kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 7 Eylül 2007, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

ATV ve Sabah'la ilgili Rekabet Kurulu açıklaması

Yeni Haber
Rekabet Kurulu, ATV ve Sabah'ın satışında, Doğan Grubunun satışa ilişkin 'ihalenin tümüne' girmesinde sakınca görürken, Çukurova Grubu'nun ise ihalenin ATV'nin satışına ilişkin bölümüne katılmasında sakınca gördü.

Rekabet Kurulu Başkanvekili Tuncay Songör, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan ATV-Sabah ihalesine ilişkin Kurulun ön görüşünü açıkladı.

Buna göre Kurul, Doğan Grubunun 'televizyon yayıncılığı, televizyon piyasalarına ilişkin reklam yeri satışı ve prodüksiyon hizmetleri, gazete ve dergi yayıncılığı, basımı ve dağıtımı piyasalarındaki' Merkez Grubu varlıklarının satışına ilişkin ihalelere girmesinin sakıncalı olduğu sonucuna ulaştı.

Kurul, Çukurova Grubunun ise ATV logolu kanal ve buna ilişkin reklam yeri satışı ve prodüksiyon hizmetleri piyasalarındaki Merkez Grubu varlıklarının satışına ilişkin yapılacak ihaleye katılmasında sakınca gördü.

Söz konusu sınırlamalar, Doğan Grubu ve Çukurova Grubunun doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya ortak olduğu şirkette bile, bunların içinde bulunacağı konsorsiyumlar için de geçerli olacak.

Bu arada TMSF'nin yapacağı ATV-Sabah iktisadi bütünlüğü satışında 1,1 milyar dolar muhammen bedel açıklanırken, son tekliflerin 6 Kasım, ihalesinin ise 7 Kasım 2007'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Rekabet Kurulu, ATV ve Sabah'ın satışında, Doğan Grubunun satışa ilişkin 'ihalenin tümüne', Çukurova Grubunun ise
ihalenin 'ATV'nin satışına' ilişkin bölümüne katılmasında sakınca görürken, Doğan Grubu ve Çukurova şirketlerinde ortaklığı
bulunan 'diğer teşebbüslerin' ihaleye girmesinde ise sakınca görmedi.

Ancak bu teşebbüslerin ihaleyi kazanmaları durumunda, varlıkları devralabilmeleri için söz konusu gruplarla ortaklığa son vermeleri
gerekiyor.

Rekabet Kurulu Başkan vekili Tuncay Songör, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan ATV-Sabah ihalesine ilişkin, Kurulun ön görüşünü açıkladı.

Buna göre Kurul, Doğan Grubunun 'televizyon yayıncılığı, televizyon piyasalarına ilişkin reklam yeri satışı ve prodüksiyon hizmetleri, gazete ve dergi yayıncılığı, basımı ve dağıtımı piyasalarındaki' Merkez Grubu varlıklarının satışına ilişkin ihalelere girmesini sakıncalı buldu.

Kurul, Çukurova Grubunun ise ATV logolu kanal ve buna ilişkin reklam yeri satışı ve prodüksiyon hizmetleri piyasalarındaki Merkez Grubu varlıklarının satışına ilişkin yapılacak ihaleye katılmasında sakınca gördü.

Söz konusu sınırlamalar, Doğan Grubu ve Çukurova Grubunun doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği veya ortak olduğu şirkette bile, bunların içinde bulunacağı konsorsiyumlar için de geçerli olacak.

Kurul, söz konusu koşulların ilgili tüm ihale şartnamelerine eklenmesinin, gerçekleştirilecek devir işleminin ileride daha rekabetçi piyasa yapısı oluşmasının sağlanması yönünden yararlı olacağı görüşünde.

Kurulun ön görüşünde, belirtilenler dışında piyasalar ve teşebbüsler hakkında bir kısıtlama getirilmezken, ancak ihale sonrasında varlıkların devrinin Rekabet kurulunun iznine tabi olduğunu hatırlatılarak, şöyle denildi:

''Muhtemel alıcıların durumu, 4054 sayılı kanunun 7. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
Dolayısıyla Rekabet Kurulu gerektiği takdirde, ihale sonrasındaki izin aşamasında da devralma işlemine ilişkin koşul ve yükümlülük getirme haklını saklı tutmaktadır.''

İHALEDE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR Mİ?

Kurulun satışa ilişkin ön görüşünü açıklayan Rekabet Kurulu Başkanvekili Songör, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Rekabet Kurulunun ön görüşüne göre, Çukurova Grubu bir bölüme teklife verebiliyor iken, bir tarafa teklif veremiyor, ancak ihale bir bütün olarak yapılacak'' diyerek, bunun ihalenin mevcut yapısına aykırı olduğunu hatırlatması üzerine Songör, ''Bizim dediğimiz o kadar net ve açık ki, herhalde ilgili otoritenin bunu dikkate alması lazım'' dedi.

''O zaman sizin beklentiniz ihale biçiminin değişeceği yönünde'' denmesi üzerine Songör, şöyle dedi:''Eğer bizim görüşümüzden o anlam çıkıyorsa, değiştirilmesi gerekir ama bizim öyle bir şartımız, ifademiz yok. Şimdi yöntemini zaten TMSF belirleyecek, burada yürümesi istenen bir işlemse, Rekabet Kurulu görüşü dikkate alınmalı. Biz zaten yöntemi belirleme noktasında yetkili değiliz. Yöntem nasıl belirlenirse belirlensin, ben rekabetçi bir piyasanın oluşmasına bakarım. Bunun yanında Kanunun ilgili maddesi çerçevesinde alanın hakim duruma geçip geçmediği, hakim durumdaysa güçlendirip güçlendirmediğine bakarım. Nihai izin aşamasında benim bakacağım kanunun ilgili maddesidir.''

Kurulun daha önce, konuya ilişkin Rekabet Kurulunun ilgili Dairesinin hazırladığı görüş ve raporu aynen benimsediğini belirten
Songör, kendilerinin ihale şartnamesine nelerin eklenmesi gerektiğini söylediklerini, yöntemle ilgili bir ifadede bulunmak istemediğini söyledi.

Songör, Kurulun ön görüşünde, kimlerin ihaleye girebileceği, kimler girerse bunun sakınca yaratacağı yönünde irdelemede bulunduğunu, ancak hangisi satılacak, hangisi satılmayacak noktasında raporda bir ayrıştırma olmadığını kaydetti.

DEVRALMA OLURSA NE OLACAK?

Bir gazetecinin ''iki türlü ortaklık yapısı olabilir, Doğan grubunun bir şirkette ortaklığı olabilir, başka bir şirketin Doğan grubunda bir payı olabilir, her iki tür için de ihaleye katılımda ortaklıkların bozulması mı gerekiyor'' şeklindeki sorusu üzerine Songör, ''Şimdi örneğin Doğan Grubunun kontrolünde olan şirketler içinse onlar giremiyor ama Doğan
grubunun kontrolü olmayıp da azınlık olarak başka bir şirketin orada hissesi varsa, o şirketin ihaleye girmesinde sakınca yoktur. Ancak devralma aşamasında; oradaki ortaklıktan, hissedarlıktan çıkmak durumunda'' dedi.
Songör, Kurulun ön görüşün ardından, satış sonrası nihai izin verdiğini de hatırlatırken, nihai izinde ön görüşe uyumlu davranılıp
davranılmadığı hususlarının değerlendirildiğini kaydetti.

AA