kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 5 Mayıs 2008, Pazartesi
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

"1 Mayıs'a nokta koymak lazım"

ANKA
Yeni Haber
Hükümet Sözcüsü, Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, sendikaların 1 Mayıs'ta yaşanan olayları AİHM ve ILO'ya taşıma niyetleriyle ilgili olarak, "Bir konuyu tartışalım ama yeri geldiğinde de nokta koymayı bilmemiz lazım. Keşke bu olaylar yaşanmasıydı. Yaşanmayabilirdi ama yaşandı. Dolayısıyla değerlendirmesi de yapıldı. Bundan sonra çok daha fazla sağa sola taşımanın faydası olacağı kanaatini taşımıyorum" dedi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan olayların ardından sendikaların konuyu AİHM ve ILO gündemine taşımaya hazırlandıklarını anımsatarak, "Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Çiçek şöyle yanıt verdi:

"NOKTA KOYMAK LAZIM"

"Maalesef 1 Mayıs vesilesiyle çok tatsız olaylar yaşanmıştır. Bunları artık geride bırakmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu konuda kim ne söyleyecekse zaten söylemiştir. Televizyon kanalları yeteri kadar bu olaylara yer verdi, basında yer aldı. Olayın boyutlarıyla ilgili olarak başta siyasilerimiz olmak üzere herkes tepkili, bu konudaki görüşlerini ortaya koymuştur. Her zaman ifade etmeye çalıştım; bir konuyu tartışalım ama yeri geldiğinde de nokta koymayı bilmemiz lazım. Keşke bu olaylar yaşanmasıydı. Yaşanmayabilirdi ama yaşandı. Dolayısıyla değerlendirmesi de yapıldı. Bundan sonra çok daha fazla sağa sola taşımanın faydası olacağı kanaatini taşımıyorum."

"YANLIŞLIKLAR AB'Yİ ÖZÜMSEMEMEKTEN KAYNAKLANIYOR"


Çiçek bir başka gazetecinin "Siz 'AB ve demokrasi' dedikçe bu olayları dozu ve şiddeti biraz daha farklılaşıyor. Bu size rağmen mi bu tür yapılıyor?" sorusu üzerine de kendilerinin AB'yi önemsediklerini ve Türkiye'nin yararına olduğunu düşündüklerini söyledi. Çıkardıkları yasaların AB müktesebatına uygun olduğunu belirten Çiçek şöyle konuştu:

"AB meselesi sadece bir yasal düzenlemeden ibaret değildir. Yasal düzenlemeleri yapıyoruz ama bunu yeterince benimsemiyorsak, özümsemiyorsak uygulamada bazı aksaklıklar bazı yanlışlıklar olmaktadır. Bu doğrusu uygulayıcıların bu felsefeyi ya yeteri kadar benimseyememesinden ya da çıkan yasaları iyi özümsememesinden kaynaklanıyor. Bu da eğitimle alakalıdır. Meslek içi eğitimdir, bu çıkan yasalarla ilgili insanlarımızın eğitilmesi lazım gelir. Bir başka husus da şudur: Bu AB konusunu kimse bir başkasının aleyhine de koz olarak kullanmamalıdır. Yani siz beni tenkit ederken "AB'de böyle şeyler var mı' derken sizin davranışlarınız da ne ölçüde AB'ye uyuyor. Buna iki taraflı bakmamız lazım."

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Sendikalar Kanunu'nun değiştirileceğini açıkladı. Üzerinde çalışılan yeni yasaya göre sendikaya üye olmak ve ayrılmak için noter şartı aranmayacak, sendika kurucusu olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ortadan kaldırılacak, üye olma yaşı 16'dan 15'e düşürülecek, sendikaların yurtdışında temsilcilik açabilecek.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kurulun gündemiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serbest bölgelerle ilgili yeni bir düzenlemenin yapıldığını belirten Çiçek, bununla ilgili yasa tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını söyledi. Çiçek, bu tasarıdan başka Çift Kullanımlı Eşya ile Hassas Eşyanın Dış Ticaretinin Kontrole Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın da imzaya açıldığını ifade ederek, tasarı ile özellikle kitle imha silahlarında kullanılacak malzemelerin alım satımının belli bir ihracat kontrol rejimine tabi tutulacağını kaydetti.

TC VATANDAŞI OLMAYANLAR DA SENDİKA KURUCUSU OLABİLECEK

Kurulda Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun da kurulda gündeme geldiğini söyleyen Çiçek bu düzenlemelerin bu hafta içerisinde görüşülüp meclis tatile girmeden yasalaşmasını arzu ettiklerini belirtti. Çiçek, Sendikalar Kanun ile ilgili şu bilgileri verdi:

-Bugün sendikaya üye olmak ve ayrılmak noter şartı kaldırılıyor. Böylece sendikaya üye olmak ve ayrılmak için notere ücret ödenmeyecek.


-Sendika kurucusu olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ortadan kaldırılıyor.

-Sendikalara üye olma yaşı 16'dan 15'e düşürülüyor.


-Sendikaların sadece ülke içerisinde değil yurtdışında da temsilcilik açmasına ve belli konularda diğer sendikalarla işbirliği yapmasına imkan veriliyor.

Çiçek, üyelerin ödediği aidatlar ve iş kolunda örgütlenebilmek için yüzde 10'luk baraj konusunda ise henüz bir karara varılmadığını açıkladı.

ÜÇLÜ TARIM ZİRVESİ YAPILACAK

Toplantıda tarım konusunun da ele alındığını söyleyen Cemil Çiçek, Türkiye açısından tarımın önemi dünyadakinden çok daha fazla olduğunu belirtti. Çiçek, önemli bir istihdam kapısı olan tarımın Türkiye'nin ihracatında yaklaşık 9 milyar dolar gibi önemli bir rakamı da oluşturduğuna işaret etti.

Son zamanlarda enerji fiyatlarında önemli bir artış yaşandığını, iktidara geldiklerinde petrolün varilinin yaklaşık 23 dolarken bugün 120 dolara çıktığını ve son yıllarda önemli kuraklıkların yaşandığını söyleyen Çiçek, bunların yanı sıra para piyasalarındaki dalgalanmaların da, tarım sektöründe önemli bir baskı oluşturduğunu belirtti. Çiçek, toplantıda tarım konusunda neler yapılabileceği hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in bilgi verdiğini ifade ederek, "Karşılaşılan problemler konusunda, tarımın desteklenmesi ile ilgili olarak Tarım Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı arkadaşımız üçlü bir çalışma yapacaklar. Önümüzdeki kısa süre içerisinde bu konuda yapılabilecek destekler ne olabilecekse bunları baştan gözden geçireceğiz. Orta vadeli mali politikalar çerçevesinde tarıma yapılabilecek desteklerin yeni baştan gözden geçirilmesi gerekmektedir. Sayın bakanların toplantısından sonra bir açıklama icap ederse yapılacaktır" dedi.

"MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEK SÖZKONUSU DEĞİL"

Hükümet Sözcüsü Çiçek, bir gazetecinin faiz dışı fazlanın yüzde 3.5'a çekilmesine yönelik tartışmalar yaşandığını ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarını hatırlatarak "Mali disiplinin sağlanması konusunda Hükümet ile Merkez Bankası arasında bir görüş ayrılığı var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hükümet bu politikaları oluştururken ilgili kurumlarla da görüşüyor. Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmaları hesaba katarak Türkiye daha evvel almış olduğu kararları günün şartlarına uygun yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bu değerlendirme yapıldı, orta vadeli bir program ortaya konmuştur. Esas itibari ile mali disiplinden vazgeçmek söz konusu değildir. Ortaya konan hedeflerin ıskalanması diye bir şey de söz konusu değil. Değişen şartları göre de bunları revize edebilirsiniz. Türkiye'de faiz dışı fazla bugüne kadar hep tutturduk. Bugüne kadar bu prensibe Türkiye bütçesi içerisinde de buna azami gayret gösterilmiştir. Ama dünyada olup bitenleri de yeniden gözden geçirerek yeni bir belirleme yapma mecburiyeti hasıl olduğu için ilgili bakan arkadaşlarımız bunu gerekçeleri ile birlikte bunu kamuoyuna izah etmişlerdir."

ÖZEL SEKTÖRDEKİ SENDİKALI İŞÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ

Bir gazetecinin Türkiye'de özel sektörde sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı için sendikaların genellikle kamu ağırlıklı olduğunu belirten ve "Sendikaya üye olan kişilerin iş güvencesinin nasıl sağlayacaksınız" sorusunu üzerine Çiçek ilgili bakanların sendikalarla bunları görüştüğünü söyledi. Çiçek, "Geriye dönük bir eksiklik olduysa veya maksada uygun bir gelişme bugüne kadar sergilenmediyse oturup bütün bunlar nereden kaynaklanıyor ona da bir bakmamız gerekir. Bir özeleştiri yapmadan da yasal düzenleme yapmak bence eksik oluyor. Dolayısıyla hepimiz her zaman yanlış, eksik yapabiliriz. Bugüne kadar neden şu kadar çalışan olduğu halde sendikalı işçi sayısı bu söylenen seviyelerde kalmıştır. Buna da bir oturup bakmak lazım. Bunlar zannediyorum orada oturulup konuşulmuştur. Dolayısıyla bir eksik ve aksayan yön varsa zaten yasal düzenleme sebebiyle ortadan kaldırılabilir" dedi.

"KARAYILAN ÖLDÜ MÜ?"

Çiçek, Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarda terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın öldüğüne dair iddiaların hatırlatılması üzerine de gerekli açıklamaların Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Başka bir gazetecinin Yeni Şafak gazetesine yapılan saldırıyı sorması üzerine, "Asla tasvip edilmeyen bir konudur. Geçmiş olsun diyorum. İstanbul'daki güvenlik birimleri bu işin peşini bırakmayacaktır" dedi.