kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 16 Kasım 2007, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

'Saati fazla olan derse yoğunlaş'

Pervin Kaplan
Ortaöğretime yerleştirme puanının oluşmasında yüzde 25 katkısı olan Yıl Sonu Başarı Puanı, haftalık saati fazla olan derslerin notundan etkileniyor. Böyle olunca saat sayısı fazla olan dersten yüksek not almak gerekiyor..
Ortaöğretim Geçiş Sistemi kısaca OGES'in ikinci ayağını Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) oluşturuyor. YBP, ilköğretimin 6, 7 ve 8'inci sınıflarında, öğrencinin o yıl derslerden aldığı notun haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saatine bölümü ile hesaplanan bir puan. Yani öğrencinin okul derslerinden aldığı her puanın önemi bulunuyor. Bu nedenle öğrencilerin özellikle ders saat sayısı fazla olan derslere çok dikkat etmeleri ve bu derslerde başarılarını artırmaları önemli oluyor.

NOTLAR 100 ÜZERİNDEN
Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği notlar, 100 tam puan üzerinden verilecek. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek YBP hesaplanacak. Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı Puanıı, kendi grubu içinden ve her yıl için hesaplanacak. Yani 6'ncı sınıf için ayrı, 7'nci sınıf için ayrı, 8'inci sınıf için ayrı yapılacak. Öğrencilerin haftalık ders saatleri ile yılsonu ders notunun çarpılması ile elde edilen puanlar toplanıp, haftalık ders saat sayısına bölünecek. Bu hesap 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Hesaplamaya tüm dersler katılıyor. Yerleştirme puanında Yıl Sonu Başarı Puanı yüzde 25 etkili. Yıl Sonu Başarı Puanı'nda öğrencinin sene içerisinde gördüğü tüm dersler etkili olacak. Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) yer almayan görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve beden eğitimi gibi seçmeli derslerden aldığı puanlar da YBP'ye katkı sağlayacak. Yani öğrencinin puanının yüksek olması için okulda verilen tüm derslerden aldığı puanlar önemli olacak.

DAVRANIŞ PUANI NEDİR?
Üç ana unsura dayanan Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nin üçüncü ayağını ise Davranış Puanı oluşturuyor. Bu puan, öğrencilerin tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından elde edilecek. Her öğretmen 100 üzerinden puanlama yapacak. Davranış Puanı öğrencilerin yıl içerisinde okulda gösterdikleri tüm kriterleri baz alacak. Sistemle ilgili velilerin en büyük endişesini, Davranış Puanı'nın öğretmenin inisiyatifinde kalması oluşturuyor. Birçok veli, öğretmenlerin objektif olamayacağı, bu nedenle de haksızlık olacağı endişesini taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre ise bu endişe yersiz. Puan oluşturulurken, birçok öğretmenin katılımı sağlanacağı için subjektif değerlendirmeler olmayacağı savunuluyor. Yerleştirme puanında davranış puanı yüzde 5 etkili olacak. Davranış Puanı'nda etkili olacak kriterler şöyle: "Disiplin cezası almaması, devamsızlık durumu, katıldığı etkinlikler (ilk üç), okul düzeyi (ilçe, il, bölge, ülke, uluslararası düzey), teşekkür ya da takdir alması, SBS başarıları (bir, iki ya da daha fazla dersten aldığı birincilikler dikkate alınacak) okuduğu kitap sayısı, okuldaki sorumluluklarını bilme ve davranma.

SINIF PUANI NEDİR?
6, 7 ve 8'inci sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı Puanı yüzde 70, Yıl Sonu Başarı Puanı yüzde 25 ile Davranış Puanı yüzde 5 etkili olmak üzere her üç yıl için ayrı ayrı Sınıf Puanı hesaplanacak. Bu puan yerleştirmede esas alınacak.
Haberin fotoğrafları