kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 26 Mart 2008, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Sosyal güvenlikte son durum

Yeni Haber
Türk-İş, Emek Platformu'nun taleplerine yönelik görüşmelerde gelinen son noktalarla ilgili bilgi notu hazırladı.

Konfederasyonun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası'nda Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı ile ilgili Emek Platformu'nun talepleri değerlendirmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler sonunda ortaya çıkan duruma ilişkin hazırladığı bilgi notuna göre:

-Emeklilik yaşı 2036'dan itibaren kademeli olarak 65 yaşa yükseltilecek.
-Emekli aylığını hak etmede, tam aylık için aranan prim gün sayısı, işçiler için 7 bin 200 olacak.
-Fiili hizmet zammından yararlanacakların tespitine ilişkin kriterlere uygun olmasına karşın tasarıdaki çizelgede yer almadığı belirlenen sigortalılar tespit edildiğinde, bu sigortalılar, tasarının TBMM Genel
Kurulu'nda görüşülmesi sırasında önerge ile çizelgeye ilave edilecek.
-Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınacak. Ancak bu artış Emek Platformu tarafından yeterli görülmüyor.
-İş kazası ve meslek hastalığı sonucu tam iş göremez duruma düşen sigortalıdan bakıma muhtaç olanlar için, prime esas kazancın alt sınırının en az yüzde 85'i oranında gelir bağlanacak. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahibi bir kişi ise sigortalı için hesaplanan gelirin yüzde 80'i, hak sahibi 2 kişi ise yüzde 90'ı alt sınır olarak belirlenecek.

YARDIMLAR

-Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için, sigortalının bekar olması halinde prime esas kazancın alt sınırının yüzde 35'i oranında, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğu varsa yüzde 40'ı oranında aylık alt sınırı uygulanacak.
-Çalışan ve gelir ya da aylık alan çocuksuz dul eşe ölüm aylığı ödenmeyecek.
-Emzirme ve cenaze yardımının miktar ve süresini kurum yönetim kurulunca belirlenecek ve bakan tarafından onaylanacak.
-Yetim kız çocuklarına verilecek evlilik yardımı, aylığın 24 katı tutarında uygulanacak.
-Sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemlerini, verilecek ilaçların, tıbbi araç ve gereçlerin miktar ve süreleri ile bu hizmetlerin kurum tarafından satın alınacak fiyatlarını belirleyecek komisyonlarda, karar alma sürecine katılma yetkisinde meslek örgütlerinin temsilcileri de katılacak.

ÖZEL HASTANELERDEKİ FARK ÜCRETİ

-Diş protezi verilmesinde yaş sınırı ve maliyetinin yüzde 50'sinin hastalarca ödenmesi söz konusu olmayacak.
-Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin özel hastanelerden yararlanmaları halinde ödeyecekleri yüzde 20 oranındaki fark ücretinin
kaldırılması, Bakanlar Kurulu kararına bırakıldı.
-Oluşturulacak komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındaki yöntemlere dayalı olarak yapılacak tedavilerde, uzman hekimler
tarafından gerekli görülen hastalardan fark ücreti alınmayacak. Hastanın kendisinin tercih ettiği alternatif tedaviler için ise fark ücreti
alınacak.
-Hayati öneme haiz protez, ortez, araç, gereç ve ilaç bedellerinden katılım payı alınmayacak. Hayati öneme haiz olmayan ayaktan tedaviler
ile diğer protez, ortez, tıbbi araç, gereç ve ilaçlardan halen uygulanan oranda katılım payı alınmasına devam edilecek. Kronik hastalıklar ile
hayati öneme haiz ilaç, protez, ortez, tıbbi araç ve gereçleri belirleyecek komisyonlarda ilgili meslek örgütleri temsilcileri de bulunacak.

YOKSULLUK SINIRI

-Yatarak tedavilerde hastalardan hastalardan katılım payı alınmayacak.
-İş akdi sona eren sigortalıların, geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu sigortalıklarının olması durumunda, sigortalılık niteliğinin
yitirildiği tarihten itibaren 90 gün bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanacak. (3 aylık tedavi süresi Genel
Sağlık Sigortası primini ödemesi de dikkate alındığında 5 aya kadar uzayabilecek)
-Kamu iş yerlerindeki mevsimlik işçilerin, iş sözleşmelerinin askıda kaldığı aylarda Genel Sağlık Sigortası primleri kurumlarınca ödenecek, bu sürelerde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak.
-Genel Sağlık Sigortası primlerini devletin ödeyeceği kişileri belirleyen yoksulluk sınırı, asgari ücretin net tutarının üçte birinden, brüt tutarının üçte birine yükseltilerek yüzde 30 oranında artırılmış şekilde uygulanacak.

AA