kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 30 Eylül 2007, Pazar
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Gelir İdaresi yeniden yapılanıyor

Yeni Haber
Gelir İdaresinin merkez ve taşra teşkilatı, mükellefe etkin ve hızlı hizmet sunulması ile daha etkin denetim için yeniden yapılanıyor.

Gelir İdaresinde 2009 yılı sonuna kadar uygulamaya konulacak çalışmaların yer aldığı ''Stratejik Plan''da personel uygulamaları ve uluslararası ilişkiler konusundaki faaliyetlere yer verildi.

Değişimin temel direğini oluşturan insan kaynağını doğru şekilde seçmenin, onları uygun birimde görevlendirmenin ve performansını arttırmanın en öncelikli konu olduğu belirtilen plana göre, bu amaçla kurumda öncelikle İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak.Çalışanlar için de Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi uygulamaya konulacak. Bu çerçevede de insan kaynakları planlaması yapabilmek için kurumu hedeflere ulaştıracak personel ihtiyacı tespit edilecek.Mevcut vergi dairesi personeli de, mükellef ve mükellefle ilgili ekonomik olaylara hakim olacak şekilde uzmanlaştırılacak.Merkez ile taşra teşkilatı arasındaki koordinasyon artırılarak, iş süreçleri daha etkin hale getirilecek. Kurumun performansını ölçeme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem devreye girecek.

ETİK STANDARTLAR BİLDİRGESİ

Stratejik Planda İdarenin daha iyi hizmet sunmasına dönük diğer unsurlar da şöyle sıralandı:

-Mükelleflerin idareye güvenini artırmak için uluslararası uygulamalar çerçevesinde ve kamu görevlileri için belirlenmiş etik kurallarla uyumlu olacak şekilde ''Gelir İdaresi Çalışanları Etik Standartları Bildirgesi'' hazırlanacak. Çalışanların uyması gereken etik standartlar belirlenecek.

-İdarelerin Kanunlara uygun faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlüğün ve yolsuzluğun önlenmesi, zamanında düzenli ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlamak amacıyla İç Kontrol Sistemi kurulacak.

-İhtiyaçlara cevap verilebilmesi için mükellef grupları esas alınarak A, B, C ve D standart tiplerinde ''İhtisas Vergi Daireleri'' oluşturulacak. Vergi İdaresinde örgüt yapıları yeniden düzenlenecek.

-İhtilaflı işlerle ilgili her türlü çalışma, Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlükleri aracılığıyla tek merkezden gerçekleştirilecek.

-Merkez ve taşrada ''Süreç Yönetim Sistemi'' oluşturularak, iş akışı daha rasyonel hale getirilecek.

-İş süreçleri, vergi uyumunu sağlamak ve çeşitli kurumlardaki işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak üzere, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlarla işbirliğini artıracak şekilde geliştirilecek.

-Merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ''Yönetim Bilgi Sistemi'' kurulacak.

-Vergi yükümlülüklerine uymayanları, bilgi teknolojisinden yararlanarak tespit etmek için Veri ambarı oluşturma ve denetlenecek mükelleflerin risk analizine dayalı olarak seçimini sağlayacak sistemi kurma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak.

USULSÜZ SORGULAMALAR SONRASI SİSTEM DEĞİŞİYOR

-Güvenli veri iletişim yöntemleri ve teknolojileri belirlenecek. Bilginin ve bilgi değişiminin korunabilmesi için gerekli kimlik denetimi ve yetkilendirme işlemleri yapılacak. Bu kapsamda yeni log kayıtlarına geçilerek, performans programı aracılığı ile kullanıcıların yönetim bilgi sistemine ulaşım yetkilerinin görev yeri ve zamanı bazlı online takip sağlanacak.

-Bilgi işlem merkezinde kayıtlı bilgilerin, deprem, yangın gibi doğal afetlere karşı korunması için gerekli yedekleme ve güvenlik sistemleri kurulacak.

-Mükellefle yüz yüze çalışan personele, insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda eğitim verilecek.

-Gelir İdaresi, Avrupa çapında örnek bir idare haline getirilecek. Bu hedefe ulaşmak için (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli uygulanacak. 2010 yılında Avrupa Kalite Ödülüne aday olunacak.

-Balkan, Ortadoğu ve Kafkas ülkeleri vergi idareleri ile bölgesel birlik kurma çalışmaları ve işbirliği yapılacak.

-İdare, tahsilat ve borç yönetimi alanında İrlanda Gelir İdaresi ile başladığı teknik işbirliği çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Hollanda Hükümetinin MATRA Projesi kapsamında Çağrı Merkezi ve Performans Yönetimi alanlarında da Hollanda Maliye Bakanlığı'ndan teknik destek sağlanacak.

ZAYIF YÖNLER VE TEHDİTLER

Stratejik Planda Gelir İdaresi Teşkilatının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditler de irdelendi.

Buna göre, ''Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alınması, diğer kurumlar ile sürekli iletişim, güçlü ve dinamik bir altyapı, belirli alanlarda bağımsız karar alma özelliği, değişime inanan insan kaynağına sahip bulunulması'' güçlü yönler arasında sayıldı.

Buna karşılık, ''denetimin etkinliğinin ve koordinasyonun zayıflığı, köklü bir kuruluş olma ve stratejik yönetim anlayışının yeni olması nedeniyle klasik yönetim anlayışından uzaklaşılamaması, çalışanların ücret ve başka beklentilerinin karşılanamaması, ekip çalışması konusundaki yetersizlikler ve kurum içi iletişim noksanlığı'' zayıf yönler olarak gösterildi.

Planda, çalışmaları tehdit eden unsurlar da, ''Kayıt dışı ekonomi, uluslararası haksız vergi rekabeti, ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar, ülkemizin doğal afetler kuşağında bulunması nedeniyle gelir tahsilatının etkilenmesi, idareden yetkisini ve kapasitesini aşan beklentilerin bulunması, vergi bilinci eksikliği ve vizyonla uyumlu personel politikasının olmaması'' sayıldı.

(AA)