kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 28 Eylül 2007, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Yargıtay'dan dört kırmızı çizgi

Yeni Haber
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Anayasa'nın özünü ve laik cumhuriyetin dayanağını oluşturan başlangıç bölümünün sözünde ve özünde kısaltma yapılarak etkisiz hale getirilmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Anayasa Taslağı'na ilişkin Yargıtay'ın görüşünü oluşturmak üzere toplandı. Üç saat süren toplantının ardından iki sayfalık yazılı bir açıklama yapan Kurul, Anayasaların uzlaşma ile değiştirilmesinin zorunlu olduğu, başlangıç bölümünde bulunan laik Cumhuriyetin dayanağını oluşturan sözlerin değiştirilemeyeceği, Cumhuriyetin vazgeçilmez dayanağını oluşturan ve Yüksek Mahkeme kararları ile çerçevesi çizilmiş olan laiklik ilkesinin doğrudan veya dolaylı yeni düzenlemelerle zaafa uğratılmasının kabul edilemeyeceği vurguladı.

Yargıtay başkanlar Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Türk hukukun oluşumu, çağdaş doğrultuda gelişimi ve toplumun huzur ve barışını temin yönünde uygulanmasını sağlamakta yetkili ve sorumlu bulunan Türk Yargıtay'ının Başkanlar Kurulu toplum gündemine yoğunlukla taşınan yeni anayasa hazırlığını değerlendirme ve oy birliğiyle aşağıdaki sonuçlara vararak, kamuoyunun takdir ve değerlendirmesine sunmayı kararlaştırmıştır.

Herkesçe bilinmesi gerektiği üzere anayasalar, evrensel değerlere uygun olmak koşuluyla hazırlanan ve toplumun hukukuna uzun sürede hizmet vermeyi amaçlayan üst hukuk kurallarıdır.

Yürürlükteki anayasanın değiştirilmesi gereğinde geniş bir toplumsal mutabakat var ise de, bunun bütünüyle yeni bir anayasa yaparak mı, yoksa mevcut olan yetersiz görülen ve aksayan normlarının yenilenmesi yolu ile mi gerçekleştirileceği keyfiyeti yeterince tartışılmamıştır.

Anayasalarda yapılacak değişim ve yenilemelerin toplumun bütünlüğünü ilgilendireceği, bu nedenle hazırlığına başlama, geliştirme ve sonuçlandırılmasının en geniş toplumsal katılımla, uzlaşma ve sahiplenmelerle gerçekleştirilmesi zorunludur. Henüz bütünüyle netleştirilmemiş ve toplumsal tartışmaya sunulmamış olsa dahi, kamuoyuna yansıyan yönüyle yürütme erkinin sahipleneceği ve takipçisi olacağı izlenimi uyandıran taslağın ciddi itirazlarımıza konu olacak yönleri vardır."

Yargıtay, Anayasa'da bulunması gereken maddeleri 4 başlık altında topladı. Yargıtay'ın Anayasa'da yer alması gereken "Kırmızı çizgileri" şu maddelerden oluştu:

"-Yürürlükteki Anayasa'nın özünün ve laik cumhuriyetin dayanağını oluşturan ve metne dahil olduğu 176'nıcı maddede ifade edilen 'Başlangıç bölümünün' sözünde ve özünde kısaltma yapılarak etkisiz hale getirilmesinin kabul edilemeyeceği,

-Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümleri korunur gibi görünse bile başka maddelerde yapılacak değişikliklerle, cumhuriyetin temel ilkelerinin zaafa uğratılmasının benimsenemeyeceği,

-Cumhuriyetin vazgeçilmez temel dayanağını oluşturan ve yüksek mahkeme kararları ile çerçevesi isabetle seçilmiş olan laiklik ilkesinin doğrudan veya dolaylı yeni düzenlemelerle zaafa uğratılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu,

-Tarafsızlığı tartışma konusu olamayacak, bağımsızlığı ise bir türlü sağlanmak istenmeyen yargı erkini, yasama ve yürütmenin denetim ve hakimiyetine daha ziyade çekme niyetini açığa çıkartan önerilerin asla uygun bulunamayacağı, açıklanan vazgeçilmez ilkeler doğrultusunda ve bu sorumluluk duygusu ile gelişmelerin takipçisi olunacağı kamu oyuna duyurulur."

(ANKA)