kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 15 Kasım 2007, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Boğaz'a yeni imar planı

Yeni Haber
Boğaziçi'ne dönük yeni imar planı hazırlanacak.Buna dönük Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde hazırladığı Boğaziçi Kanunu Taslağı, yakında son şekli verilerek Başbakanlığa sunulacak.

Taslakla, imar planına dayalı mevcut yasa yerine ''yasaya dayalı imar planı'' hazırlanması öngörülüyor.

Ana hatları belirleyen düzenleme yürürlüğe girdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yasadaki esaslar çerçevesinde yeni imar planı
hazırlayacak ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na sunacak. Bakanlık da imar planını, Başbakanın başkanlığında toplanan Boğaziçi İmar Yüksek
Koordinasyon Kuruluna götürecek.

Bakanlık yetkilisi, mevcut yasanın, 1982 yılında yapılan imar planına dayanılarak hazırlandığını ve 1983 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, bu durumun uygulamada yarattığı sıkıntıyı şöyle aktardı:

''İmar planı yasaya aktarıldı ve bu durum, işleyişte problem yarattı. Plana göre yapılamayan bazı yapılar, yasa maddesine dayandırılarak inşa
edilmek istendi. Yasadaki ucu açık noktalar yakalanarak, suistimaller yapılabiliyor. Şimdi yasada açık olmayan, havada kalan hükümler
netleştirilecek, satır aralarından yararlanılmasına izin verilmeyecek.Yeni yapılacak düzenlemeyle önce yasa hazırlanacak, daha sonra yasaya
göre bir imar planı oluşturulacak. Bundan sonra Boğaziçi'nde inşa edilecek yapılarda yalnız imar planı esas alınacak. Şu anda bir yapı söz konusu olduğunda hem imar planına hem de yasaya bakılıyor. Etkin bir denetim için her şeyin sadece plana göre olması lazım.''

Mevcut imar planında da süreç içinde bir çok değişiklik yapıldığını kaydeden yetkili, yeni planın bu yönüyle yaşanan sıkıntıların da aşılmasını sağlayacağını söyledi.

YEŞİL ALANLARDA KAMULAŞTIRMA SORUNU

Yasanın yine ''koruma ağırlıklı'' bir yasa olacağını ifade eden yetkili, ''Boğaziçi sahil şeridi'', ''öngörünüm bölgesi'', ''geri görünüm bölgesi'' ve ''etkilenme bölgesinde'' bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Bir soru üzerine ''mevcut yeşil alanların korunacağını'' ifade eden Bakanlık yetkilisi, 1982 yılındaki planda yeşil alan olarak belirlenen bölgelerde süreç içinde kamulaştırma yapılamadığını, yapı inşa edilmesinin de mümkün olmadığını kaydederek, bu arazilere yönelik sorunu
düzenlemeyle aşmayı hedeflediklerini söyledi. Yetkili, konuya ilişkin esasların yakında netleşeceğini bildirdi.

Düzenlemenin ''mevzuata aykırı mevcut yapılara yönelik hiçbir hak içermeyeceğini'' kaydeden yetkili, tam tersine ''kaçak yapıların tümüyle
ortadan kaldırılabilmesi için idarenin elinin güçlendirileceğini'' anlattı.

''YIKIM İÇİN SÜRE TANINMAYACAK''

Alınan bilgiye göre, yeni düzenlemeyle Boğaziçi'nde kaçak yapı inşa edenlere yönelik para ve hapis cezaları artırılacak.Türk Ceza Kanununda kaçak yapı için öngörülen hapis cezası en az 2-3 kat fazlasıyla uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de kaçak yapılaşma ile mücadelede mevcut yetkileri artırılacak ve özel bazı yetkiler getirilecek.

Mevcut uygulamada, kaçak yapı tespit edildiğinde yıkım için süre tanındığına işaret eden yetkili, söz konusu bina sahiplerinin bu zaman
dilimi içinde mahkeme dahil bir çok yola başvurarak, süreci uzattığını kaydetti. Yetkili, bunun önüne geçebilmek için yeni düzenlemeyle, süre tanınmaksızın kaçak yapının derhal yıkılması hükmü getirileceğini bildirdi.

Yeni yasada ''su yoluna'' ilişkin esaslara da yer verilecek. Mevcut Boğaziçi Kanununda, tesis, lokanta gibi su üzerinde yer alan yapılara
yönelik herhangi bir hüküm bulunmuyordu. Düzenlemede bunlar da Boğaziçi Kanunu kapsamında değerlendirilecek ve özel hükümlere tabi tutulacak.

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun oluşumu da değişecek. Halen başbakan başkanlığında 7 bakanın yer aldığı kurulda, yalnız birinci
dereceden ilgili bakanlıkların yer alması sağlanacak.

Daha rahat toplanıp daha hızlı karar alınabilmesini amaçlayan düzenleme çerçevesinde, kurulda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı mutlaka yer alacak. Başka bakanlıkların yer alıp almayacağı da yakında netleştirilecek.

AA