

Çok önemli bir kültüre sahip milletiz, o milletin fertleri olarak ne kadar övünsek azdır. Bizim birbirimizi sevmemizin en önemli nedeni yaratıcımızdır.
Bizde bir özdeyiş vardır "Dünyanın dertleri saymakla bitmez." Dünyanın birçok problemi var. Dünyanın değişik yer, ırk ve renklerinden gençlerimizin biz problem üretmeye gelmedik, biz problem çözmeye geldik demeleri çok önemlidir. Biz yetişkinlere bir başka şekilde dünyaya bakma fırsatı verdiniz. Bunu çok önemli buluyorum. Bizler böyle bir manzara oluşturmak için yıllardır çalışıyoruz. Bayrampaşa Belediyesi olarak gençlere çok önem veriyoruz. Gençlere yönelik yatırımlarımız, bilgi evleri ve eğitime verdiğimiz büyük katkı bunun bir göstergesidir. Gençlerimizin bize gösterdiği bu ilgi de insan merkezli bir belediyeciliğin oluşmasından kaynaklanmaktadır.

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Uluslararası çapta dünyaya ses verebilecek atmosferin yaratılmasında Belediye Başkanı danışmanı Cemil Yıldız, Başkan yardımcılarım Muharrem Kavurkacı, Ali Kahraman, Recep Kırpat, Mustafa Demirkan ile diğer danışmanlarıma bütün müdürlerime, genel sekterimize, emeği geçen bütün çalışanlara, gençlere teşekkür ediyorum.
Bu işte emek o kadar fazla ki, dünyanın değişik ülkelerinden bir telefonla gelmesi noktasında çaba sarf edenlere, başta YÖK Başkanı'na, İstanbul'daki üniversitelere, özellikle Fatih Üniversitesine teşekkür ediyorum. Çevre Komisyonu'nun üzerinde özellikle durduğu çevre sorunlarına ve felaketlere yönelik hassasiyet oldukça dikkat çekici. Bütün dinler felaketlerin Allah'tan geldiğine inanır. Burada biz de Burma ve Çin'de meydana gelen doğal afetlerde can veren on binlerce insana Allah'tan rahmet diliyorum
Genel sekreter ve arkadaşları bana hak verecektir. Önümde muhteşem bir tablo var, Allah bozmasın istiyorum. Seneye Yeniden Bayrampaşa'da daha muhteşem bir toplantı için sizi yeniden bekliyorum."

Program; Genç Birleşmiş Milletler Kurulu delegelerine katılım sertifikalarının takdimi ile sona erdi.