kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 26 Mart 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Tarıma mazot ve kimyevi gübre desteği

Yeni Haber
Tarımsal faaliyette kullanılan mazot ve kimyevi gübre için çiftçilere, 'Alan Bazlı' Destekleme Ödemesi yapılacak.Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili mevzuat kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olup, doğrudan gelir desteği ödemesinden faydalanacak çiftçilere; birim alan üzerinden, ürün gruplarına göre mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Ürün gruplarına göre destekleme tutarı ise mazotta dekar başına 1,8-5,4 YTL, kimyevi gübrede ise yine dekar başına 1,55 YTL-3 YTL arasında değişiyor.

Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı.

ÖDEME MİKTARI VE ÖDEMEYE ESAS ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ

Çiftçi başına desteklenecek toplam arazi miktarı 500 dekarı geçemeyecek. Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sistemindeki 2007 yılı Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi kayıtlarına göre oluşturulacak icmaller üzerinden doğrudan çiftçilere, Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak.

Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenecek.

FİNANSMAN

Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Bu kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının binde 2'si oranında Ziraat Bankası'na hizmet komisyonu ödenecek.

CEZAİ HÜKÜMLER VE SORUMLULUK

İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapacak.

Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.

Bu şekilde yapılan mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarih olacak.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

2009 yılı ödemeleri için 2008 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenecek.

Ürün gruplarına göre dekar başına yapılacak destekleme miktarları YTL olarak şöyle olacak:

ÜRÜN GRUPLARI MAZOT KİMYEVİ GÜBRE


Sebze, meyve (üzüm hariç),
süs bitkileri, özel çayır,
mera ve orman emvali ürün alanları 1,80 1,55

Hububat, yem bitkileri, baklagiller,
yumru bitkiler ve üzüm alanları 2,88 2,13

Yağlı tohumlu bitkiler
ve endüstri bitkileri alanları 5,40 3,00

AA