kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 7 Eylül 2007, Cuma
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN

"Sıçrama dönemi programı" (2)

Erdoğan Hükümeti'nin programında yer alan ve dün aktarmaya çalıştığım hükümetin ekonomik hedeflerini bugün de yazmaya devam ediyorum. Yarın da bu konudaki görüşlerimi sizlere aktaracağım.
Ekonomik büyüklüklere ilişkin hedefler: 2003 için hedefimiz 800 milyara yaklaşan bir milli gelire ulaşmak, kişi başına geliri 10.000 dolara çıkarmaktır. Hükümet, enflasyonu kalıcı, hızlı ve adaletli bir kalkınma sürecinin önündeki en önemli engel olarak görür. Enflasyonu tek haneli seviyelere getirmekle yetinilmeyecek. Yeni dönemdeki hedef, fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmektir. Ekonominin genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edilecek. 2013'te ihracatımızın 200 milyar doları aşması bekleniyor. 2023'te satın alma paritesine göre milli hasıla büyüklüğü bakımından ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması ana hedeftir. Hükümet, makroekonomik istikrarın ve büyüme performansının sürdürülmesi amacıyla sağladığı mali disiplini devam ettirecektir. Maliye politikalarımızın başarıyla sürdürülebilmesi için gerekli adımlar atılacak, reform güçlendirilecektir. Gelecek yılların bütçeleri hükümetin ekonomi ve kamu maliyesi politikalarına uygun olarak tam bir kararlılık ve mali disiplin anlayışı içinde uygulanacaktır. Böylece, enflasyon oranının daha da aşağıya çekilmesi, cari açığın kontrol altında tutulması ve kamu borç stokunun milli gelire oranının daha da azaltılması sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde, öncelikle istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranları indirilmeye devam edilecek. Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak. Vergi politikalarında öngörülebilirlik artırılacak, vergi mevzuatı sadeleştirilecektir.
Kamu harcamalarına, bütçe dengelerine, iktisadi ve sosyal getirileri ve potansiyel büyüme üzerindeki etkileri gözetilerek öncelik verilecektir . Bu çerçevede, sağlanan tasarrufların, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasında ve kamu harcama sisteminde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını sağlayacak, yapısal reformların gerçekleştirilmesinde kullanılması amaçlanmaktadır.
Hükümet, kayıtdışılığı, işletmelerin verimliliğini azaltan, büyümesini engelleyen ve rekabet edebilirliğini azaltan bir sorun olarak görmektedir. Önümüzdeki dönemde de kayıt dışılıkla mücadele öncelikli alanlarımızdan biri olacaktır.
Sağlıklı bir bankacılık sisteminin reel kesim ve ekonomik büyüme için ne kadar önemli olduğunu bilen hükümetimiz, önümüzdeki dönemde, bir yandan sektördeki rekabet ortamının gelişmesi, diğer yandan reel kesimin bankacılık sisteminden daha fazla faydalanabilmesi için gerekli her türlü önlemi zamanında ve kararlılıkla almaya devam edecektir.
Sanayi politikamızın temel hedefi, rekabet gücümüzü verimlilik ve teknolojik yenilik eksenini artırmak, özel sektör öncülüğünde dışa dönük bir yapı içinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Bu hedefe, piyasa koşullarında ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaları gözeterek ulaşılacaktır. 2013'te turizm gelirlerimizin 40 milyar dolara yaklaşması hedeflenmektedir.
Kamu ve özel sektör arasında sağlanan işbirliği ile yatırım ortamının iyileştirilmesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır . Önümüzdeki dönemde, hukuki süreçlerin hızlandırılması ve hukuki öngörülebilirliğin artırılması yönünde başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak, idari kapasite güçlendirilecektir. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, plan ve programlarda belirlenen hedefler çerçevesinde oluşturulacak strateji ile büyük yatırımcılar ülkemize çekilmeye çalışılacaktır. Yatırım teşvikleri, uluslararası anlaşmalarımız da dikkate alınarak, şeffaf ve etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda, Destek Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacaktır.